TGF AGP BEYPAZARI BİLDİRİSİ

2-4 Kasım 2018 tarihlerinde Sabah Ankara Genel Yayın Müdürü ve TGF Delegesi Osman Altınışık’ın koordinatörlüğü ve Ankara Beypazarı Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve 30'a yakın cemiyet başkan ve temsilcisinin katılımı ile yapılan toplantısında, meşruiyeti tartışılan ve yargıya taşınan TGF genel kurulu ile ilgili gelişmeler ve mesleğin sorunları ile çözüm önerilerine yönelik teşhis ve tespitlerin kamouyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır.

TGF AGP BEYPAZARI BİLDİRİSİ

Toplantıyakatılan Ankara İletişim Derneği Başkanı ve Enformasyon uzmanı Cesurhan Taş,medyayla ilgili kurumların yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıbünyesinde toplandığını söyledi. Taş, CİB yeni yapısı ve görevleri hakkında veyapılabilecek işbirliği alanları konusunda bilgiler verdi. Taş, meslek içieğitimlerin ilgi görmediğini, sektöre kalkınma ajansları aracılığı ile maddidestek olunması gerektiğinin altını çizdi. CİB ile Kalkınma Bakanlığınınprotokol imzalaması ile sadece medyaya yönelik programların açılmasıgerektiğini ifade eden Taş, kurumların hazırladığı projelerin yüzde 10’unugörünürlülük izin ayırması gerektiğin kaydetti. CİB bünyesinde yeni kurulanKamu Diplomasisi Dairesi ile işbirliği yapılarak, hedef ülkelerdeki halkı siviltoplum kuruluşları aracılığı ile Türkiye’nin dış politika stratejilerikonusunda bilgilendirmek için ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini açıkladı.

Türkiye’deson dönemde hızla gelişen digital medya ve Web TV konusunda tecrübelerinipaylaşmak üzere toplantıya katılan Cahit Baydur ise konuyla ilgili yönetmeliğinhazırlandığını, bundan sonra her canı isteyenin ihternet üzerinden televizyonyayıncılığı yapamayacağını söyledi. Baydur, yeni çıkarılacak yönetmelik ileRTÜK’ten ayda ortalama 800 lira ödenerek lisans alınacağını, ancak yayın içindigital platformlar ile anlaşılması gerektiğini anlattı. Uydu kiralarınınyüksek olduğunu, izlenme ölçümlerinin yapılamadığını, ancak platformlarda bununmümkün olduğunu ifade eden Cahit Baydur, platformların yayınları saklamazorunluluğu da olduğunu sosyal medya hesapları üzerinden isteyenenin yayınyapamayacağına dikkat çekti.

Konularındaiki uzmanın bilgilendirmesinden sonra toplantıya katılan cemiyet başkan vetemsilcileri genel konular üzerinde görüşlerini açıkladılar.

TGF’nun14 Ekim 2018 günü yapılan 9. Olağan Genel Kurul toplantısında ayak oyunları,sudan bahaneler ve antidemokratik uygulamalar ile delegelerinin oy kullanmasıengellenen ve seçme hakları gasp edilen Niğde ve Karadeniz Ereğli GazetecilerCemiyetleri'nin başlattığı hukuk mücadalesinin desteklenmesi ve bağımsız Türkyargısının vereceği kararın beklenmesi kararı yinelendi.

TGFgenel kurulunun üzerinden 3 hafta geçmiş olmasına rağmen meşruiyeti tartışmalıgenel başkanın nefret dilini ve iftira niteliğindeki söylemlerini sürdürmesininve bazı cemiyetlerimizi bölecek ve mevcut başkan ile yönetimini rencide edecektutum ve davranışlarda bulunmaya devam etmesinin birlik ve beraberliğindevamını tehlikeye düşürdüğü vurgulandı.

Ayrıca,bazı Gazeteciler Cemiyetleri'nin üyelerine konut edindirilmesi konusundayapılan çalışma ve girişimlerin TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan nezlinde takipedilerek sonuçlandırılmasına,

RTÜKtarafından son dönemde her türlü yasal altyapısını tamamlayan televizyonlarakeyfi ceza kesildiği şeklinde gelen yoğun şikâyetlerin ilgili Bakanlık vekurumla görüşülerek bu haksız  durumunsona erdirilmesinin istenmesine karar verildi.

Buarada, Türkiye’de bir çok meslek örgütü ‘Birlik’ veya ‘Oda’ gibi yasal statüdeolmasına rağmen,  medya sektörünün böylebir yapılanma içinde olmamasının yarattığı sorunlar her gün çığ gibibüyümektedir. Bu nedenle, hazırlanmakta olan Basın Kanunu’nunda, meslek örgütlünmesinin‘Birlik’ ya da ‘Oda’ gibi özel bir statüye kavuşturulması yönünde düzenlemeninde yer almasının sağlanması için girişimlerde bulunulmasına, seçim döneminin deyaklaştığı gözününde bulundurularak, merdiven altı gazete ve medyaişletmelerinin çoğalmasını engellemek için Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilenmevkute beyannamelerinin gereğinin yapılıp yapılmadığı konusunda AdaletBakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasına, platformun her ay muntazam olaraktoplanmasına ve bundan böyle şeffaflık anlayışımızın bir gereği olarak platformtoplantılara ait tüm tutanakların ve diğer tüm bildirgelerin kurulacak websayfası üzerinden yayınlanması hususu ortak görüş olarak ortaya çıktı.


 


Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 10:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15