HASBİLİK VE FEDAKARLIK

İnsan tatmadığını ve yaşamadığını  ancak belli bir noktaya kadar anlayabilir.Bir  birini tamamlayan , insanıolgunluk mertebesine ulaştıran, ruh olgunluğuna erdiren önemli özelliklerivardır. Fedakarlık  bunların en baştagelenidir. Fedakarlık:  İnsanın  vazgeçilmez dünyalıklarını, bütün her şeyini inandığı değerler uğruna seve seve verebilmesidir. Bir yazarımız;” Bu dünya düşmanlarını da gemisine alabilecek birNuh ister” demekle  fedakarlık örneğininuç sınırını göstermiştir. Yine bu konuda Bediüzzaman; “ Milletimin imanınıselamette görsem Cehennem-in alevleri içinde yanmaya razıyım”  derken yine fedakarlığın önemini çok barizbir şekilde ifade etmiştir. Fedakarlığın esas menba-ı kaynağı  asrı saadettir. Daha Allah Rasul’ü doğarken “ümmeti ,  ümmeti” diyerekdünyaya teşrif etmişlerdir. Muhbir-i sadık (asv )   ma    çektirmedikleri   ızdırap  ve işkence kalmamıştır.   Davasınıbırakması için ; taşlamalar, zehirlemeler, boynuna işkembe atmalar, gittiğiyollara  dikenli çalılar koymalar hepsinion a  reva gördüler, ama o  bunların  tümüne   sapretti”. Yarabbi bunlarbeni bilmiyorlar,  tanımıyorlar,  bilselerdi böyle yapmazlardı” derkenfedakarlık örneğinin  en mükemmelinigöstermiştir.  Hz. Ebubekir (ra) “ Yarabbibenim vücudumu o kadar büyüt ki cehennemi ben doldurayım da başkasına yer kalmasın” derken neyi ifadeetmek istemiştir. Davalarından dönmemek için ; Ammar bin yasir sırtındasöndürülen ateşe sapretmiştri.   Zübeyirbin avvam hasıra  sarılarak yakılmış vedavasından vazgeçmemiştir.  Hz.Mus’ab binumeyr  bütün dünyayı elinin tersi ileitip, dünyaya hiçbir değer vermeden yarım kefenle   dünyadan göçüp gitmiştir. Hz. Hubeyb canıpahasına  Allah Rasulünün ayağına birdiken batmasın diye  fedakarlıklara   katlanmıştır. Hz. Nesibe  validemiz ( rdiyallahüanha)  çocuklarını Allah Rasulününyanında savaşa gönderirken, gidin Rasülullah’ın (sav)  önünde savaşın ona bir şey olursa sakın evedönmeyin diye   tenbih ediyordu. Bunlarbizlere bir şeyler ifade etmiyor mu? Evet   hasbilik ; Karşılık beklemeden  iyilik yapmaktır. Fedakarlık; Diğerinsanların  gam ve kederini çekmek onaortak olmaktır.   Ölçü  bu, İslam önderlerinin  gayreti   bu   ; Acaba bizler bu yaşananlardan ne kadar ders çıkarıp ibret  alabiliyoruz.   Şöyle kendimizi bir hesaba çeksek, İslamiçin,  Allah için  canımız ve malımızdan ne kadarfedakarlık  yapabiliriz. İşte sahabelerinve bu işin  şuurun da  olan insanların  maneviyücelikleri  bu hayat  öykülerinden anlaşılmaktadır. Yüce  Yaratıcı    ohasbilik  ve  fedakarlık yaşam örneklerini bizlere ve neslimize de  nasip eylesin.

Kainat’ın  sahipve yaratıcısına  emanet  olun.    

YORUM EKLE

banner15