Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(15)

11- Risâle-i İâde: Hazret-i Pir eserinde, İnsanların öğrenim süreçlerini ve eğitimde yapılan tekrarların da nasıl yapılması gerektiğini izah etmiştir. 13- Risâle-i Nokta: Niyâzî Mısrî, bu çalışmasında, Hazret-i Ali Efendimizin buyurduğu “ Ben besmelenin başındaki Be harfinin altındaki noktayım” sözünü şerh etmiştir. 14- Risâle Fî Deverân-ı Sûfiyye: Hazret-i Pir, eserinde Devran ve cehri zikre cevaz veren fetvalardan ve yorumlardan bahseder. Arkasından da Zemahşerî ve Kurtubî gibi devrana karşı olan âlimlerin sözlerini nakleder.  Kitabın sonuç bölümünde ise devran ve cehri zikrin faziletini ve helal olduğunu izah ederek çalışmasını bitirir. 15- Risâle-i Nefîse: Hazret-i Niyâzî, kitabında Hazret-i Ali Efendimizin ahlak ve faziletinden bahsetmiştir. 16- Tefsîr-i Tekâsür Suresi: Hazret, eserinde Tekâsür Suresini tefsir etmiştir.  Ayrıca bu eserde “Güneşin batıdan doğması “ hakkında ki meşhur hadis-i şerifin dört ayrı yorumunu da yapmıştır.  Kitapta Tekâsür Suresi ile ilgili cifir hesaplamaları da vardır. 17- Şerh-i Esmaü’l Hüsnâ: Tasavvufta Seyr-u Süluk, bilindiği üzere esma yani Allah’ın isimleriyle yapılır.  Hazret-i Pir Efendimiz, çalışmasında Allah, Aliyy, Hû, Alîm, Kahhâr, Hayy, Azîm, Hakk, Vâhid, Kayyûm, Samed, Ehad isimlerini şerh etmiştir. 18- Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre: Bu eser, edebiyatta şathiyye, adı verilen türün en farklı ve çarpıcı örneklerinden biridir.  Yunus Emre Hazretleri’nin “ Çıktım erik dalına anda yedim yüzümü, Bostan ıssı kakuyup dir ne yirsin kozumu” şeklinde başlayan şiirinin şerhidir.  Hazret-i Pir eserinde, Şeriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet bahislerini de uzun uzun anlatmıştır. Ayrıca Seyr-u Süluk için muhakkak Mürşidi Kâmilin varlığının lüzumlu olduğunu da izah etmiştir.   Meraklısına ça… Burc-ı Belâda Bir Merd-i Hudâ  / Niyâzî-i Mısrî  / Mustafa Tatcı / H Yayınları Niyâzî Mısri Divanı / Kenan Erdoğan / Akçağ Yayınları Niyâzî Mısrî Divanı ve Şerhi / M. Efdal Emre / Gelenek Yayınları Niyâzî Mısrî Divanı Şerhi / Seyyid Muhammed Nur Hazretleri / Esma Yayınları Niyâzî-i Mısrî’nin İzinde Bir Ömür Seyahat / Mehmed Şemseddin Mısrî / Dergâh Yayınları İrfan Sofraları / Niyâzî Mısrî / Yayına Hazırlayan: Prof Dr Süleyman Ateş  Vahdetnâme / Hazret-i Pir Muhammed Niyâzî Mısrî  / Yayına Hazırlayan Arzu Meral   / Revak Yayınları Niyâzî-i Mısrî’nin İzinde Limni’den Geliyorum / Mustafa Tatcı Limni’de Sürgün Bir Velî Niyâzî-i Mısrî’nin Hâtıraları / Limnili Şeyh Abdî-i Siyâhî / Yayına Hazırlayan Mustafa Tatcı /  H Yayınları Sahte Mesih Sabatay Sevi Ve Yahudiler / Erhan Afyoncu / Yeditepe Yayınları Sabatay Sevi / İbrahim Alâettin Gövsa / Elips Yayınları Yeni Belgeler Işığında Türkiye’de Dönme Yahudi Gerçeği / Dr. Hüda Derviş / ARK Yayınları   Siz kıymetli okuyucularıma Ariflerin kutbu, Âlimlerin iftihar kaynağı Sufi Savaşçılardan Hazret-i Pir Niyâzî Mısrî’nin mübarek, feyizli çileli, maceralar ile dolu olan hayat hikâyesini âcizane arz etmeye çalıştım.  Hazretin, Feyzinden ve ahlakından hissedar olmak cümlemize ve tüm insanlığa nasip olur inşallah. Şimdilik Hoşça Bakın Zatınıza…  
YORUM EKLE

banner14

banner19

banner13

banner17