ISKARTA

Iskarta kelime olarak, “Kimi iskambil oyunlarında, kullanılması gerekmediği için, bir yana bırakılan kâğıtlar” için kullanılır.

Sıfat olarak, “Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş (mal).” Anlamı taşır ve kimi batılılar yaşlı ve işsiz kalmış insanlara bu gözlü bakıyor. Olur mu? Demeyin, şimdi buyrun.

Zygmunt Bauman,”Dünya, ıskarta insan, (işsiz) tüketilmiş mal ve eşyanın çöpleri ile doldu. Modernite için, bir varlık olan insanın ıskartaya (çöpe) dönüşmesi ile eşyanın çöpe dönüşmesi aynıdır. Atık insanlar hız kesmeden çoğalıp muazzam miktarlara ulaşırken gezegendeki çöp alanları ve atığı geri dönüşüme sokacak araçlar giderek azalmakta.’ Bundan sonra gündemimiz, ‘atık insanların ve insani atıkların[33] tasfiyesi’dir.[34]“ diyor.

Yani dikkat buyurun, batılıların yaşlı ve işsiz insanlara bakış açısı bu, bu zalim görüşten Allah’a sığınmak gerek.

Neyse devam edelim.

Prof. Noah Harari’nin işsizler” için kullandığı terim ise “gereksizler.”[35]  Ve diyor ki; “Artık askeri ve ekonomik olarak vazgeçilmez olan yoksulları korumak yerine kendi çıkarları için hareket eden 20. yüzyıl elitleri, 21. yüzyılda üçüncü sınıf insanları (gereksizleri) taşıyan vagonları (her ne kadar acımasız olsa da) tamamen geride bırakmak ve sadece birinci sınıfla geleceğe doğru ilerlemek istiyor.[36]” Yani elitler, geleceğin dünyasında alt sınıflardan kimseyi görmek istemiyor!(Ben değil, Harari diyor)

İnsanın şuur ve bilinç sahibi olmasının avantaj olduğunu ve bu yüzden şuursuz, duygusuz robotların onların yerlerini alamayacaklarını düşünenler için geleceğin dünyası bir hayal kırıklığına gebe: Atlar, öyle ya da böyle bir bilinç sahibiydiler; sahiplerini tanırlar, evlerini kendileri bulurlar, kızgınlık veya keyflerini belli ederler, sıcaklık ve sevgi gösterirlerdi. Ama biz arabaları tercih ettik. Çünkü arabalar, daha çok yükü daha uzun mesafelere taşıyorlardı. İşte sıradan insanlar da ROBOT-İNSANların becerileri karşısında işlevsiz kalacaklar ve Egemenler; atları attıkları gibi gereksiz insanları da bir kenara atacaklar.[37]”diyerek iddiasını ispata çalışıyor Bay Harari.

İSLAM VE YAŞLILARA BAKIŞ

Arife tarif gerekmez derler bizde, siz batılı emperyalist düşüncenin bu yanlış bakış açısına mutlaka gerekli tepkiyi vermişsinizdir, yazıyı okurken. Doğrudur, çünkü adamlar(batılı elitler) insanlana bakış açıları çok çirkin. Çünkü onlara(uluslar arası para babalarına) göre insanın sadece emeği vardır, şimdi ona da ihtiyacımız kalmadı yani robotlar çıkınca ona da ihtiyaç kalmayacağı için insanı ‘ıskarta’ …olarak görüyorlar.

Oysa bakın yaşlı, emekli de olsa İslam insana nasıl bakıyor? (Nahl Suresi 70) “Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, (sahip oldukları) bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir.”

Ayetin tefsirini okuduğumuzda alimler şöyle diyor: “Yaratan da yaşatan da vakti geldiğinde vefat ettiren de Allah’tır; putlar vb. düzmece tanrılar değildir. İnsanın organik ve zihinsel yeteneklerinin en zayıf ve verimsiz noktaya geldiği ileri yaşlılık dönemine bu âyetin metnindeki deyimiyle, “erzel-i ömür” (ömrün en düşkün dönemi) denmektedir. İnsan için ölmek, çok yaşayıp böyle bir hale düşmekten daha hayırlı olabilir. Son tahlilde hakkımızda neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu en iyi Allah bilir; insan bilir iken bilmez olur; Allah’a gelince, O’nun ilmi de kudreti de eksiksiz, kusursuz ve sonsuzdur; mümine düşen O’nun hükmüne razı olmaktır…”

Bizim inancımızda yaşlıya hürmet vardır, insanı Yaratan(cc) ötürü sevmek ve saygı duymak vardır. Hatta yeryüzündeki nuryüzlü o Allah dostlarının yüzüsuyu hürmetine çoğu kötülüklerden beri kalıyoruz! Oysa, batı kültüründe, insana yukarda ifade ettiğim gibi paranız ve gücünüz yoksa gereksiz olarak bakıyor…

Vay be, yıllarca yönümüzü batıya döndürenler acaba bu durumdan hiç rahatsız olmuyorlar mı? Neyse, kalın sağlıcakla.

Kaynaklar: [33] Zygmunt Baumann,  Iskarta Hayatlar, Modernite ve Safraları

[34] http://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/iskarta-zamanlar-iskarta-hayatlar-40962170

[35] http://www.diken.com.tr/homo-sapiensin-yazari-harari-gereksizler-diye-yeni-bir-sinif-doguyor/

[36] (Noah Harari- Homo Deus s:364)

[37] Aynı eser.

YORUM EKLE

banner15