KOĞUCULUK ( Laf taşımak, Nemmam cı ) OLMAK

İslam  bütünMüslümanları kardeş yapmıştır. Ona zarar verecek her türlü fiileri deyasaklamıştır.Bir mü’minin diğerine malı, canı ve ırzı yani namusuharamdır.Kesin olarak bu hakka dokunulması yasaklanmıştır. Kardeşliğe zararveren en kötü davranışlardan biri de koğuculuk tur.Arapça da buna nemime bunuişi yapana da nemmam denir. Yani kişiler arsın da laf götürüp getiren,insanların arasını bozan kişi. Bu İslam da çok kötü bir davranış olaraknitelendirilmiştir.Çünkü zaman gelir bu davranış kardeşi kardeşe, komşuyukomşuya ve karı kocayı bir birine düşman hatta yuvaların yıkılmasına sebepolur.İnsanlar arasın da büyük fitnelerin çıkmasına öncülük eder. Mü’miningörevi insanları bir birine düşürmek değil tam aksi onların arasını düzeltmeyeçalışmaktır.Laf taşıyıcılığı yapan kişi daha mezara varır varmaz azap çekmeyebaşlayacak tır. İb-ni Abbas (ra) diyor ki Peygamberimiz bir gün bir mezarlığınyanından geçerken yeni defnedilmiş iki mezar görür.Yanındakilere der ki şu andabu iki mezarda ki kişiler azap çekiyor.Sahabeler; sebeb nedir ey Allah’ın Rasulüdiye sorarlar. Birsinin azabına sebep laf götürüp getirmesi, diğerinin azapçekmesinin sebebi ise ayakta idrarını yapmasından dolayıdır buyurur. Daha sonraiki yeşil yaprak alarak o mezarların üzerine bırakır.Bunu sebebini sorduklarında bu yapraklar kuruyuncaya kadar azapları biraz hafifler diye cevap verir. (HadisBuhari). Ondandır ki mezarlıklara çokça ağaç dikilir.Diğer bir hadis-işeriflerin de “La yed hulül cennete nemmamün” yani laf taşıyıcılğı yapancennete giremez buyrmaktadır. (Hadis Buhari) .Allah Rasulü kendisine sözgetirilmesini hiçbir zaman hoş karşılamamıştır.Ashabımdan hiç biri bana diğerihakkın da hoşlanmıyacağı bir şeyi  ulaştırmasın .Çünkü ben hepinize karşı hoş vesevgi dolu bir gönülle bakmak isterim. (Buhari Hadisi) .Birde bu iki yüzlülükmü’min için en kötü sıfatlardan biridir.Bu konuda da Allah Rasulü:”Şüphesizinsanların en kötü olanı da iki yüzlü kimselerdir.Birine bir yüzle diğerinebaşka bir yüzle gelirler”buyurmaktadır.Rivayet( Ebu  davut) .Zamanımızın insanları özellikleMüslüman geçinenleri; kendi menfaatları için sayısız taklak atanlar, bukelemungibi renkten renge girenler İslamın hahgi hükmüne dayanarak bu dümeni çevirmekteleronlara bir sorun bakalım. Stokculuk yaparak  halkı  kandıranlar hangi  yüzle  Allah’ın  huzuruna  varacaklar. Bu tipinsanlar münafığın ta kendisidir.Münafığın da İslamda yeri bellidir.Münafıkkafirden eşeddir.Çünkü kafirin ne olduğu belli,  ama münafığı  tanımak   hayli güçtür.

Yine Kelamullah ta şöyle buyurulur:”Yemin edip duran,aşağılık, daima kusur arayıp kınayan ve durmadan söz taşıyana boyun eğme “ (Kalemsuresi).Kusur arayan ,kendini devamlı haklı bulan,menfaat uğruna olmadık düzen vedümen çeviren , iki yüzlü ve münafık tipli insanlardan Rabbül Alemin gerçek vesamimi Müslümanları korusun, muhafaza eylesin. Rabbim o  haram zadelerinde  önünü   kessin inşallah.

Alemlerin Malik ve sahibine emanet olun.


YORUM EKLE

banner15