KÜLTÜRLE ISINIR SANATLA YÜCELİRİZ

KAHRAMANMARAŞ TARİH KÜLTÜR VE TURİZM PLATFORMUNUN SON İSTİŞARE TOPLANTISINA AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ

AHMET ÖZDEMİR’DE KATILDI

Kültür nedir? Bugün herkesi tatmin edecek şekilde bu soruya cevap vermek güçtür. Konuyu soyut kavramlar dünyasına çekmeden şöyle bir tarif yapabiliriz. Kültür, insanın hayatında sosyal yoldan kazandığı maddi ve manevi her unsuru içine alan kavramdır. Bu açıdan kültür araştırmacılarının aynı zamanda medeniyet araştırmacı olması gerektiğini, ‘kültür’ ve ‘medeniyet’ kavramlarının iç içe olduğu gerçeğini unutmayalım.

İleri toplumlarda aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya üç kavram birbiriyle beraberdir. Bunlar; Kültür, sanat, medeniyettir. Kültürle ısınır, sanatla yücelir, medeniyetle medenileşiriz. Medeni olanlar tarihte ‘şehir’ kurmuşlardır. Şehir kurabilenler hayatı, hayatı şekillendirenler insanı ve varlığı tanımlayabilmişlerdir.  Siyaset tam da burada bu üçlü kavrama dâhil olur. Isınan, yücelen ve medenileşen insan topluluklarını sevk ve idare eden Siyasi kadrolardır.   

Hukuk, ahlaklı toplumlar inşâ etmek için vardır. Hukukun olmadığı yerde ahlak, ahlakın olmadığı yerde de insan yoktur. Kavramlar gördüğümüz üzere birbirleriyle sıkı ilişki içindedir.

Kültürün ihmali, sanatın ihmalidir.

Sanatın ihmali, medeniyetin ihmalidir.

Medeniyetin ihmali, insanın ihmalidir.

***

Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm platformu sanatı yücelten, kültürü merkezine alan, medeniyet meseleleri etrafında yerel ve ulusal kültür çalışmalarına yoğunlaşan bir birliktelikten doğmuştur.

Bu inanç ve kararlılıkla çalışma ve istişarelerine devam etmektedir.

Başkan Ahmet Kolutek; Anadolu’nun öz bağrında yetişen, milli ve manevi meseleleri kendine düstur kabul eden değerli bir insandır.

Son gerçekleşen istişare toplantısına Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in de katılması ayrı bir özel kıldı platformu.

İstişare programı, kent müzemizin bahçesinde bulunan Hitit Kapı Aslanı konusuyla başladı. Okuyucularımız hatırlar, geçen hafta 10 tonluk bu Hitit Kapı Aslanı’ nın nakli kamuoyunda gündeme getirilmiş, bir takım medya organlarında ‘şehir simgesi’ Kapı Aslanı ’nın Elbistan’a taşınacağına dair haber ve yazılar çıkarılmıştır.

Elbistan, verimli büyük ve güzel bir metropol ilçemizdir. Konunun bendeniz takipçisi olmuş ve ‘Hitit Medeniyeti ve Kapı Aslanı’ başlıklı yazımda kültürel teşhir ürünlerinin savaş ve olağanüstü durumlar dışında naklinin mümkün olmadığını dile getirmiştim. Mustafa Alyaz’da haber yaptı. Konu, Ahmet Kolutek tarafından Ahmet Özdemir’e iletildiğinde, Özdemir; ‘Olmaz böyle şey…’ diyerek, Elbistan’a yapılacak bir hizmette evvela Kahramanmaraş kazanmalı dedi. İlgili yerleri arayan Ahmet Özdemir Hitit Kapı Aslanı ‘nın yerinde kalması gerekliliğinden bahsetti. Böylece, kültürel konulardaki hassasiyetini de bir kez daha yineledi.

OYUNCAK MÜZESİ NEDEN KURULMUYOR

2019’a girerken bendeniz tarafından önce yazılı basında, sonra da AKSU TV’de KAHRAMANMARAŞ’A ÇOCUK OYUNCAK MÜZESİ KURULAMAZ MI? diye bir soru yönelttim. Sorumuza cevap olarak kamuoyundan oldukça olumlu tepkiler geldi. Kahramanmaraşta BUGÜN gazetesinin yayın kurulu ve yazarı Ali Avgın köşesinde konuyu gündeme almıştı ve şöyle demişti;  “Geleneksel çocuk oyuncaklarımızın unutulmaması için, yarınlarımızı emanet ettiğimiz çocuklarımıza; Kahramanmaraş’ta bir Çocuk Oyuncak Müzesi kurulamaz mı? Elbette kurulabilir. Yeter ki istenilsin.

Bu alanda gayret gösteren, edebiyat araştırmacısı Metin Acıpayam kardeşimizin, uzun zamandan beri, Kahramanmaraş’a bir Çocuk Oyuncak Müzesi kurma çalışmasını biliyoruz. Ülkemiz ve şehrimiz açısından onun bu gayretini önemsiyoruz. Metin Acıpayam bu konuyu dert edinenlerden birisi. Bu konuda akademik seviyede araştırmalar yapmış. Çocuk Kültürü üst başlığı etrafında okumalarına ve araştırmalarına hâlâ devam ediyor.”

Bu ve buna benzer yaklaşımlarla Kahramanmaraş’a böyle bir müze kurmanın öneminden bahsetti Sayın Avgın. Sayın Ahmet Özdemir ile yapılan istişarede de bu konu gündeme geldi ve konunun önemini Sayın Özdemir şöyle işaretledi; “Evet Metin Bey çocuklara ve çocuk oyunlarına yönelik çalışmaları çok önemsiyorum, çünkü gelecek ‘çocuklarımız’ tarafından şekillendirilecektir.” 

Ahmet Kolutek, platformun diğer çalışmalarını sundu Ahmet Özdemir’e…

Araştırılmasında fayda görülen konular başlığı altında birçok konu üzerinde çalışıldığını vurguladı.

Bu konular arasında;

-Kahramanmaraş’ta geçici korumadan yararlanan Suriyelilerin: Ekonomik-Sosyal-Siyasal, Kültürel, Güvenlik, Ahlak, Eğitim, Çalışma Hayatı, Demografik Yapı, Konut, İşsizlik, Uyum, Sağlık gibi konularda şikâyetler, olumlu-olumsuz yönler ve çözüm önerileri ile ilgili geniş bir alan araştırmasının yapılması.

-Yöremizin kültürel değerlerinden olan, köy seyirlik oyunlarını, düğün oyunlarını, yetişkin oyunları, çocuk oyunları, ağıtlar, özlü sözler, halk inanışları, geleneksel düğünlerimiz, ocak başı hikâyeleri, harfene geceleri vb. gibi. Geleneksel kültür değerlerimiz ile ilgili, il genelinde kültürel aktarıcılarla bir çalışma yapılarak unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş bu değerlerimizin tekrar gün yüzüne çıkartılarak envanterlerinin hazırlanması.

-Türk dünyasının kültürel varlığının önde gelen unsurlarından biride; aşıklık geleneğidir. Bu gelenek Türk Cumhuriyetlerinin ortak mirasıdır. Bu mirasın sürdürülebilir ve toplumun bir arada yaşama katkısı açısından değerlendirilerek; ilimizde aşıklık geleneği, kültür değerlerimizi gün yüzüne çıkartmak, geçmişi gelecek kuşaklara taşımak.

-Çağdaş yorumlarını yapmak amacıyla; Kahramanmaraş aşıklık geleneğinin araştırılması, bu konuda kültür aktarıcılarının gün yüzüne çıkartılması.

Bu ve buna benzer konuların istişaresi yapıldı. Neler yapılmalı? Neler yapılabilir? Sorularına cevaplar arandı. Bu vesileyle Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’e teşekkür ederiz.

İstişare programına katılan değerli insanların isimleri şöyle; Ahmet Özdemir ve ekibi, Platform Başkanı Ahmet Kolutek, Şaban Kaptanoğlu, Cevdet Alperen, Ahmet Naim Paksoy, Salman Kapanoğlu, Mustafa Alyaz, Mesut Tuğrul.

Son söz;

“Kültürle Isınır Sanatla Yüceliriz…”

                                                                                         

YORUM EKLE
YORUMLAR
CEVDET ALPEREN
CEVDET ALPEREN - 5 ay Önce

KÜLTÜRÜMÜZÜN YAŞAMASINA HİZMET ETMEK , VATANI BEKLEMEK KADAR KIYMETLİ BİR GÖREVDİR. TEŞEKKÜR EDERİM. SELAMLAR METİN BEY

banner15