Yerli üretim yerli tüketim

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü 8 yıldır başarı ile yürüten ve müşavirlik kadrosu nedeniyle Bakanlık emrine görevlendirilen Nesih Tanrıverdi, Yerli üretimin desteklenmesinin yerli tüketimden geçtiğini söyledi. İl müdürlüğünde Sanayi-Üniversite iş birliğinde Türkiye’ye örnek bir uygulama başlatan Tanrıverdi’nin şimdi Kahramanmaraş’taki başarılı çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Yerli üretim  yerli tüketim

Kahramanmaraş bir başarılı müdürünü daha kaybetmekistemiyor. Kahramanmaraş’ta görev yaptığı süre zarfında yaptığı çalışmalarınyanı sıra Üniversite-Sanayi işbirliğinin başarılı olabilmesi için Türkiye’yeörnek olacak yeni bir model geliştiren Tanrıverdi, Sanayicilerin üretimaşamasındaki tüm sorunları akademisyenlerle birlikte çözüldüğünü dile getirdi.

Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mesut Tuğrul’asanayicilerin üniversiteden yeteri kadar yararlanabilmeleri için geliştirilenÜniversite-Sanayi iş birliğinde gelinen son noktayı değerlendiren Tanrıverdi,Türkiye’nin teknolojide, savunma sanayide, katma değeri yüksek ürünlerdedünyada söz sahibi olabilmesi için üniversite iş birliğine mutlak ihtiyaçolduğunu belirtti.

 

Kahramanmaraş’ta geliştirdikleri formül ile tümTürkiye’ye örnek olmak istediklerini de belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji İlMüdürü Nesih Tanrıverdi 2016 yılından bu yana Üniversite-Sanayi iş birliğinigeliştirmek için yoğun çaba sarfettiklerini fakat başarılı olamayınca 2017başından itibaren ortaya koydukları yeni sistemle büyük bir gelişmesağlandığını ifade etti. Tanrıverdi, “Üniversitedeki hocalarımızla oturup busistem üzerinde çalıştık. Sonra sanayicilerimizi ziyaret ederek bir tanesorunlarını çözmek istediklerini ve kendilerine getirmelerini istedik. Yaklaşık1,5 yıl içerisinde 40 firma ile görüştük. Bunlardan iki örnek vermek gerekirse,Ar-ge merkezi olan bir firma tekstilde makinelerin ömrünü artırmak için bormadeninin kullanılmasını istemiş. Hatta bu sorunu çözen mühendise ise lüks biraraç hediye edeceğini söylemiş. Tabiki çalışmalar sonucunda başarılıolamamışlar. Bu problem bize intikal etti ve biz ertesi gün bor madenindenyapılan bir solüsyonu sanayicimize teslim ettik. Bir hafta sonra ise solüsyonunişe yaradığını öğrendik. Makineler bu solüsyonla yüzde 30 daha dayanıklı halegeldi. Diğer taraftan ise madeni mutfak sektöründe kulpların gövdeye sabitlemekiçin yapılan kaynağın daha yumuşak ve pürüzsüz olması için çalışma teklifigeldi. Sadece doktora yapan bir öğrencimize bunu verdik ve dünya literatüründeyapılan araştırma ile çözüm bulundu. Firma sahibi çok memnun oldu ve şimdi omakineyi kendi yapıyor.” Dedi.

Tanrıverdi Kahramanmaraş’ta geliştirilenSanayici-Üniversite iş birliğinin Türkiye’ye örnek olacağını da savundu.

YERLİ ÜRETİM

YERLİ TÜKETİM

 

Bilim ve Sanayi Teknoloji İl Müdürü olarak 2010’da atandığıKahramanmaraş’ta, müşavir kadrosu ile Bakanlık emrine görevlendirilen NesihTanrıverdi, 1,5 yıldır üzerlerinde çalıştıkları Üniversite-Sanayiİşbirliğindeki yeni sistemin ne olacağı merak konusu oldu. Türkiye’ye örnekolacak bir sistem geliştiren Tanrıverdi’nin Kahramanmaraş’ta görevine devametmesi için siyasilerin devreye girdiği öğrenildi.

 

Kahramanmaraş’ta geliştirilen yeni sistemle Sanayicininüniversiteden, üniversitenin ise sanayiciden yararlanmasının önünü açan Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nesih Tanrıverdi 1,5 yıl içerisinde 40’a yakınfirmanın onlarca sorununu çözüme kavuşturarak üretimde önemli bir adımatılmasını sağladı. Firmaların üretime yönelik uzun uğraş sonucu çözemediklerisorun ve problemler Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde oluşturulan ekiptarafından kısa sürede çözülmesi tüm sanayicilerin dikkatini çekti.

 

ÜNİVERSİTE SANAYİİŞ BİRLİĞİ

 

Üniversite-Sanayi iş birliğinde gelinen son noktayı BugünGazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mesut Tuğrul’a anlatan Tanrıverdi şöyle konuştu;“Bizim bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı uzun bir süredir, Üniversite sanayiiş birliğinin sağlanmasına yönelik büyük bir çaba gösteriyor. Bu çabalarözellikle bu işi yapacak olan bazı mekanizmaların kurulmasıyla başladı.Bunlardan bir tanesi mesela her ilde bir tane üniversite hocası özelliklesanayiyle ilgili olan üniversite hocamızdan bir tanesi kamu üniversite sanayiiş birliği temsilcisi olarak atandı. Bizim bakanlığın kartını taşır. Bu neanlama geliyor? Sanayicimiz bir problemini üniversiteye taşıyacaksaüniversitenin yardımıyla bunu çözmek istiyorsa bu hocamızı bulduğunda hocamızonu ilgili bölüme ilgili hocaya yönlendirecek. 2016 yılından itibaren saha çalışmalarıda başladı. Bilim sanayi teknoloji il müdürleriyle  kamu-üniversite sanayi-iş birliğinintemsilcisi hoca beraber firmaları ziyarete gitmeye başladılar. Ziyaretin amacışu; işte biz geldik burada üniversiteyle- sanayinin iş birliği içinde çalışmasınıistiyoruz. Bunun içinde biz kapımızı açtık. İşte bizim adresimiz burasıbaşvuracağınız kişi probleminiz varsa getirdiğinizde sizi ilgili yere götürecekkişi bu arkadaştır diye.''

 

''Kapılarımız açık buyurun problemlerinizle beraber gelindedik 2016 sonuna geldiğimizde geriye dönüp baktığımızda yaptığımızçalışmalardan bir sonuç çıkmış mı? Hiçbir firmamızın bir probleminiüniversiteye götürmediğini tespit ettik.'' ifadelerini kullanan Tanrıverdi geridönüş olmayışının problem olmadığı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

 

SANAYİCİNİNÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİSİ FARKLI

 

Tanrıverdi; ''Biz iyi niyetle gittik. Kapılarımız açıkdedik. Kimse bizim kapımızı çalmadı. Üniversiteye gelmedi. O halde bir eksiklikvar dedik. Oturup üniversite temsilcimiz Mustafa Şekkeli hocamızla oturup,farklı dallarda bir grup hocamıza; Sanayinin üniversiteye, üniversitenin desanayi karşı bir ön yargı ve iletişimsizlik olduğunu masaya yatırdık. Bununönüne geçmek için geliştirdiğimiz metoda destek olup olmayacaklarını sorduk.Çünkü sanayicinin üniversiteden beklentisi farklı, üniversitenin de sanayicidenbeklentisi farklı. Dolayısıyla bunları örtüşmemiz gerekiyordu. Bu problemiortadan kaldırmak için üniversite hocalarını sanayicilere tanıtmamız lazımdı vehocalar tam destek verdi. İşadamlarımızdan problemlerinin ne olduğunu istedik.Yani kendini geliştirmek isteyen sanayicinin göremediğini görmek ve takıldığıalanlarda onlara bilimsel destek vermek, riskleri analiz etmek ve çalışmayı heryönüyle önüne koymak. Bizim problem dediğimiz konularda bunlar.Sanayicilerimize bir probleminizi getirip üniversitede çözmeyi teklif ettik. Buçerçevede 2017 yılının başından bu döneme kadar yaklaşık 40 firmaya giderekziyaret ederek derinlik analizi toplantıları yaptık, problemlerini çözmeyeçalıştık. Bazı problemleri 1 günde, bazılarını 1 haftada bazılarını ise projeyapıp TÜBİTAK desteklerini de alarak zamana yayıp çözmeye çalıştık. Bunları daücretsiz yaptık.Sanayicimize ana sektörüyle ilgili bir problemini getirmesiniistiyoruz. Problemi masaya yatırıp ortak akılı çalıştırıp ilgili hocayı tespitediyoruz ve o hocaya görev verip bunun karşısında da sanayicimize hiçbirmaliyet yüklememeyi taahhüt ediyoruz. Uzun yıllardır yaşadığı bu problemi birgün veya bir hafta içerisinde çözüp sanayicimize götürdüğümüzde sanayicimizinşaşkınlığını gözlemledik'' dedi.

 

Bor madeni ve tekstilin birlikte çalışmaları içinkendilerine teklif geldiğini belirten Tanrıverdi, ''İki tane örnek çok önemli;Ar-ge merkezi kuran bir firmamız, bize problem olarak bor madeni ile tekstilinbirlikte işlemesi için bir çalışma yapmamızı istedi. Hatta o sanayicimiz bormadeni ile tekstilin birlikte çalışmasını başaran mühendise lüks bir araçtaahhüt ettiğini fakat bunu başaramadıklarını söyledi. Biz ise hocalarımızlabirlikte hemen ertesi gün sanayicimizin istediği solüsyonu sanayicimize teslimettik, bir hafta sonra sorduğumuzda solüsyonun başarılı olduğunu öğrendik.Böylece dayanma yüzde 30 oranında arttı. Bu problemin çözümüyle üniversitedebir bilgi olduğunu, donanımlı bir ekip olduğunu ortaya koyduk.İkinci örnek ise;metal mutfak eşyası sektöründe kaynak yapılıyor, yani tencerelerin kulplarınınkaynaklarının yapıldığı yerin pürüzlü olması nedeniyle müşterilerin tepkisiniçekebiliyor.  Kaynağın daha iyi olması içinçalıştığını fakat iyi bir mesafe kat edemediğini bize bildirdi. Bir doktoraöğrencimize bu görevi verdik, öğrencimiz literatür taramasında dünyada hangiülkelerin bunu nasıl yaptığını araştırdı ve firmaya verdik. Firma ise çoksevindi ve bulduğumuz makineyi yapabileceğini ve bundan da iyi bir gelir eldeedeceğini belirtti.Biz bu metodu Maraş metodu diyerek Bakanlığımıza sunduk. Buçalışmalarımızın sonucunda 3-4 hocamız bazı firmalarımızdan teklif aldılar vesözleşme imzaladılar. Hocalarımız haftanın belirli günü firmaya gidip çalışmasınıyapacak, firma ise üniversitenin döner sermayesi üzerinden bir ücretödeyecek.  Hem üniversite dönersermayesi, hem hocamız hem de işadamımız kazanacak'' dedi.

HER BAKANLIĞIN AYRIHİBELERİ VAR

''Firma sahiplerine giderken bazen KOSGEB Müdürümüzü alıyoruz,DOĞAKA temsilcimizi alıyoruz, KGF Müdürümüzü, TSE müdürümüzü alıyoruz,hocalarımızla birlikte gidip sanayicilerimizin kapısını çalıyoruz. Bunlarıanlatmak güzel ama bunu başarmak için de birçok zorluklardan geçiyoruz. Yani5-6 ekip firmaya gidiyoruz yarım saat aşağıda bekliyoruz. Sanayicinin kahvaltıyapmasını bekliyoruz, dönüp gidebiliriz fakat gitmiyoruz, sorunun üzerine gidipçözmek istiyoruz. Biz bu uğraşı vatanımız için devletimiz için yapıyoruz. Bizimülkemizin artık teknolojik olarak kendi kendine yetebilir hale gelmemiz lazım.Bunun yegane yolu ise Sanayici-Üniversite iş birliği. Üniversite olmadan asladünya ülkeleri arasında ilk 10’a giremeyiz. Savunma Sanayinde asla bağımsızolamayız. Hükümetimiz bu anlamda müthiş bir kampanya başlatmış durumda. Herbakanlığın ayrı hibeleri var. Yeter ki Üniversite işbirliğini sağlayalımkendimizi bir üst lige taşıyalım.” HABER: MESUT TUĞRUL

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2018, 12:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneleri

banner15