MUKAYYABATÜ HAMSE (Beş gaip, bilinmeyen esas)

MUKAYYABATÜ HAMSE (Beş gaip, bilinmeyen esas)

 

Yüce Allah bu beş esasın kendi ilminde olduğunu,bilinmesinin mümkün olmadığını ifade buyurmakta dır. Bu gün bunlar biliniyorgibi empoze edilmeye çalışılsa da esas olarak mümkün değildir.

Kısaca bu girizgahtan sonra açıklamanın faydalı olacağınıdüşünü yorum.

BİRİNCİSİ: Kıyamet saatinin ne zaman olacağı. Bu gün bazıhokka bazların üç sene sonra yok falan zaman yok bilmem ne zaman gibi uydurukçaifadeler savurup durmalarının gerçekle hiçbir ilgisi yok tur.Halkı panikhavasına sokmaktan başka bir getirisi de yoktur. Sonuçta dedikleri gibi  olmamıştır.

İKİNCİSİ: Yağmurun ne zaman yağacağı. Bunu da RabbülAleminden başkasının bilmesi mümkün değildir. Bu gün bilinen emareleri ve önbilgiler ortay çıktıktan sonra oda bazı alet edevatla ancak tahminedilebilmektedir, oda çok defa tutmamaktadır. Hatta bugün bazı romatizmalıhastalar bile yağmurun geleceğini az çok tahmin ede biliyor. Çünkü yağmurgelmeden nemli havadan dolayı ağrıları sızıları başlıyor. Bu da bir ön bilgiveriyor.

ÜÇÜNCÜSÜ : Ana karnındaki çocuğun ne olacağınınbilinmemesi. Bu gün sanki biliniyor gibi bir hava oluşturuluyor. Buradabirincisi: Erkek mi dişimi olduğu ancak belirtileri ortay çıkıp şekillendiktensonra biline bilmektedir. O da yine çeşitli bilimsel aletlerle. İkincisi veesas olanı Cenab-ı Hak tarafından ona yaşamı boyunca tersim ettiği bir şekilvar. İşte bunun bilinmesi hiç mümkün değil. Nasıl bir hayat serüveni geçirecek,yaşam boyunca nelerle karşılaşacak işte esas olan bunların bilinmesidir. Bunuancak Allamül Guyup olan Yüce Yaratıcı ancak bilebilir.

DÖRDÜNCÜSÜ : Hiçbir kimse yarın dünya ve ahiret için nekazana cağını bilemez. Şöyle yaparsam bunu kazanırım yok şöyle olursa daha çokkazanırım gibi ön görülerle insanı başarması biraz zor. Ancak çalışılacak amaher şey Allah’ın dilemesi ve takdiri ile olur.Allah ilmi çalışan malıdilediğime veririm buyurmaktadır. İlla ben şöyle yaparsam öyle olur, yokefendim böyle olur, kul çalışır sonuç Allah’ın takdiri neyse o olur.

BEŞİNCİSİ: İnsanın eceli ne zaman dünyanın neresin denasıl bir ölümle hayatı son bulacak bunu da ancak Cenab-ı Hak bilir. Bakıyorsunadam amrikadan bire bilmem nereden gelmiş Türkiye de hangi ölümle öldüğü çoğuzaman belli olmadan göçüp gidiyor öbür aleme. Kim bilirdi falan yerden gelip teburada öleceğini. İşte bu sayılan beş esası Allah tanbaşkasının bilmesi mümkün değildir. Çünki o Allamül Guyub tur, gaibi Allahtanbaşka bilecek yoktur. Allah’a emanet olunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana karnındaki

 

 

YORUM EKLE

banner15