Oruçtaki Güzellik

Yüreğin Işığı vurdu yüzlere, yüzler yürekle yüzleşiroldu…

Ağızlar hakikat için açıldı, gözler güzelliği aradı,Kelam-ı Ezeliyi dinledi kulaklar, duygular nuraniyetle doldu, akıl hikmetedoydu…

Şeytan bağlandı, nefis ağlıyor…

Günah pisliği tiksinti veriyor ta uzaktan…

İnsi ve cinni şerirler bir şey yapamamanın sıkıntısıyladebeleniyor…

Gıybet, sen ne kokuşmuş şeymişsin… Zan, sen ne büyükzulümmüşsün…

Düşmanlık, sen düşmanımmışsın…

İnat, sen ne inatmışsın… Yalan, bizim mahallede zatenyoktun…

Nifak, ne nefret edilesi şey… Fitne, uyu uyuduğun yerdehiç uyanma…

Gel ey sevgili sevgi sarılalım…

Koş şefkat kucaklaşalım... Hikmet, hep yar ol bize…

Siz ki kâinatın köküsünüz… Dünya sizsiz dönmez…

Sizi tutuyoruz Kur’an ayında… Kur’anı ve kâinatı dinliyorkalp…

On bir ayın hasretini dindiriyor latif latifeler…

Kadir’in kapısından geçebilsek, gecelerimiz gündüzedönecek…

Günlerin güdük gündemlerinden kurtulabilsek daha birkuvvetli tutacağız ışık geceyi…

Bir’e binler mahsulât toplayacağız…

Cennet çiçekleri dolacak kucaklarımıza, eteklerimizdekitaşları şeytanlara atabilsek…

Nur gece, nar geceleri temizler. Nar zayıftır Nurunkarşısında…

Gelen günler Nur geceyi yaklaştırıyor…

Çabuklaştıralım hazırlığı…

İyi hasletlerle bezenmiş karşılayalım onu…

Arınmış kalbimiz Nura kansın. Kanımız Nur diye aksın,yüzümüze yansısın nuraniyet…

Yüzümüze bakanlar yüreğimizi görsün, oruç insanlarçoğalsın. Kıtaların üstünü hayâ mahyalarıyla süsleyelim…

Bu ay geldiğinde oruç diye dönsün dünya…

Yüreğimiz bunun için yanıyorsa yarınlar yakındır.Yanmadıkça Nur parlamaz…

Oruç ellerle tutuşalım bugün bunun için.

Alimler demişlerdir ki: oruç ve açlıkda on güzel hasletvardır:

l. Açlıkta kalb safası, gönlün hakka inkıyadı, gözkeskinliği vardır.

Tokluk ise aptallık ve tenbellik verir, basireti köreder. Dimağda buharı fazlalaşdırır, bu sebeble kalbde bir ağırlık olur.Söylenen fikirlere intikal ve intibak edemez, esrarı anlayamaz.

2. Açlıkta rikkat-i kalb olur. Kalb safası da insanımünacatın lezzetini idrak etmeye hazırlar, zikrinin ve sair ibadetlerininte'sirini görür.

3. Kalbde züll ü inkisar olur, şımarıklık gider. Cenab-ıHakk da hadîsi kudside: "Ben, benim rızam için kalbi münkesir olanlarlaberaberim", buyurmuştur. Lüzumsuz ferah ve tuğyanın başlangıcı olan, aynızamanda büyük mahrumiyetlerin sebebi olan iftihar ve böbürlenme duygusu gider.Nefis açlıkla kırıldığı kadar hiç bir şeyle kırılmaz.

4. İnsan açlıkda belaları unutmaz, zararlara ve afetlereduçar olanları unutmaz. Tok olan açları unutur, aç olanlar ise açlığın vebelaların elemlerini bilirler. Elemli fakirleri ve zayıfları unutmazlar.

5. Açlık bütün ma'siyet arzularını kırar, devamlıkötülüğü emreden nefsin (nefs-i emmarenin) üzerine basar.

6. Açlık, insana betaet ve hamakat veren fazla uykuyudefeder. Çok yiyen ise çok içer, çok içen çok uyur, çok uyuyanın gafleti artar.Kimin gafleti artarsa hüsrana uğrar ve nedameti artar.

Bu sebeble meşayih-i kiram müridi ere: "Çokyemeyiniz, çok içmeyiniz, bu sebeble çok uyursunuz ve hüsrana uğrarsınız"diye buyurmuşlardır.

7. Açlıkta ibadete devam kolaylaşır. Toklukta ise ibadetzorlaşır, ibadete devam ise daha güçleşir.

8. Açlıkta bedenler ve uzuvlar sıhhatli olur, hastalıklardef olur. Çünkü umumiyetle hastalıkların sebebi çok yemek, çok içmek, çokuyumak, kan fazlalığıdır. Hastalık ibadetlere mani olur, kalbi huzursuz eder,ibadet şevkini kırar.

9. Gayet sade bir hayat sürer, sıkıntısı olmaz. Az yemeğiitiyad edinen az mala kanaat eder. Bu sebeble Rasûlullah -sallallalahü aleyhive sellem-: "İktisada riayet eden fakra duçar olmaz." yani maîşetindeorta yolu tutan fakir olmaz buyurmuşlardır.

10. Açlıkta sadakasını gönül huzuru ile verebilir,yemeğinin fazlasını yetimlere, miskinlere dağıtır, kıyamette de sadakasıaltında gölgelenir.

İmsak vakti nedir?

İmsakın zıttı iftardır. İmsak vaktinin başlangıcı, tanyerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakit, takvimlerde imsak vakti olarakgösterilmektedir. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle,yemeden, içmeden, cinsî münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzakdurmak, el çekmek demektir.

Ne zaman niyet edilir?

Oruç için niyetin vakti, akşam namazının vakti girmesiylebirlikte başlar. Ramazan, günü belirlenmiş adak ve nafile oruçlarda niyet, öğlenamazına 1 saat kalana kadar devam eder. Bunların dışındaki, kefaret, kaza,günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise imsak vaktine kadar niyet edilmesigerekir.

Hayırlı İftarlar…

Kalın Sağlıcakla…

YORUM EKLE

banner15