02
Ağu 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(15)

11- Risâle-i İâde: Hazret-i Pir eserinde, İnsanların öğrenim süreçlerini ve eğitimde yapılan tekrarların da nasıl yapılması gerektiğini izah etmiştir. 13- Risâle-i Nokta: Niyâzî Mısrî, bu çalışmasında, Hazret-i Ali Efendimizin buyurduğu...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(14)

Niyâzî Mısrî Hazretleri'nin Eserleri: Hazret-i Pir NiyâzîMısrî, kendi dervişlerinin, tasavvuf ehlinin ve gizli ilimlere merakı olanların sorularını cevaplandırmak problemlerini çözmek için geleceğe hatta pozitif ilimlere de ışık...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(13)

Şeyh Mehmed Dede Hazretleri: Bursa Mevlevî hanesi Şeyhi Salih Dede'nin oğludur. Babası vefat edince onun yerine tekkeye şeyh olmuştur. NiyâzîMısrî Hazretleri ile birlikte Mesnevi –i Şerif okumuşlardır. Mehmed Dede, Hazretin büyüklüğünü...

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(12)

Şeyh Mehmed Suhufî Efendi: Bu zât Bursa'nın Şehabeddin Mahallesinden olup, adından da anlaşılacağı üzere kitapçılıkla meşgul olmuştur. Niyâzî Mısrî Hazretleri Bursa'ya teşrif ettiklerinde kendisine biat etmiştir. Şeyhi her...

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(11)

Hazret-i Mısrî, artık ihtiyarlamış, yorgun düşmüştü. Vefatından önce ki son altı ayda insanlarla ülfeti zorunlu haller dışında tamamen kesmiş sadece evrâd ve ezkâr ile meşgul olmuştur.  İlham-ı ilahi ile birlikte 78 yaşında göçeceği...

MAKALEYİ OKU
27
Tem 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(10)

Bir süre daha Payitahtta kalan Hazret-i Pir Efendimiz İstanbul'dan memnun olarak ayrılmış ve tekrardan Bursa'ya teşrif etmişlerdir.  Ancak alçak hainler boş durmamışlar Ayasofya Camii buluşmasının intikamını almak için ellerinden...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(9)

Hazret-i NiyâzîMısrî İnsanları Mevla'ya Davet Ediyor…  Hazret-i Pir Efendimiz, Bursa Ulu Camii Şerifinde, Dergâhında sohbet, vaaz zikirle meşgul oluyordu. Ancak makam mevki düşkünü sözde âlimler ve Sabetaycıların da gayretleriyle...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(8)

Bu arada Hazret-i Pir Efendimizi derinden yaralayan mübarek kalbini parçalayan elim bir hadise yaşandı.   Ümmî Sinan-ı Veli Hazretleri âleme hizmet ile geçen doksan yıllık bir ömürden sonra 10 Nisan 1657 tarihin de Salı günü Elmalı'daki...

MAKALEYİ OKU
24
Tem 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(7)

Bu şiirini kendi hattıyla defterine kaydeden Niyâzî Mısrî Hazretleri  'Azizim Ümmî Sinan Hazretleri'ni ziyarete giderken Elmalı göründükte tulû etmiş idi.” Diye bir açıklamada bulunmuştur.  Tasavvuf erbabı ve Divan Edebiyatı...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2017
Hazret-İ Pir Niyâzî-İ Mısrî...(6)

Hazret-i Mısrî'nin Elmalı'daki Günleri… Hazret-i Pir Efendimiz, Elmalı'da dokuz sene kalmıştır. Geçen bu zaman içinde Ümmî Sinan-ı Veli, Mısrî'yi tarikat âdâbı gereği sülûka devam ettirdikleri gibi, onu, dergâh-ı...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2017
Hazret-İ Pir Niyâzî-İ Mısrî...(5)

Hazret-i Pir Niyâzî-i Mısrî'nin Hayatı Ve Eserleri…         8 Şubat 1618 Cuma gecesi Malatya'da dünyaya teşrif eden Niyâzî Mısrî Hazretleri, 16 Mart 1694 yılında 78 yaşında vefat etmiştir.  Malatya, Diyarbakır, Mardin,...

MAKALEYİ OKU
20
Tem 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(4)

Niyâzî Mısrî ve Âlim Niyâzî Mısrî Hazretleri İrfan Sofraları isimli maneviyat dünyamızın güneşi olan kitabında ( 8. Bölüm sayfa: 32 ‘de )  Hak dostlarını ve gerçek âlimleri şu şekilde anlatmaktadır. '  İlmini göstererek...

MAKALEYİ OKU
20
Tem 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(3)

Bilimin Dinselliği-  Albert Eınsteın  ' Derin bir bilimsel kavrayışa sahip kişiler arasında, kendine özgü bir dini duyguya sahip olmayan, neredeyse yok gibidir. Fakat bu, sıradan insanın dini anlamasından farklıdır. Onun için Tanrı...

MAKALEYİ OKU
20
Tem 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî…(2)

Hazret-i Pir hakkında bugüne kadar yazılmış en kapsamlı araştırma eserini kaleme alan Sayın Mustafa Tatcı Beyefendi ise Burc-ı Belâda Bir Merd-i Hudâ çalışmasın da onun değerli şahsiyetini şu şekilde anlatmıştır  '    XVII....

MAKALEYİ OKU
20
Tem 2017
Hazret-İ Pir  Niyâzî-İ Mısrî

Değerli okuyucularım bu yazımda sizlere, Osmanlı döneminde yaşayan,  kıymetli ariflerden sufi savaşçılardan Pir Niyâzî Mısrî Hazretlerinin hüzün, aşk, macera ve çile dolu olan hayat hikâyesini anlatacağım. Hazretin, hikmetli nasihatlerini,...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2017
Hakikatin Peşinde Bir Sultan – Yavuz Sultan Selim Han…(6)

Bu anlamda düşündüğümüz de Mısır da bulunan Piramitler ile ilgili de saklanan pek çok gerçeğin bulunduğunu da sizlere hatırlatmak isterim. İnsanlıktan saklanan ve üstü örtülen pek çok hakikat var. Ünlü Ejiptologlar ve arkeologlar, aldıkları...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2017
Hakikatin Peşinde Bir Sultan – Yavuz Sultan Selim Han…(5)

Saatçilik mesleğinin pirinin de, Hazret-i Yusuf olduğu gerçeğini de bilen padişah muhtemelen  'ona sözlerin yorumundan olan bilgiyi öğrettik '  ayetinin sırrına ermek için saatin peşine düşmüştür.  Kadim ve İslamî kaynaklarda...

MAKALEYİ OKU
15
Haz 2017
Hakikatin Peşinde Bir Sultan – Yavuz Sultan Selim Han…(4)

Hazret-i Yavuz Mısır'ı fethederse, bahsi geçen ayetlerin tecellilerine mazhar olup Allah'ın Müjde ve rahmetlerine nail olacağına imparatorluğun da sarsılmaz bir iktidara kavuşacağına ayrıca da Yusuf As hazretlerine öğretilen ilme...

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2017
Hakikatin Peşinde Bir Sultan – Yavuz Sultan Selim Han…(3)

Mısır'a Düzenlenen Seferin Bilinmeyen Esrarengiz Yönleri: Mısır'a düzenlenen seferin, bilinen sebepleri kadar bilinmeyen ve maalesef üzerinde hiç durulmayan sebepleri de mevcuttur.  Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, Kuran-ı Kerimi elinden...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2017
Hakikatin Peşinde Bir Sultan – Yavuz Sultan Selim Han…(2)

larda İbn-i Kemal'in, Muhyiddin Arabî Hazretlerini savunan fetvasının tercümesi şöyledir. '  Ey insanlar ,  büyük şeyh, kerem kaynağı, âriflerin kutbu ve tevhit ehlinin imamı İbn-i Arabî kâmil bir müctehid, faziletli bir mürşiddir....

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2017
Hakikatin Peşinde Bir Sultan – Yavuz Sultan Selim Han

Yavuz Sultan Selim Han'ın saltanat dönemini ve Mısır'ın fethini araştırıp, yazanların gözünden kaçan çok önemli, gizemli ama özelde tarih meraklılarının genelde ise insanlarımızın mutlaka öğrenmesi gereken bir husus bulunmaktadır....

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2017
Küresel Kraliyetin Vezirleri…(4)

Benaroya, 1935 yılında mason localarını kapatan Atatürk'ü ortadan kaldırma planlarını ise şöyle anlatıyor: '1935 yılında Mason Locaları kapatılmış, Faaliyetler durdurulmuş, Moskova'daki yoldaşlar bunu anlattığında beynimden...

MAKALEYİ OKU
05
Haz 2017
Küresel Kraliyetin  Vezirleri…(3)

Başlatılan protesto kampanyasının bir diğer ayağı da, önemli kurum ve kişilere mektuplar yazarak, sınır dışı olayının hukuka aykırı olduğunu ispat etmeye çalışmaktı. Hudut haricine çıkarılan Benaroya'nın tekrar Selanik'e...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2017
Küresel Kraliyetin  Vezirleri…(2)

Hareket Ordusuna Katılması 31 Mart hadisesinde hareket ordusuyla beraber İstanbul'a geldiği biliniyor. O dönemde özelliklede Selanik'te hareket ordusuyla 31 Mart karşı devrimini bastırmak için İstanbul'a gidenler geri döndüklerinde...

MAKALEYİ OKU

banner22

banner19

banner34

banner37