22
Oca 2018
ALLAH İMAN, KUR'AN VERSİN!

İtiraf etmeliyim ki, Müslüman Anadolu halkının dilinepelesenk olan bu duanın ihtişamını çok geç fark ettim İman insanın Allah'lagüvene dayalı sözleşmesiKur'an ise, hayatı bu sözleşmeye uygun bir yolculuğadönüştürmeye söz...

MAKALEYİ OKU
21
Oca 2018
MEDYUM VE FALCILARA İNANILIR MI?

Medyum, cinci, falcı veya üfürükçülerin dinî açıdan veyabilim yönünden bir gerçeği, bir faydası ve bir değeri var mıdır? Niçin insanlar bazı problemlerinden dolayı bu gibikişilere koşuyorlar? Çevremdeki bazı arkadaşlar, problemlerini...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2018
İMANIN İLK MEYVESİ MERHAMETTİR

Ondan uzak bir gönül zî-hayat (hayat sahibi, canlı)değildir. Her hayrın başı olan besmele ve fatiha Allah'ın (c.c.)Rahman ve Rahîm (merhamet) isimleri ile başlar. Peygamberler ve velîlerin hayathikayeleri de merhamet menkıbeleri ile doludur.Allah'ın...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2018
HUZUR GÖSTERİŞLE OLMAZ!

Bu dünya hayatında huzur isteyen insanlar, en ziyademuhtaç oldukları öğütlerden birini bu âyette bulacaklardır. Özellikle zamanımız insanının, bu öğütü her gün tekrartekrar hatırlamasında yarar bulunduğunu söylemek herhalde mübalâğa...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2018
KALBİN KÂTİLİDİR HARAM LOKMA!

Harama düşmeme hususunda azamî dikkat göstermekgerektiğini ifade eden Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-işeriflerinde şöyle buyurmaktadır: "Helal de bellidir haram da; ancak buikisinin arasında, ikisine de benzeyen bir kısım...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2018
GURBET, HİCRET VE VATAN...

Bebeklikten çocukluğa, gençlikten kemâle, ihtiyarlıktanölüm döşeğine derken, devamlı 'hicret”ler yaşanır dünyamızda. Bir dönem gençlikhalimiz bize vatan olur; onunla Rabbimizi tanırız. Sonra o bizi bırakır, gurbette kalır ve olgunlukdöneminin...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2018
İNANMAK VE BAĞLI KALMAK!

Günümüzde her şeyden daha çok, Allah'a karşı vazifesiniyerine getirme şuuruyla gerilmiş mes'uliyet nesillerine ve topluma rehberolabilecek ideal insanlara ihtiyaç var. İnsanlığı, birkaç asırdan beri içinde bocalayıp durduğu ilhad.cehalet,...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2017
MİLLEYETCİLİK SÖZDE DEĞİL ÖZDE!

   Siyasi partilerin hemen hemen hepsinin kuruluş tüzüğünde mutlakmilliyetçilik kavramının en başta veya içerisinde yer aldığını biliyoruz.Partilerin sağcı, solcu veya milliyetçi bir parti olarak halkın huzurunaçıkması...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2017
HUZUR VE MUTLULUK

Aşkın ve sevginin ayrı anlamlar ifade ettiği gibi, huzurve mutluluk da ayrı şeylerdir.Huzur; sükûnet, ağız tadı gibi yaşamın aranan birergerçeği olan kavramlarla ifade edilebilirken, mutluluk ondan çok dahafarklıdır.. Huzur da mutluluk da...

MAKALEYİ OKU
22
Ara 2017
VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR

Sonsuz Denebilecek kadar çok sayıda duyguyla donanmışız. Her bir duygumuz, birer el gibi, etrafımızdaki her birşeyi bizim dünyamıza devşirmede. Gözümüz manzaralar, kulağımız sesler, dilimiz tatlar,aklımız hikmetler, kalbimiz sevgiler devşiriyor....

MAKALEYİ OKU
21
Ara 2017
SUSMAK, KONUŞMAK KADAR ÖNEMLİ

Susmak, konuşmaktır. Susmak, derin bir sükût, uzun bir sükûttur. Zihnimizdebağırışlar çağırışlar, feryat figândır; orman yeri gibi her yer yangındır. Amaçaresiz kalır, her şeyi söyleyemezsiniz, susarsınız bazen. Sükût da birkonuşmaktır....

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2017
BELAYA AŞİNA OLMAK

Dünyanın hiçbir derdi bizi yıldırmamalı. Çünkü biz mü'miniz; Allah'a inanıyoruz, güveniyoruz,itimad ediyoruz. Îmânımız bize öyle bir ümit ve ricâ kapısı açıyor ki,aslında yüz bin dünya derdi de gelse yine hafif kalır,...

MAKALEYİ OKU
07
Ara 2017
O'NUNLA YAŞAMAK!

İnsanı irtibatları yönlendirir. Neye bağlı, ne ile irtibatlı ise hayatına ölçü o olur. Bu ölçü hayata bakışını belirler, varlıkla ilişkisine,algısına, söz ve davranışlarına şekil verir. Doğru ölçü doğru hayattır. Peki bizim...

MAKALEYİ OKU
25
Kas 2017
GURBET, HİCRET VE VATAN...

Hayatımızın her günü, bu üç kelime arasında dolanırgider. Her sabah, güneşin doğuşuyla başlayan bir vatan,renklerin tüm çeşitleri ile Rabbimizin sayısız delilini sergiler ve yerini'vekil”i olan aya bırakıp, dünyanın bir başka...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2017
EMANET BİLİNCİ VE ONA SAHİP ÇIKMA

'İman" ve 'emanet" kelimelerinin aynı köktengelmekte oluşu bile emanet konusunun din nazarında önemli bir yeri olduğununişaretidir. "Ey iman edenler! Allah ve peygamberlerine hainliketmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlere de hainlik etmeyin."Emanet...

MAKALEYİ OKU
09
Kas 2017
KALBİN SÖZÜ SEVGİDİR

Nice sözler söylenir ama unutulur bir zaman sonra... Kalpten gelmeyen sözlerin ömrü bir nefesliktir. Bir nefes sonra kaybolup giderler ama kalbin sözüunutulmaz. Kalp, sözünü hiç unutmaz. Kalbin sözü hedefine ulaşmadan yere düşmez. Kalbin sözü...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2017
CÖMERTLİK VE FEDAKARLIK

Yardımlaşmak, cömert olmak, müsamahalı olmak, fedakarolmak, başkalarının zor durumunda yardımcı olmak iyi bir Müslümanınhasletlerindendir.Kur-an'ı kerim ve hadisi şeriflerde; Müslümanlarıncömert, fedakar, yardımlaşan ve Müslümanların...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2017
MÜ'MİN İN KALBİ ALLAH'IN EVİDİR

' Ey iman etmiş olanlar! Allah'ı çokça zikretmekle zikredin.” 'Ve O'na sabah ve akşam tespihte bulunun.”(ahzab suresi:41,42) buyuruyor.Şimdi Zikrullah ın her an lazım olduğunu şöyle anlayalım.Güneş doğduğu vakitte...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2017
BİR MIKNATIS GİBİDİR AŞK

Âşıklar nerde olursa olsun, cuz-i irade onlarınyollarının bir yerde muhakkak kesişmesini sağlar. Aşk, aramakla bulunmaz. Aksine ansızın vehabersizce gelen bir beladır. Öyle bir beladır ki aşk gelirken derdi, acıyı, kederi deberaberinde...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2017
CÖMERTLİK, YARDIMLAŞMA VE FEDAKARLIK

Yardımlaşmak, cömert olmak, müsamahalı olmak, fedakarolmak, başkalarının zor durumunda yardımcı olmak iyi bir Müslümanınhasletlerindendir.Kur-an'ı kerim ve hadisi şeriflerde; Müslümanlarıncömert, fedakar, yardımlaşan ve Müslümanların...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2017
BİR SIKINTI BİN HAYIR KAPISI AÇAR!

İsimsiz okuyucumuz: 'Çok dertlerim var. Bazen altında ezilecek gibi oluyorum. Bana bir tesellî var mı? Bu sıkıntılarımın benim için hayır ciheti var mı?”Dünyanın hiçbir derdi bizi yıldırmamalı. Çünkü biz mü'miniz; Allah'a...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2017
İSLÂM'IN HIZIR ÇEŞMESİ GİBİ

Yeryüzündeki insanlık macerası, İslâm'la hedefine ulaşmışve evrensel bir kurtuluş mesajı olarak yerine oturmuştur. Var olduğu günden beri yaratılış muamması karşısındasürekli didine-çabalaya iki büklüm olmuş felsefe, ancak İslâm'ın...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2017
EN BÜYÜK NİMET SAĞLIK

Yüce Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerin en başındasağlık yer almaktadır. Sağlık herşeyin başı ona çok dikkat etmemiz gerekir. Sağlığımız yerinde iken yapmamız gereken görevlerimiziyerine getirmemiz gerekir bu nimet elimizden...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2017
FANİLİKLERLE KUŞATILAN RUHLAR

Dünyayı sadece fânî yüzü ve kendi darlığı içindeduyanlar, vicdanın onca genişliğine rağmen hayatlarını zindanda geçiriyor gibionu karartmış sayılırlar. Bunlardan pek çoğu, böyle bir darlığı herhissedişinde, ya daha parlak ve muhteşem...

MAKALEYİ OKU

banner15