16
Haz 2016
Kutup Görme Arzusu

  Yûsuf Halveti hocasının bereketli sohbetleriyle yetişip, velî bir zât olunca, Rum diyârındaki insanları irşâd için oraya gitmeye memur edildi. Niğde şehrine gelip, insanlar arasında Tepeviran denilmekle meşhur olan yere yerleşti. Orada...

MAKALEYİ OKU
15
Haz 2016
Düşünen sahip olduğu nimetin farkına varır

İsa aleyhisselam bir ağacın altında dua eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayakları yürümeyen bir kötürüm olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Ama adam bütün...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2016
Yıkılamayan Türbe

Nevşehir - Göreme yolu üzerinde bir türbe vardı. Hasan Baba Türbesi.  Nevşehir Belediyesi, şehrin çıkışındaki yolu genişletme gayesiyle, bazı tadilâtlar yaptı. Bu arada yolun genişletilmesi ve gidiş - gelişli bir yolun yapılmasına da...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2016
Dilenci kim?

Saltanatının sınırları geniş diyarlara uzanan bir hükümdardı. Kibrinin ve gururunun ise sınırı yoktu. Elinden gelse bütün dünyayı eline geçirmek ve mülküne dahil etmek istiyordu. Sürekli 'daha, daha” diyordu. Hiç kimse ondan bir...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2016
Sen doğru ol, kem belasını bulur

Dervişin biri eski İstanbul sokaklarında : ‘-Sen doğru ol kem belasını bulur.Sen doğru ol kem belasını bulur.'Diye diye dolaşıyormuş.Padişahın biri tebdil-i kıyafet çarşıda gezerken dervişin sözlerini duymuş,ilgisini çekmiş ve...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2016
Allah'tan Kork, Mührümü Bozma!  

Geçmiş ümmetlerde gurbete çalışmaya giden üç arkadaş, bir ara yoğun bir yağmura mâruz kalınca yol kenarındaki bir mağaraya sığınırlar. Ne var ki, karşı dağdan, düşen yıldırım sebebiyle kopup yuvarlanan bir taş gelir, içinde bulundukları...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2016
Fil Yavruları…(2)

O, bu kılıçların ona çekildiğini görür. Fakat ondan başka düşmanın gözü de bağlıdır, dostun gözü de bunları gören yoktur. Dünya hırsı gitti de o yüzden hastanın gözü kuvvetlendi; gözü, kan dökme zamanı aydınlandı. Kibrinin,...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2016
Fil Yavruları…(1)

Bilmem işitin mi? Akıllı bir adam, Hindistan da dostlarından iki üç kişinin uzak bir seferden geldiklerini, aç ve çıplak bir halde bulunduklarını gördü. Bilgiden doğma merhameti coşup ' Hoş geldiniz” dedi, güller gibi açıldı. Biliyorum...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2016
Padişah ve Genç…(3)

Olay Peygamberimizden çok önce geçer. Zamanın birinde insanların kendisine taptığı bir padişah ve onunda bir sihirbazı vardı. Sihirbaz bir gün: - Padişahım, artık ihtiyarladım. Bana bir genç verseniz de ona sihir öğretsem. Padişah ona...

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2016
Akıbet Hayr

Biliyorsunuz hayatı muhteşem zaferlerle dolu olan Yavuz, genç yaşında küçücük bir çıbana boyun eğer. Son nefesini verirken Hasan Can yanındadır. Yavuz sorar: -Hasan bu ne hal? -Şimdi Allah ile olacak zamandır sultanım. -Ah be Hasan. Sen bunca...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2016
Sina Denen Bela

Sina Çölü kelimenin tam mânâsı ile belâdır. Yer sarıdır, gök sarı. Güneş tepsi kadar iri, hava toz yüklüdür. Kum dağları biteviye yer değiştirir ve klavuzlar dönektir. Sonra çölün tek vahası yoktur. Molalar ayrı derttir. Sıcak...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2016
Yavuz' a yoldaş ve sırdaş olan nedim...

Hafız Mehmet Akkoyunlu sarayının mescidine bakan kendi halinde bir müezzindir. Ancak onda öyle bir ses vardır ki, bülbüller bile imrenir. Kâh volkanlar gibi coşar, kâh akar sular gibi. O yanık Kahire aksanı ile okumaya başladı mı, dinleyenler...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2016
Ölüsüne yirmi değnek!

Medîne ehâlisi anlaşarak bir yere toplandılar. Ömer (r.a) hazretlerinin adâletini tecrübe etmek için anlaşdılar. Aralarından bir yehûdî çıkdı. -Ben sizin müşkilinizi hâl etmeğe muktedirim, dedi. Onlar da buna ba'zı va'dlerde...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2016
Salevât-ı Şerîfe 

Talebelerinin sayısının on binleri bulduğu rivâyet edilen Muhammed Cezûlî, bir gün bir kuyu başına abdest almak için uğradı. Kuyunun yanında su çekmek için kova ve ip yoktu. Ne yapacağını şaşırmıştı. Bir kız, onun bu hâlini yüksekçe...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2016
Bereketi var mı? 

  Benî İsrail zamanında salih bir kimsenin üç tane oğlu varmış. Bir gün o zat ağır hastalanır ve artık hayatından ümid kesilince büyük oğlu, küçük kardeşlerini çağırır ve: - Ey kardeşlerim, pederimizin epeyce malı var. Fakat...

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2016
Mektup…(2)

Bir gün Hasen ve Hüseyn (r.anhüma) hazretleri babamın yanına geldiler. Selâm verdiler. Oturdular. Babam, müslimânların işi ile meşgûl idi. Selâmlarını işitmedi. Sonra işi bitdi. -Buraya gelin. Onlar dediler, -Biz selâm verdik. Babam dedi,...

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2016
'Sabrın Kendisi Acıdır…'

Saliha bir kadının, münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın " Bismillahirrahmanirrahim " diye besmele çekmeden, hiçbir işine başlamazdı. Kocası,onun bu haline kızar, kadıncağıza yapmadığı eziyeti bırakmazdı. O saliha kadın ise,...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2016
Besmelenin Fazileti 

  Saliha bir kadının, münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın " Bismillahirrahmanirrahim " diye besmele çekmeden, hiçbir işine başlamazdı. Kocası,onun bu haline kızar, kadıncağıza yapmadığı eziyeti bırakmazdı. O saliha kadın...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2016
Padişah, Kulumun Kulu

Devrin birinde padişahın biri Ramazan ayı geldiği vakit, ikin­diden sonra akşama kadar davulcuların şenlik yapmalarını ve çalgılar çalmalarım emrederdi. Bununla hem günün tez geçme­sini ve hem de açlığın tesirini anlamamasını sağlamak,...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2016
Bir Kez Daha Düşün

Adam yeni kamyonuna bakmak için evinden çıktığında, üç yaşındaki oğlunun gayet mutlu bir biçimde elindeki çekiçle kamyonunun kaportasını mahvettiğini görmüş. Hemen oğlunun yanına koşmuş ve çocuğun eline çekiçle vurmaya başlamış....

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2016
Su kadar değeri yok

Bir sene hacca gitmek üzere yola çıktı. Bağdât'a vardığında Halife Hârun Reşid bunun geldiğini haber aldı ve yanına çağırttırdı. Şakîk-i Belhî, halîfenin yanına geldi. Halîfe Hârun Reşîd sordu: "Zâhid olan Şakîk-i Belhî...

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2016
Yolda Olmak ve Hakikat

Hakikati insanların ölçüleriyle değil; insanları hakikatin ölçüleriyle tanı. Hz. Ali (r.a.)   Allah dostlarından birinin yanına bir adam gelerek sorar: "Şeriat nedir, tarikat nedir, hakikat nedir?" Allah dostu; cami avlusunda yürürlerken,...

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2016
Eflatun'dan Hikmetli Sözler

Bilgin kişinin rütbesi, rütbelerin en üstünüdür. Hz. Ali (r.a.)   Evvela mabudunu bil. Her zaman gayretini öğrenmeye ve öğretmeye hasret. Layık olmayan şeyi isteme. Şunu katiyetle bil ki Cenabı Hakk'ın intikamı gazap yolu ile değildir....

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2016
Bana bir şey olmaz deme

Bir şekilde doğar fakat bin bir şekilde ölürüz. Yugoslav atasözü   Duvardaki çatlaktan bakan fare, çiftlik sahibi ile karısının bir paket açtıklarını gördü. "İçinde yiyecek mi var?" diye düşünürken bir baktı ki fare kapanı....

MAKALEYİ OKU

banner15