10
Kas 2019
10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler Bozkır ovalarına, Erciyese, Ağrıya Ulusun egemen olduğunu Özgür olduğunu Haykıracağım haykıracağım işte Senin sustuğunca! Yolunda yürüyeceğim Atatürk; Ana baba oğul kız Dere tepe bucak köy Yeryüzü...

MAKALEYİ OKU
09
Kas 2019
MEVLİT KANDİLİ

            Bütün İslam alemi Hazreti Muhammed'in (sav) doğum gününü coşku içinde kutlayacak. Mevlid kelimesi doğum anlamına gelir. Bu özel günde İslam nebisinin doğum günü salavatlarla,...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2019
SÖZ (EDEBİ) SANATLARI

Anlatımı daha etkili hale getirmek ve söyleyişe güzellik katmak amacıyla başvurulan söz ve anlam oyunlarıdır. a)- MECAZ (DEĞİŞMECE): Bir ilgi ya da benzetme sonucu sözcüklerin gerçek anlamları dışında kullanılmasıdır. ÖRNEK: Sıcak...

MAKALEYİ OKU
31
Eki 2019
ŞİİR BİLGİSİ

Duygu ve düşüncelerin insan ruhunda ürpertiler uyandıracak biçimde ölçülü – ölçüsüz, kafiyeli – kafiyesiz olarak genellikle dizeler halinde anlatılan şekline 'şiir” denir. Şiirler biçimlerine göre 'mensur” ve 'manzum”...

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2019
AYYILDIZ MARŞI

Ay yıldızlı bayrağımın sancağında             Örgün eğitim alırız Ayyıldız'da Değerlerimiz ile yükseliriz biz Hep birlikte başarıya Ayyıldız'da Edebiyat, Sosyal Bilimleri...

MAKALEYİ OKU
26
Eki 2019
AYYILDIZ MARŞI

                                                              ...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2019
b)- NAZIM (Şiir): Anlatılmak istenenin dizeler halinde getirildiği yazılardır.

ŞİİR TÜRLERİ Şiirler genellikle biçim özellikleri ve konularına göre gazel, kaside, mesnevi, rubai, şarkı, türkü, koşma, güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt, mani, ninni, destan gibi farklı isimlerle adlandırılır. Ancak şiirin 'Batılı”...

MAKALEYİ OKU
20
Eki 2019
KİTAPLARLA BULUŞMA VAKTİ

Kitaplarla buluşma vakti geldi şimdi. Hangisinden başlasam bilemiyorum ki. Klişeleşmiş Batı ve Yerli klasiklerden mi başlasam yoksa kendimi bu çağın rüzgârına atarak gündemdeki kitaplardan mı. Ya da popüler kitaplardan yahut siyasi. ... Yok...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2019
BİZ TÜRKİYEYİZ

Vatan canım feda sana Eğilmez başlar düşmana Ne içerde ne dışarda Bu millet gelmez oyuna Top, tüfek işlemez bize Kurşun tesir etmez bize Hainlik şer odaklarda Fitne fesat hep onlarda İçimizde, yanımızda Orada, etrafımızda Kapkaranlık odalarda...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2019
Gezi Yazısı (Seyahatname):

Sanatçının gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici yönlerini, gelenek ve göreneklerini, yaşam biçimini, halkın dünya görüşlerini, tarihi, coğrafi, ekonomik ve sosyal özelliklerini kendi bakış açısıyla anlattığı yazılardır. Edebiyatımızda...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2019
Tiyatro (Oyun):

Olmuş veya olabilecek olayların oyuncular tarafından sahnede oynanması için yazılmış yapıtlardır. Tiyatronun ilk örnekleri Eski Yunan edebiyatı sanatçıları tarafından ortaya konmuştur. Geleneksel Türk tiyatrosunda ki bunlar: Karagöz, Ortaoyunu...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2019
NESİR (Düz Yazı): Anlatılmak istenenin cümleler halinde dile getirildiği yazılardır.

Bu yazılar, bir olay veya düşünce üzerinde temellendirilir. İçerik ve biçim özelliklerine göre değişik türlere ayrılır. 1)- OLAY YAZILARI:  Öykü (Hikaye): Olmuş veya olabilecek olay ve durumları; yer, zaman ve kişiye bağlı olarak...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
Öge Eksikliğinin Bulunması

b)- Öge Eksikliğinin Bulunması                 O bizi korudu ve her zaman sahip çıktı. (bize)                ...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
b)- Öge Eksikliğinin Bulunması

                O bizi korudu ve her zaman sahip çıktı. (bize)                 İhtiyar, çocukları çok...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2019
d)- Mantık Hatasının Olması

                Cümlede durumlar ya da olaylar sıralanırken önem sırasına dikkat edilmemesinden kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Bırakın patates doğramayı, yemek bile...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2019
ANLATIM BOZUKLUKLARI

Bir cümlede anlam veya dilbilgisi bakımından bir eksiklik varsa o cümlede anlatım bozukluğu vardır. Anlatım bozuklukları iki grupta incelenir bu sebeple: A)- Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları B)- Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları A)- ANLAMA...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2019
Ç YAPISINA GÖRE CÜMLELER

                Cümleler, yapısı yönüyle dörde ayrılır: a)- Basit Cümle b)- Bileşik Cümle c)- Sıralı Cümle ç)- Bağlı Cümle a)- Basit Cümle                ...

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2019
CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Cümleler; yüklemin türüne ve yerine, anlamlarına, oluşturulma biçimlerine göre değişik gruplara ayrılır. Bu grupları şöyle sıralayabiliriz: A) YÜKLEMİNE GÖRE CÜMLELER B) ÖĞE DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER C) ANLAMINA GÖRE CÜMLELER...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2019
FİİL ÇATISI

Cümlede eylemin NESNE veya ÖZNE ile ilgili olarak gösterdiği özelliğe EYLEM( FİİL)ÇATISI denir. Dolayısıyla 'YÜKLEM” i EYLEM olmayan cümlelerde ÇATI aranmaz. Çatısı bakımından eylemler iki gruba ayrılır: A)- NESNE – YÜKLEM İLİŞKİSİNE...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2019
CÜMLENİN ÖĞELERİ

Cümle, yargı bildiren sözcük veya söz öbeğidir.    Yargı bildirmek ise bir eylemin yahut bir durumun KİP ve ŞAHIS bildirecek şekilde ortaya konmasıdır. Bunu tek sözcük sağlayabileceği gibi, birden fazla sözcük de sağlayabilir....

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2019
FİİLİMSİ

FİİLİMSİ (EYLEMSİ): Fiil olduğu halde çeşitli ekler alarak, cümlede 'isim, sıfat ve zarf” görevinde kullanılan sözcüklerdir. Mavimsi – mavi değil; maviye yakın olan. Fiilimsi – fiil değil; fiile yakın olan. Fiil + fiilimsi ekleri...

MAKALEYİ OKU
30
Eyl 2019
SÖZCÜK YAPISI

Sözcükler yapıları bakımından üç grupta incelenir: Basit sözcük Türemiş sözcük Bileşik sözcük Basit Sözcük: Yapım eki almamış sözcüklerdir; ancak çekim eki alabilirler.  Akşam salonda iki saat ders çalıştım  Türemiş...

MAKALEYİ OKU
28
Eyl 2019
FİİLLER (EYLEMLER): Fiil, bir iş, oluş ve hareket bildiren kelimelere denir.

Fiiller olmadan İSİMLER cümle özelliği göstermez. Fiiller sadece YÜKLEMDE bulunur. KÖK, ZAMAN(KİP) ve ŞAHIS olmak üzere üç unsur bulunur. Fiiller anlattıkları hareketlerin niteliğine göre birçok değişik özellikler gösterirler. Bu yönüyle...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2019
FİİLİMSİ

FİİLİMSİ (EYLEMSİ): Fiil olduğu halde çeşitli ekler alarak, cümlede 'isim, sıfat ve zarf” görevinde kullanılan sözcüklerdir. Mavimsi – mavi değil; maviye yakın olan. Fiilimsi – fiil değil; fiile yakın olan. Fiil + fiilimsi ekleri...

MAKALEYİ OKU

banner15