23
Eki 2018
B. SÖZ (EDEBİ) SANATLARI

Anlatımı daha etkilihale getirmek ve söyleyişe güzellik katmak amacıyla başvurulan söz ve anlamoyunlarıdır. a)- MECAZ (DEĞİŞMECE): Bir ilgi ya da benzetme sonucu sözcüklerin gerçek anlamları dışındakullanılmasıdır.ÖRNEK: Sıcak bir...

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2018
Tiyatro (Oyun):

Ø  Olmuş veyaolabilecek olayların oyuncular tarafından sahnede oynanması için yazılmışyapıtlardır. Ø  Tiyatronun ilk örnekleri Eski Yunan edebiyatısanatçıları tarafından ortaya konmuştur. Ø  GelenekselTürk tiyatrosunda...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2018
GEÇİM DERDİ

Herkesin var bu dünyada geçim derdiKimi derdine ağlar; kimi de güler  Hiçbiri bakmaz birbirinin yüzüne Sorup araştırmaz ne oluyor bize Nerede kardeşlik nerede adaletKimine çok kimine az; nasip, kısmet Herkesin var bu dünyada...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2018
KİTAPLARLA BULUŞMA VAKTİ

            Kitaplarlabuluşma vakti geldi şimdi. Hangisinden başlasam bilemiyorum ki. KlişeleşmişBatı ve Yerli klasiklerden mi başlasam yoksa kendimi bu çağın rüzgârına atarakgündemdeki kitaplardan mı. Ya da popüler...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2018
anlatım bozuklukları 2

d)-Mantık Hatasının Olması                 Cümlededurumlar ya da olaylar sıralanırken önem sırasına dikkat edilmemesindenkaynaklanan anlatım bozukluğudur. Bırakın patates...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2018
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2

d)-Mantık Hatasının Olması                Cümlededurumlar ya da olaylar sıralanırken önem sırasına dikkat edilmemesindenkaynaklanan anlatım bozukluğudur. Bırakın patates...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2018
ANLATIM BOZUKLUKLARI

                Bir cümledeanlam veya dilbilgisi bakımından bir eksiklik varsa o cümlede anlatım bozukluğuvardır. Anlatım bozuklukları iki gruptaincelenir bu sebeple: A)-Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2018
ANLATIM BOZUKLUKLARI

  Bir cümledeanlam veya dilbilgisi bakımından bir eksiklik varsa o cümlede anlatım bozukluğuvardır.Anlatım bozuklukları iki gruptaincelenir bu sebeple: A)-Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları B)-Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları A)-ANLAMA...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2018
FİİL ÇATISI

v  Cümledeeylemin NESNE veya ÖZNE ile ilgili olarak gösterdiği özelliğe EYLEM(FİİL)ÇATISI denir. v  Dolayısıyla'YÜKLEM” i EYLEM olmayan cümlelerde ÇATI aranmaz. v  Çatısıbakımından eylemler iki gruba ayrılır: A)-...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Cümleler; yüklemin türüne ve yerine, anlamlarına, oluşturulma biçimlerine göre değişik gruplara ayrılır.Bu grupları şöyle sıralayabiliriz: A) YÜKLEMİNE GÖRE CÜMLELERB) ÖĞE DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER C) ANLAMINA GÖRE CÜMLELER Ç)...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2018
CÜMLENİN ÖĞELERİ

Cümle, yargı bildiren sözcük veya söz öbeğidir.    Yargı bildirmek ise bir eylemin yahut bir durumun KİP ve ŞAHIS bildirecek şekilde ortaya konmasıdır. Bunu tek sözcük sağlayabileceği gibi, birden fazla sözcük de sağlayabilir. Cümlenin...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2018
EKLER

Eklersözcükleri cümle içinde anlamlı bir biçimde kullanabilmek, onlara cümle içindedeğişik sözcükler yüklemek ve yeni sözcükler türetmek amacıyla sözcüklereeklenen ses veya hecelerdir. ü Türkçe sondan eklemeli bir dildir. ü Ekler...

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2018
FİİLLER (EYLEMLER)

Fiil, bir iş, oluş ve hareket bildirenkelimelere denir. § Fiiller olmadan İSİMLERcümle özelliği göstermez. § Fiiller sadece YÜKLEMDEbulunur. § KÖK,ZAMAN(KİP) ve ŞAHIS olmak üzere üç unsur bulunur. § Fiiller anlattıkları...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2018
ZAMİR (ADILLAR): İsmin yerini tutan kelimelerdir.

 Ø  Anlamsızdırlar.Ø  Altı bölümdenoluşur: Ø  Şahıs (Kişi) Zamirleri: İnsanlar içinkullanılan zamirlerdir. (BEN,SEN,O,BİZ,SİZ,ONLAR). Ø  İşaret Zamirleri: İsimleri işaret yoluyla karşılayanzamirlerdir. Hem...

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2018
Ç. SÖZCÜK TÜRLERİ

İSİMLER: Varlıkları karşılayankelimelerdir. a)- Varlıkların Sayılarına Göre İsimler Ø Tekil İsim: Sayıca tek:Çöl, kum, taş… Ø Çoğul İsim: Sayıca çok:Çöller, kumlar, taşlar… Ø Toplulukİsmi: Şeklen...

MAKALEYİ OKU
28
Eyl 2018
C. PARAGRAF

Bir düşünceyle ilgili cümlelertopluluğudur. Paragraf dört bölümden oluşur: a)-Paragrafta Anlatım Teknikleri b)-Paragrafta Yardımcı Düşünceler c)-Paragrafta Konu – Ana düşünce ç)-Paragrafta Yapı a)-Paragrafta Anlatım Teknikleri: Yazarın...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2018
cümle anlamı-2

f)-Önyargı (Peşin Hüküm): Gelecekte nasıl gerçekleşeceği bilinmeyen durum veyaolay hakkında önceden benimsenmiş olumsuz düşünceler içeren yargılardır. Örnek: Göreceksiniz bu iş hafta sonunakadar da bitmeyecek.             ...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2018
SÖZCÜK VE KELİME ANLAMI

k)-İKİLEMELER: Anlamı pekiştirmek amacıyla aynı sözcüğün yinelenmesiveya yakın anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşan sözgruplarıdır. Not: Değişik yollarla oluşturulur: Ø Aynı sözcüğün tekrar edilmesiyle (yeşil...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2018
EYLÜL: BİR SONBAHAR AYI

Gün geçti, hafta geçti; ömrümden birgün daha geçtiKimilerine umut kimilerine hüzün olduNihayet beklenen Eylül: 'Bir SonbaharAyı” geldiBu ayda bütün zıtlıklar niçinbirbirini buldu  İçimde ayrı bir kıpırdama; aşklar,neşeler...

MAKALEYİ OKU
21
Eyl 2018
SÖZCÜK (KELİME) ANLAMI

Tek başınaanlamı olan ya da diğer sözcüklerle bir araya gelerek anlam oluşturan ses veyases gruplarına verilen addır. ü İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin en küçükparçasıdır. Örnek:  Karınca (+); gibi (-)        Karınca...

MAKALEYİ OKU
19
Eyl 2018
EYLÜLÜ BEN SANA YAZDIM

Eylülü ben sana yazdımSararıp da solma diyeEylülü ben sana yazdım Düşünüp üzülme diyeEylülü ben sana yazdım Üzülüp incinme diye Eylülü ben sana yazdımDarılıp kırılma diye Eylülü ben sana yazdım  Yorulup bayılma diye Eylülü...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
BİR EYLÜL AKŞAMIYDI

                                                               ...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2018
GİTARIM

Alır giderim gitarımı sırtıma Diyar diyar gezerim ben bu dünyayı                Sevinçlerhüzünler hepsi gitarımda İlham gelir söylerim bu şarkıları Gitarımla coşar...

MAKALEYİ OKU
13
Eyl 2018
GÜLEN GÖZLERİNİN ESİRİ OLDUĞUM SEVGİLİ

Sensizlik ateşgibi gönlümde tutuşup yanar Dindiremem kiacılarımı sonsuza kadar Senden ayrıkalmaya dayanacak gücüm mü var Gülen gözlerininesiri olduğum sevgili  Ah bir bilsensenin için aklımdan geçenleri Senin yüzündenburada başıma...

MAKALEYİ OKU

banner15