10
Ara 2018
MEVLANA ve MESNEVİ ÜZERİNE

Hazreti Mevlana (Celaleddin-i Rumi),30 Eylül 1207 tarihinde Horasan bölgesinde, bugün Afganistan'ın kuzeyinde kalanÖzbekistan sınırına yakın bir yerde bulunan Belh şehrinde dünyaya gelmiştir.                ...

MAKALEYİ OKU
09
Ara 2018
MEVLANA ve MESNEVİ ÜZERİNE

HazretiMevlana (Celaleddin-i Rumi), 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan bölgesinde, bugünAfganistan'ın kuzeyinde kalan Özbekistan sınırına yakın bir yerde bulunan Belhşehrinde dünyaya gelmiştir.                ...

MAKALEYİ OKU
08
Ara 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI

                Cumhuriyet dönemi, millileşmeakımının devamı olarak, hızlı bir gelişme göstermiştir. Dil devrimi Türkçeyi veTürk edebiyatını gerçek macerasına sokmuş;...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2018
MİLLİ EDEBİYAT (1911 – 1923)

Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati edebiyatsanatçılarının edebiyatımızla ilgili yenilikler hakkında söz verip deyapamadıklarını Milli edebiyat sanatçıları yapmıştır. Yani edebiyatımıza köktendeğişikliği getiren bu akım olmuştur....

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2018
DÖNEMİN DİĞER SANATÇILARI

Süleyman Nazif* Namık Kemal geleneğine bağlı kalmış gür sesli bir şairdir.* İstanbul'un işgali üzerine yazdığı KARA BİR GÜN adlı makalesiyletanınır.Safveti Ziya* Dönemin sosyete yaşamını ele alan SALON KÖŞELERİNDE adlı romanıylabilinir.Hüseyin...

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2018
BAĞIMSIZ SANATÇILAR

Edebiyatımızda herhangi bir döneme dahil edemeyeceğimiz bazısanatçılarımız vardır. Bu sanatçılarımız kişisel başarı ve gayretleriylebaşarılı eserler vermişlerdir.HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR* Sokağı, canlı hayat tablolarını mizahi...

MAKALEYİ OKU
03
Ara 2018
EDEBİ AKIMLAR (SANAT AKIMLARI)

Belli bir görüş ve anlayışı ifade eden sisteme akımdenir. Edebiyat akımlarının oluşmasında o dönemdeki: Toplumsal olaylar Siyasi olaylar Bilimsel gelişmeler Felsefi anlayışlar ve sanatçıların istekleri gibidurumlar etkili olmuştur. Her...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2018
EDEBİ AKIMLAR (SANAT AKIMLARI)

  Bellibir görüş ve anlayışı ifade eden sisteme akım denir. Edebiyat akımlarının oluşmasında o dönemdeki: Toplumsal olaylar Siyasi olaylar Bilimsel gelişmeler Felsefi anlayışlar ve sanatçıların istekleri gibidurumlar etkili olmuştur....

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2018
SERVET- İ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYATI CEDİDE)

1896'da Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanansanatçıların oluşturduğu edebiyat topluluğudur. Divan edebiyatına karşı yenibir edebiyat kurmaya çalıştıklarından Edebiyat-ı Cedide olarak da bilinir.   Özellikleri:ü ...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2018
Tanzimat Dönemi 1

. BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI                  3 Kasım 1839'da İstanbul GülhaneParkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından Tanzimat Fermanının ilan edilmesiylesanatçılar,...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2018
3.REALİZM

·        XIX. yüzyılın ikinci yarısındaFRANSA'da 'ROMANTİZMİN” aşırı duygusallığına tepki olarak doğmuştur. ·        Gerçeği olduğu gibi anlatmayı...

MAKALEYİ OKU
26
Kas 2018
EDEBİ AKIMLAR (SANAT AKIMLARI)

                Bellibir görüş ve anlayışı ifade eden sisteme akım denir. Edebiyat akımlarının oluşmasında odönemdeki: Ø  Toplumsal olaylar Ø  Siyasi olaylar...

MAKALEYİ OKU
25
Kas 2018
EDEBİ AKIMLAR (SANAT AKIMLARI)

Bellibir görüş ve anlayışı ifade eden sisteme akım denir. Edebiyat akımlarının oluşmasında o dönemdeki: Toplumsal olaylar Siyasi olaylar Bilimsel gelişmeler Felsefi anlayışlar ve sanatçıların istekleri gibidurumlar etkili olmuştur. Her...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2018
ALMAN EDEBİYATI

Romantizm akımının etkisiyle ortayaçıktığını ve Goethe ile Shiller gibi sanatçılarının etkisinin olduğunugörmekteyiz. Temsilciler:  o   Johann Wolfgang Von Goethe o   Shiller o   Thomas Mann...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2018
BATI EDEBİYATI VE SANAT (EDEBİ) AKIMLARI

Batı edebiyatının Eski (Klasik) Yunanve Latin edebiyatıdır. M.Ö. IX. yüzyıldan M.Ö. II. yüzyıla kadar süren EskiYunan edebiyatının ana kaynağı da Homeros'un İlyada ve Odissea destanlarıdır.Akabinde ve detayında İtalyan ve Fransız...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2018
NEBİ BİR İNSAN Kİ DÜŞÜN

Bir insan ki düşün! Bir kan pıhtısından yaratıldıBir insan ki düşün! Dünya onun için yaratıldı Bir insan ki düşün! Ümmetine şefaatçi oldu Bir insan ki düşün! Son Nebi olarak gönderildi  Bir insan ki düşün! İnsanlık doğruyu...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2018
16. Yüzyıl Fuzuli:

Ø  Türkçe, Arapça ve Farsça Divanı vardır. Ø  Gazel ve kasideleri (su) meşhurdur. Ø  Leyla vü Mecnun adlı ilahi aşkı anlatan mesnevisiyle bilinir.Ø  Şikayetname  (aylık bağlanır),Hadikatüs Süeda, Bengü Bade,...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2018
TEMSİLCİLER

13.   Yüzyıl Hoca Dehhani:  Ø  Divan edebiyatının ilk şairidir. Ø  Şiirlerinde dini konulara yer vermemiştir. Ø  Şiirlerinin en önemli teması aşktır. Ø  III. Alaaddin Keykubat'ın emriyle Farsça Selçuklu...

MAKALEYİ OKU
19
Kas 2018
Divan Edebiyatı Nesrinin Genel Özellikleri

Divan edebiyatında üç türlü nesirvardır: a.       Süslü Nesir ·        Ustalık göstermek amaç olduğundansanatlı söyleyiş önemlidir. ·        Uzun...

MAKALEYİ OKU
16
Kas 2018
DİVAN EDEBİYATI

Divan edebiyatı, Türklerin XIII. veXIX. yüzyıllar arasında Anadolu'da oluşturdukları İslam kültürünün ortaközelliklerini yansıtan, geniş ölçüde Arap ve Fars edebiyatının etkisini taşıyanyazılı edebiyatımızdır.  Şairlerineserlerini...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2018
HALK EDEBİYATINDA DÜZYAZI (NESİR)

Halk edebiyatı içinde yer alan nesirörnekleri, Halk edebiyatımızın en güzel örneklerindendir. Bunlar içinde baştagelen nazımla karışık halk hikayeleri ve masallardır. Dil sadedir. Halknesrinin kaynağı, halkın ağzıdır. Halkın ağzından...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2018
Halk Edebiyatı 4

Dadaloğlu (XIX.Y.Y): ü  Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. ü  Köroğlu'ndan etkilenmiştir. ü  Yiğitlik, aşk ve tabiat konularını işler. ü  Dili cenk şiirlerinde sert; aşk ve tabiatşiirlerinde sade, samimidir....

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2018
AŞIK EDEBİYATININ ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

Köroğlu(XVI.Y.Y):                            ü  Koçaklamalarıyla meşhurdur. Asıl adıRuşenali'dir. ü ...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2018
AŞIK EDEBİYATININ ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

Köroğlu(XVI.Y.Y):            Koçaklamalarıyla meşhurdur. Asıl adı Ruşenali'dir. Yiğitlik ve savaş konularını coşkun bir dille elealmıştır. Aşk ve doğa şiirleri de yazmıştır....

MAKALEYİ OKU

banner15