10
Kas 2018
Halk Edebiyatı 2S

b)Aşık Edebiyatı: Aşık, Türk Halk edebiyatında XV. yüzyılınbaşından itibaren görülen şair tipidir. Aşıklık geleneğinde: ü  Mahlas alma. ü  Bade içme.ü  Usta- çırak ilişkisi. ü  Atışma.ü  Leb- değmez...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2018
HALK EDEBİYATI

Halk edebiyatının başlangıcı İslamiyetöncesine kadar uzanır. Halkın zevkini karşılamak için sözlü olarak ortaya konankendine özgü bir dili ve üslubu bulunan edebiyat koludur.        Özellikleri:  § Halk...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2018
İslami İlk Eserler:

KutadguBilig: ü  XI. yüzyılda (1069- 1070) Yusuf Has Haciptarafından yazılmıştır.ü  Doğu Karahanlı  Hakanı Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur.ü  Saadet veren bilgi, ilim anlamına gelir. ü  Her iki dünyada da mutlu...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2018
ERDAL ÖĞRETMEN

Eşsiz bir dağ manzarasını izlerkenRüzgar tatlı tatlı yüzümü okşarken Dostlar ardımdan bana dua ederken Allah yolcunun yardımcısı olurken Lale, sümbül etrafı mis kokuturken Birbirinden güzel düşlere dalarken İlla sevdiğim yanımda olsun...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2018
C. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI VE İSLAMİ İLK ESERLER

TÜRK EDEBİYATINDA DÖNEMLER                 Göçebebir hayat süren Türkler, İslam öncesi dönemlerinde büyük ölçüde yazılı eserlerverememişlerdir. Daha çok sözlü...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2018
ERDAL ÖĞRETMEN

Eşsiz bir dağ manzarasını izlerkenRüzgar tatlı tatlı yüzümü okşarken Dostlar ardımdan bana dua ederken Allah yolcunun yardımcısı olurken Lale, sümbül etrafı mis kokuturken Birbirinden güzel düşlere dalarken İlla sevdiğim yanımda olsun...

MAKALEYİ OKU
31
Eki 2018
CUMHURİYET

Derinden bir ses zuhur etti; adı da: Cumhuriyet!Haykırdı yurduna: İşte Türkiye CumhuriyetiEn güzel yönetim şekli, halkın kendi yönetmesi Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve sonunda Tek Devlet  Bilsin, duysun bütün alem; İşte Türkiye...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2018
2023 Eğitim Vizyonumuz 2

Erdoğan, eğitim denildiğinde öğretmenlere ayrı birparantez açılmazsa hem konunun eksik bırakılacağını hem de bu mesleğe haksızlıkedileceğini vurgulayarak, "Bizim kültürümüzde öğretmenlerimizinüzerimizdeki hakkı neredeyse anne ve babalarımızın...

MAKALEYİ OKU
29
Eki 2018
2023 Eğitim Vizyonumuz 2

'Böyle bir liderlik olmasaydı böyle bir görevde olmayıkesinlikle arzu etmezdim”Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, 2023 Eğitim VizyonuTanıtım Toplantısı´nda yaptığı konuşmada, bu sürece destek vermek içintoplantıya katılan tüm...

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2018
2023 Eğitim Vizyonumuz 2

"Öğretmenlerimiz fedakarcagörev yapan birer kahramandır" Erdoğan, eğitim denildiğindeöğretmenlere ayrı bir parantez açılmazsa hem konunun eksik bırakılacağını hemde bu mesleğe haksızlık edileceğini vurgulayarak, "Bizim kültürümüzdeöğretmenlerimizin...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2018
m)- TECAHÜL-İ ARİF (BİLMEZLİKTEN GELME):

Bir anlam inceliği yaratmak veya nükteyapmak için şairin çok iyi bildiği herhangi bir şeyi bilmiyor görünerek sözsöylemesidir. ÖRNEK: Şakaklarıma kar mı yağdı nevar?  Geç fark ettim taşın sert olduğunu,               ...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2018
SÖZ SANATLARI 2

f)-TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME): İnsan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerininverilmesidir.NOT: Her 'teşhis”te aynı zamanda 'kapalıistiare” vardır. ÖRNEK: Bulutlar ağlıyordu ben doğdumdiye.                ...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2018
B. SÖZ (EDEBİ) SANATLARI

Anlatımı daha etkilihale getirmek ve söyleyişe güzellik katmak amacıyla başvurulan söz ve anlamoyunlarıdır. a)- MECAZ (DEĞİŞMECE): Bir ilgi ya da benzetme sonucu sözcüklerin gerçek anlamları dışındakullanılmasıdır.ÖRNEK: Sıcak bir...

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2018
Tiyatro (Oyun):

Ø  Olmuş veyaolabilecek olayların oyuncular tarafından sahnede oynanması için yazılmışyapıtlardır. Ø  Tiyatronun ilk örnekleri Eski Yunan edebiyatısanatçıları tarafından ortaya konmuştur. Ø  GelenekselTürk tiyatrosunda...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2018
GEÇİM DERDİ

Herkesin var bu dünyada geçim derdiKimi derdine ağlar; kimi de güler  Hiçbiri bakmaz birbirinin yüzüne Sorup araştırmaz ne oluyor bize Nerede kardeşlik nerede adaletKimine çok kimine az; nasip, kısmet Herkesin var bu dünyada...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2018
KİTAPLARLA BULUŞMA VAKTİ

            Kitaplarlabuluşma vakti geldi şimdi. Hangisinden başlasam bilemiyorum ki. KlişeleşmişBatı ve Yerli klasiklerden mi başlasam yoksa kendimi bu çağın rüzgârına atarakgündemdeki kitaplardan mı. Ya da popüler...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2018
anlatım bozuklukları 2

d)-Mantık Hatasının Olması                 Cümlededurumlar ya da olaylar sıralanırken önem sırasına dikkat edilmemesindenkaynaklanan anlatım bozukluğudur. Bırakın patates...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2018
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2

d)-Mantık Hatasının Olması                Cümlededurumlar ya da olaylar sıralanırken önem sırasına dikkat edilmemesindenkaynaklanan anlatım bozukluğudur. Bırakın patates...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2018
ANLATIM BOZUKLUKLARI

                Bir cümledeanlam veya dilbilgisi bakımından bir eksiklik varsa o cümlede anlatım bozukluğuvardır. Anlatım bozuklukları iki gruptaincelenir bu sebeple: A)-Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2018
ANLATIM BOZUKLUKLARI

  Bir cümledeanlam veya dilbilgisi bakımından bir eksiklik varsa o cümlede anlatım bozukluğuvardır.Anlatım bozuklukları iki gruptaincelenir bu sebeple: A)-Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları B)-Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları A)-ANLAMA...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2018
FİİL ÇATISI

v  Cümledeeylemin NESNE veya ÖZNE ile ilgili olarak gösterdiği özelliğe EYLEM(FİİL)ÇATISI denir. v  Dolayısıyla'YÜKLEM” i EYLEM olmayan cümlelerde ÇATI aranmaz. v  Çatısıbakımından eylemler iki gruba ayrılır: A)-...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Cümleler; yüklemin türüne ve yerine, anlamlarına, oluşturulma biçimlerine göre değişik gruplara ayrılır.Bu grupları şöyle sıralayabiliriz: A) YÜKLEMİNE GÖRE CÜMLELERB) ÖĞE DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER C) ANLAMINA GÖRE CÜMLELER Ç)...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2018
CÜMLENİN ÖĞELERİ

Cümle, yargı bildiren sözcük veya söz öbeğidir.    Yargı bildirmek ise bir eylemin yahut bir durumun KİP ve ŞAHIS bildirecek şekilde ortaya konmasıdır. Bunu tek sözcük sağlayabileceği gibi, birden fazla sözcük de sağlayabilir. Cümlenin...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2018
EKLER

Eklersözcükleri cümle içinde anlamlı bir biçimde kullanabilmek, onlara cümle içindedeğişik sözcükler yüklemek ve yeni sözcükler türetmek amacıyla sözcüklereeklenen ses veya hecelerdir. ü Türkçe sondan eklemeli bir dildir. ü Ekler...

MAKALEYİ OKU

banner15