21
Ağu 2017
AHİRZAMN FİTNESİ VE İNSANLAR

Allah Resulü bir hadis-i şeriflerinde :” Ahir zamanda öyle kimseler türeyecektir ki, bunlar Dinlerini dünyalığa alet  edeceklerdir. İnsanlara karşı koyun postuna bürünmüş gibi yumuşak ve güzel huylu görünürler. Dilleri şekerden bile...

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2017
SABIR HAKKINDA

Furkan-ı hakimde Yüce Yaratıcı: Allah sabredenlerle beraberdir, buyurmaktadır. Önemle sabrın gerekliliği vurgulanmaktadır. Sarın mükafatı büyüktür v e  sonu daima hayırla sonuçlanır.Üç çeşit sabır var dır.Birincisi: Taatte sabır.Yani...

MAKALEYİ OKU
17
Ağu 2017
AİLEDE ÇOCUK EĞİTİMİ VEYA TERBİYESİ

Çocuk    en  büyük   eğitimi   ailesinden  alır. Çocuğu   etkileyen   üç   temel   esas   vardır.  Birincisi  ve  en  önemlisi  ailedir.  İkincisi   bulunduğu    çevre.  Üçüncüsü  de   okuldur.  Eğer ...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2017
SİYONİ,FİYONİ , HIRİSTİYAN OYUNİ

Tarihte hıristiyan alemi birleşerek , haçlı seferleri düzenlemişlerdir.Amaç: İslam alemine korku salmak ve kutsal kudüs bahane edilerek; doğunun zenginlik kaynaklarını keşfekmek.Defalarca bu haçlı seferleri tekrar edilmiştir.Her seferlerinde...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2017
ALLAH (C.C ) GÖKLERİN VE YERİN NURUDUR. ( NUR SURESİ)

Demek  oluyor  ki   nur   cenab-ı   hakka    ait  olan   bir  manevi   vasıftır, özelliktir. Allah'u   alem ;  canlı  varlıkların   tümünde  ve  şeffaf   şeylerde  bu nurdan  bir  yansıma    mevcuttur. Her ...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2017
AHLAK-I HAMİDE VE AHLAK-I ZEMİME

(  Övülmüş, güzel ahlak  ve  sevilmeyen  kötü  ahlak) Allah  Resulü (sav) ' ben güzel ahlak-ı  tamamlamk için gönderildim” buyurmakla ahlak-ı  hasene nin önemini belirtmektedir. Hz. Aişe (ra,anha)  sorarlar ; Resulüllh'hın...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2017
ELİF GİBİ DOĞRU OLMAK

Elif bir olmayı,  tek olmayı işaret eder. E had'ün derken elifle başlar. Ekber veya   ekmel  derken yine elif vardır. Allah derken başta elif var. Genel olarak Allah'ın diğer isimlerinin başında da hep elif vardır. Elif doğruluk...

MAKALEYİ OKU
08
Ağu 2017
ACİZ AMA BELKİDE GÜNAHKAR BİR KULUN YAKARIŞI

Rivayet  edilir ki  bir  zaman     aciz, çeresiz,  fakat   samimi  bir  kul  Mekke  de  Haremi  şerife  girer  ve  Rabbül  alemine   şöyle  münacatta, duada  bulunur. '   İlahi !   beni  af buyur. Beni  bırakma....

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2017
Sokak Düğünleri Ve Asker Yollama Rezaleti

Sokaklarda    yapılan  düğünler   gerçekten    toplumu   çok     rahatsız eden    bir   konu  haline  geldi. Kimse  varıp     açıkça  rahatsız  olduğunu   da    söyliyemiyor.  Çünkü   alacağı cevap ...

MAKALEYİ OKU
03
Ağu 2017
Bizim Onursuz Ve Omurgasızlar

Bu  ülke   bize  ejdadımız' ın   kutsal  bir  emanetidir. Kolay   kazanılmamıştır. Nice  yokluk  ve  zorluklar  içerisinde;  bu  toprağı    çile  ile,  göz  yaşı  ile,  kanla   canla yoğurarak    ebedi  bir ...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2017
Asım-ın nesli diyoruz  nerde  bu nesil ?

Mehmet Akif ‘in Çanakkale  Şehitlerine; adlı şiirinde şöyle bir ifade var: Asım'ın nesli diyorum ya.. nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu , çiğnetmeyecek. Peki, kimdir bu Asım? Sembolik bir isim mi? Bir kahraman mı? Mehmet Akif...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2017
Kurt Gövdeye Girmiş

Düşman dışarda olsa onunla mücadele etmek daha kolay olur. Düşman içerde ve birde, gizli ve sinsi olunca, onunla mücadele etmek daha zordur. Ülkemiz yıllarca  bu sinsi ve nereden ortaya çıkacağı belli olmayan; gizli düşmanla mücadele etmiştir.Bizim...

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2017
Sizi Güden İdare Siz Göredir

Her  toplumun    kendine  göre   yönetim  kuralları   vardır. O toplum   iyi  veya  kötü   kendi  kurallarına    uyduğu  sürece   huzurlu   bir  toplum  olur. Yoksa  her  kes   kendi  kafasına  göre   kural ...

MAKALEYİ OKU
27
Tem 2017
HZ. Muhammed (SAV) ve Kainat (Evren)

Kainat-ın    yaratıcısı   yüce   halık  o'nun   için :  '  Eğer sen  olmasaydın  felekleri, kainatı  yaratmazdım '  dediği   Peygamberimiz   ve   kainat-ın  efendisi  (sav)  lem ,  Yüce   Allah  ...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2017
Ölçü ve Tartıda Dürüst Davranmak

Ticarette,  alış   verişte   doğru   ve   dürüst   olmak    başta   gelen   temel   kuraldır. Bu  konuda   hile  ve kurnazlığa    kaçan   ticaret   erbabı  malına  haram  karıştırdığı gibi, hem  de  ...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2017
Şehr-i İrem, Uzun Adamlar Veya Sütunlar Şehri

Bugünkü   yemen    ve    umman   arasında   bulunan   bölgede  devr-i   sabıkta,  geşmişdevirde ,  çok  yüksek   ve  sağlam   binaların  olduğu    kur'an  da  bahsedilmektedir. Bazı   tefsirciler,  burada ...

MAKALEYİ OKU
24
Tem 2017
Tek Ümmet Olmak

Kainat'ın sahibi ; bütün yaratılmışların  yaratıcısı olan Yüce Allah: Kur'an-ı Mübin'in de; ben sizi tek ümmet olarak yarattım buyurmaktadır. Zaten bunun en bariz, açık örneği ; Hz ti Adem ve Havva Anamızdan yaratılmış...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2017
Kanıksamak, Sosyalleşme ve İlkelleşme

Eskilere   göre    şu anda  ki   toplum   çok   bolluk   ve rahat   içerisinde    yaşamaktadır.  Şunu  da   peşinen   söyleyelim ;  Nimet   şükür  görmezse   elden   geri  gider. Bir  vatandaş  anlatıyor. ...

MAKALEYİ OKU
20
Tem 2017
Sabır Hakkında

Furkan-ı hakimde Yüce Yaratıcı: Allah sabredenlerle beraberdir, buyurmaktadır. Önemle sabrın gerekliliği vurgulanmaktadır. Sarın mükafatı büyüktür v e  sonu daima hayırla sonuçlanır.Üç çeşit sabır var dır.Birincisi: Taatte sabır.Yani...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2017
Zaruriyet (Mecbur Kalma) Durumu Ve Komşuluk İlişkileri

Günümüz de komşuluk ilişkileri istenilen seviyede değildir. Aslında komşu bize akrabadan da daha yakındır.Sıkıntılı ve neşeli günlerimizde önce onların haberi olur.İyi komşu belki de bir çok kötü akrabadan daha iyidir.Bunu ben hayatımda...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2017
Ebu Cehil ve Zamanın Cehl-i Mürekkepleri (2)

Ebu  cehil,  cehlin    babası, Allah   Resulüne  (sav)    galiz,  çok  ağır   sözler  ve   hakaretler   savuran,  azılı   din  düşmanı. Resulullah   (sav)   Peygamber   olduğunu   ilan   etmeye   başladığında, ...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2017
İnsan ve dört mevsim

İnsanın  hayatında   gerçekte   dört  evre   vardır.  Çocuklu evresi, delikanlılık  evresi, olgunluk  evresi   ve   en  sonda   yaşlılık  dönemi. Her dönemin   ayrı   bir  güzelliği   var.Çocukken   sevilir, ...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2017
Ene, Kendini Beğenme ve Ebu Cehil (Cehlin Bababsı) 1

Her  asırda  ebu   cehiller    bulunmaktadır.  Aslında   ebu  cehil,  bilgisi   olmayan biri  değildir. Bilgin  biri  olduğu   halde, inadından   dolayı,  özelliklede   Peygamberimize  (asv)   karşı   çok  sert  ve  ...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2017
İttihad-ı  İslam ( İslam birliği ) Haydi  Bismillah

İslam birliği , İslam kardeşliği bu ümmetin en sağlam mayesi ve esasıdır.Bu kunu da Kur'an-ı Kerimde ayet-i kerimeler mevcuttur. Allah Rasulünün de bu  konuda pek  çok hadisleri mevcutken :Bizler neyi kimleri örnek alarak yaşamaya çalışıyoruz....

MAKALEYİ OKU

banner15