RESUL-İ EKREM (SAV) İN DOĞUMU ESNASINDA MEYDANA GELEN HARİKA OLAYLAR.

·        Alemlere rahmet olarak gönderilen  birzat-ı  mübarektir. Kainat  yüzü suyu hürmetine yaratılan birinsan-ı  kamildir, mükemmel bir insandır.İşte bu zatın dünyaya teşrifi anın da bazı harikulade olaylar meydanagelmiştir. Bunlardan bazılarını anlatmaya çalışacağım. O’nun doğduğu gece; hemannesi,hem orada bulunan bir sahabinin annesi ve yine o anda orada bulunanbaşka bir hanım sahabenin gördükleri büyük bir nur ki; üçü de demişler “Veladeti,yani doğumu anında biz öyle bir nur gördük ki, o nur ,Maşrık vemağribi, yani, doğu ile batıyı, bize aydınlattı” diye haber vermişler. Yine ogece Ka’be’ deki sanemlerin,putların çoğu yıkılarak devrilmişler. Yine o geceİran Kisrasının sarayında bulunan, meşhur şerefelerinden on dört tanesisallanarak yere düşüp parçalanmıştır. Sava denilen ve kendilerince makbul sayılan küçük deniz, o gece yerebatıp kaybolmuştur. Yine İstahr -  Abad‘da bin senedir hiç sönmeden yanan ateş , Mecusilerin mabud kabul ettikleri oateş; Allah Resul’nün doğduğu gece sönmüştür. İşte bu hadiseler gösteriyor ki:Yeni dünyaya gelecek olan Zat ateş-perestliği kaldıracak,Fars saltanatınınsarayını parçalayacak, Allah’ın izni ile olmayan şeylerin takdisini,tapılmasınıve kutsal sayılmasını men edecektir.Resul’ü Ekrem (asv) daha küçükken ,Halime-iSa’diyenin yanında iken , Halime ve halimenin kocasının ifadesi ile ,güneştenrahatsız olmaması için , çok defa üstünde bir bulut parçasının  o’na gölge ettiğini görmüşler ve halkasöylemişler bu olay halk arsında gerçek olarak meşhur olmuştur. Yine birdefasında Şam tarafına on iki yaşında iken gittiği sırada , Rahip Bahiranınşehatetiyle , bir parça bulut Resul’ü Ekrem (asv)  mın başı üzerinde o’na gölge ettiğini görmüşve etrafındakilere de göstermiştir. Hatta onlara bu çocuk geleceğinPeygamberidir.Ben bunun geleceğine dair kitaplarda işaretlerini gördüm, çabukişinizi bitirip buradan derhal gidin , buna zarar vermelerinden korkuyorum diyeuyarılarda bulunmuştur. Allah Resul’ü küçükken , Ebu Talib’in evinde kalıyordu. Ebu Talib  , Çocukları ve onunla beraber yerlersekarınları doyuyor, ne vakit o sofrada olmazsa karınları tok olmuyordu. Bu olaykesin olarak o dönemde meşhur olmuştur. Resul’ü Ekrem (asv)  Ümmü Eymenin yanında kaldığı sırada ; ÜmmüEymenin ifadesi ile; O hiçbir zaman açlık ve susuzluktan şikayet etmedi, neküçükken ve nede büyüdüğünde diye haber vermektedir. Evet dünyaya manen reisolacak ve dünyanın manevi şeklini değiştirecek ve dünyayı ahirete tarlayapacak,cin ve insana ebedi saadet yolunu gösterecek, halık-ı tanıyıp aleme  de tanıttıracak bir zat elbette o dahadünyaya gelmeden her şey o’nun geleceğini bekleyecek ve o’nu alkışlayacak olanbir  zat, elbette Allah’ın ensevgili  Yaver-i Ekremi ve kuluolacaktır. Onsuz dünya manasız, boş, okunmayan bir kitap halinde kalacaktı. O bizedünyanın mana ve önemini öğretmiş ve Rabbimizi tanıtmıştır. O’na binler salatve selem olsun. Şefaat-i uzmasın dan cümlemizi mahrum etmesin. AlemlerinMalikine  ve   yaratıcısına   emanet  olun.

                                                                      AhmetOĞUZ

 

YORUM EKLE

banner15