SAMİMİYETİN ÖNEMİ ( İHLAS )

Yaptığımız her işte samimi olmak çok önem arz etmektedir.Bilhassa Müslüman her konuda samimi olmak zorundadır. Çünkü topluma örnekdurumundadır.Bize bakan bizim şahsımızda islamı görmektedir.İstesekte,istemesekte toplumun bize bakış açısı öyledir.Onun için ağzımızdan çıkan hersöz ve davranışımızda öncelikli konu Allah rızası olmalıdır.Yoksa ne kıymetiolur nede insanlar üzerinde bir etkisi. Havanda su dövmüş gibi oluruz.SırfAllah rızası için yapılan fiil ve sözlere biz (ihlas) demekteyiz.Eğer düşmanlıkypacaksak bile Allah rızasını gözetmek, seveceksek yine onun rızasını gözetmekdurumundayız.Biz buna :,, Elhubbu lillah , vel buğzu fillah , yani Allah içinsevmek ve yine Allah için sevmemek diyoruz.Samimi bir Müslümanın takip edeceğiyol budur.Bir savaşta Hz Ali (ra) anha bir kafiri kesmek için yere yatırır ,tamkeseceği sırada kafir onun yüzüne tükürür o zaman kafiri kesmez bırakır.Kafirona neden beni kesmedin der. Az. Ali ben seni Allah için kesecektim, sen yüzümetükürünce hiddetlendim nefsimin hissesi karıştı onun için kesmedim der.O da bensana tükürdüm ki beni daha çabuk kesesin diye cevap verir. Daha sonra mademsizin  dininiz bu kadar incedir o dinhaktır der ve Müslüman olur.İşte burada ihlaslı davranmanın önemli bir sonucugörülmüş olur.Yine ihlasla ilgili Habib-i Ekremin (sav) bir hadis’i şerifininakledelim: Allah Rasulü buyuruyor: İnsanlar helak oldu, alimler kurtuldu,onlarda helak oldu , amel edenler kurtuldu, onlarda helak oldu,ihlasla ameledenler kurtuldu. Ancak büyük mükafat ihlaslı olanlarındır.Demektedir.BuradaAllah rızası gözetilmeden yapılan işlerin pekte fayda sağlamıyacağıanlaşılmaktadır. Eğer falan kişi ne kadar hayır yapıyor, işte şu kadar haccagitti öyle bir namaz kılıyor ki sorma gitsin.Eğer bu işleri gösteriş için veinsanlara hoşgörünmek için yapılı yorsa sabun köpüğü gibi değersiz uçargider.İhlasla yapılan zerre kadar iyilik tonlarla ihlassız amele tercihedilmiştir.Birde toplumda şunu müşahede ediyoruz.Eğer bir kimse pahalıarabalara biniyor ve pahalı evlerde oturuyorsa sanılıyorki bu adam her konudaüstün, saygı ve hürmete sadece o layık.Diğerlerine hor bakma gibi birdurumvar.Belkide çok ucuz bir evi ve arabası olan hakiki bir Müslüman ondandaha çok Allah katın da seygiye layık olabilir.Allah herşeyi Peygamberlerininemrine musahhar kıldığı halde ,hepsi de çok mütevazi bir hayat yaşamıştır.Onuniçin bir oyun ve oyanlanmadan ibaret olan şu fani ve kararsız  dünyaya pek sırtımızı dayamıyalım, ,çünküonunda ömrü azaldı gümbürtiye gitmeyelim.Fanilere bel bağlamak ,bakıhayata inananlara pekde uygun düşmüyor.İnsan Allah’ıtanımadıktan sonra bütün dünya onun olsa beş para etmez.Cenab-ıHak kendisinehakiki kul ,Rasulüne gerçek ümmet olmayı bizlere nasip eyleye.Halık-ı Rahimin merhametiüzerimize olsun ,Allah’a emanet olunuz.


 

YORUM EKLE

banner15