SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KSÜ TEMSİLCİLİKLERİNDEN ORTAK HAREKET

Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların kaygısını duyanKahramanmaraş 'ta ki bazı sivil toplum kuruluşlarının Sütçü İmamÜniversitemizdeki gençlik temsilcileri bir araya gelerek  ortak bir basın açıklaması yapmışlardır. Kendilerini destekliyor ve kutluyorum.Gençliğimizin duyarlı olması bizi memnun etmektedir. Aziz Türk milleti vedevlet adamlarına hitaben yapılan açıklamayı çok önemli buluyorum. Songünlerde  yüreğimizi  sızlatan olayları izliyoruz. İçimiz   yanıyor. Çocuklara yapılan tacizler,kadın cinayetleri! Yarabbi bir Müslüman ülkede bunları yapanlar kim. ? Bu katiller neredentüredi.? Buna ne zaman ve nasıl dur diyeceğiz. Dış düşman ile uğraşırkenmilletimizin moralini alt  üst eden bucinayetler neyin nesi ? Düşman içimize sızıp buradan da mı savaş açtı ?

     Gençliktemsilcilerimizin ortak basın bildirisi aşağıya alınmıştır. İşallah uyanışavesile olur.

     "Milletimiz tarihi ve dinihassasiyetleri ile dünya üzerinde en insani değerleri ortaya koymuş ve bu gayeile “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın “ prensibi ile medeniyet hamlesi üretmişbir kalitede iken bugün yaşanan olaylar bizi derinden sarsmakta ve nereyegidiyoruz sorusunu sordurmaktadır. Merhum Mehmet Akif in “ kenarı Dicle’de birkurt kırsa koyunu / Adli ilahi gelir Ömer den sorar onu “ dizeleri ilebelirttiği harika düstur insan yüreğinin, sorumluluk duygusunun nerelere kadaruzanabileceğinin hatta uzandığının bir tarihi levhasını çizmişken biz bugün özevladının yaşama ve büyüme hakkını ve dahi her türlü tehlikeden korunma hakkınıkoruyamaz duruma düşmüş durumda isek bu felaketin gidişatını durdurmak içinvicdanımızı dinleyip düşünmek zorundayız. 

     Aziz Türk Milleti,

Sayın Hükümet Yetkilileri,

Gün geçmiyor ki toplumumuz tarih boyunca bağlı bulunduğuörf ve adetlerinden kopmasın, vicdanı körelmesin. Devlet yöneten kadınımızdan,her an şiddete ve tacize maruz kalan kadınımıza, atalarımıza yoldaşlık etmiş;can dostları hayvanlardan katledilen hayvanlara ve geleceğimizin teminatı olançocuklarımızdan, korunmaya muhtaç çocuklara dönüşen durumdayız. Bu konularlailgili gerek televizyon ve gazete haberleri, gerek sosyal medyada gördüğümüzkan dondurucu ve insanı insanlığından utandıran, kahreden, dehşete düşürenolaylar yaşamaktayız. Bu konuda hukuk yetersiz kalmakta cezalar caydırıcı bir niteliktaşımamaktadır. Bizler bu milletin maddi ve manevi değerleri ile mücehhez olanve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu taşıyan Sivil ToplumKuruluşları evvela milletimizden şuur, devletimizden caydırıcı yaptırımlarbeklediğimizi beyan ediyoruz!

On yıl, on beş yıl hapis yatıp ve hapishaneye kör bıçakolarak girip ustura olarak tahliye olan bu insanlık dışı mahlûkların ıslahımümkün olmadığı gibi daha elim ve feci olaylarda yer aldığına şahit olmaktayız.Bu devlet dört beş yaşındaki masum evladını koruyamayacaksa ve dahi onunçalınan çocukluğunu, kirletilen dünyasının intikamını en şiddetli şekildealamayacaksa bunun önüne geçemeyecekse bu devletin yapacağı şey nedir?

AB uyum yasaları çerçevesinde kaldırılan idam cezasıherhangi bir fayda sağlamazken devlet, millet ve masumiyet düşmanı hainlerin veırz ve namus düşmanlarının daha çok yaşamasına hizmet etmektedir. Biz,çocukların masumiyetine kadar uzanan bu hayvandan bile aşağı yaratıkların nasılortaya çıktığını bilmek, bulmak bu insan dışı eylemleri yapan pisliklericezalandırmak ve toplumu, anne babaları rahatlatacak şekilde idam cezasınınyeniden gelmesini talep etmekteyiz!

    Aziz Türk Milleti,

Sayın  Devlet Adamları,

Ülkemiz içten ve dıştan bir kuşatma yaşarken yarın içinbüyüttüğümüz Türk çocukları hayvandan aşağı yaratıkların insafına terk edilmişolarak bırakılamaz. Devlet yasa millet şuur ile bu pisliğin önüne geçmekzorundadır. Masum bir evladımıza onun ailesine ve milletimizin iffet ve ismetduygularına kasteden bu alçakların idam edilmeyip iyi hal indirimi aldığı birülke bizim ülkemiz olamaz.  Milletimizi şuura, devletimizi acilen idamcezası için yasa çıkarmaya davet ederken başta Adana’da ki masum kardeşimizolmak üzere şiddete, tacize uğrayan tüm masumlara ilanımızdır ki size dünyayızindan eden bu yaşama hakkını yasalar tanısa bile  bizler tanımayacağız!Acilen Türk devletinden cinsel sapıklar için idam cezası beklediğimiziyinelerken Türkiye nin her yerinde milyonlarca vatan evladının bu soysuzlarınen şiddetli ceza ile cezalandırılmasını beklediğini hatırlatırız."

ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM ! ZALİMLER İÇİN YAŞASINCEHENNEM  !

 ADIMLAR GENÇLİK HAREKETİ KAHRAMANMARAŞ KSÜTEMSİLCİĞİ 

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ KAHRAMANMARAŞ KSÜ TEMSİLCİLİĞİ

TANRIDAĞI TÜRKÇÜLER DERNEĞİ KAHRAMANMARAŞ KSÜ TEMSİLCİĞİ

TÜRK OCAKLARI KAHRAMANMARAŞ KSÜ TEMSİLCİĞİ

TÜRKİYE İNSİYATİF MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ KSÜ TEMSİLCİĞİ

YORUM EKLE

banner15