"SONSUZ" KAVRAMI ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK

Allah dünyadaki her şeyde bir sınır yaratmıştır. Her işinbir sonu vardır. Bu nedenle "sonsuz" kavramını ve Allah'ın sonsuzkudretini anlayabilmek için üzerinde düşünmek ve bilinen bazı ölçülerle kıyasyapmak gerekir.

Ahirette müminler için cennetin, iman etmeyenler içinsecehennemin yaratılması da Allah'ın yaratmadaki benzersizliğini ve adaletinidüşünmemiz için birer vesiledir.

Cennet ve cehennem, Kuran'da haber verildiği gibi dünyadayaşanan hayattan çok daha farklı bir yaratılışta olacaktır. Örneğin dünyadadaima bozulma, yaşlanma, çürüme, eskime ve tükenme vardır. Oysa cennette herşey sonsuza kadar varlığını sürdürecek, zaman içerisinde hiçbir şeybozulmayacaktır; Allah'ın Kuran'da bildirdiği "tadı değişmeyen süttenırmaklar" cennetin bu özelliğine dikkat çekilen örneklerden biridir.(Muhammed Suresi, 15) Cennette insan bedeni de yıpranmayacak; yaşlanma aslaolmayacaktır. Yüce Allah Kuran'da cennette herkesin yaşıt olduğunubildirmektedir ve cennet insanları sonsuza kadar en güzel halleriyle, hiçyaşlanmadan, birbirleriyle yaşıt olarak yaşayacaklardır.

Cehennemdeki yaratılış da bambaşkadır. Allah cehennemde,benzeri görülmemiş azap çeşitlerini yaratacaktır. Kuran'da bildirildiğine göredünyada Allah'ın ayetlerinden yüz çeviren ve herşeyi yaratan Rabbimiz'i inkaredenlerin (Yüce Allah'ı tenzih ederiz), ahirette hiçbir kurtuluşları olmayacakve bu kişiler cehennemde dehşet verici bir azapla karşılaşacaklardır.

Bizim sahip olduğumuz bilgi sadece Allah'ın izin verdiği kadarıile sınırlıdır. Allah Katındaki bilgi ise sonsuzdur. Örneğin Allah dünyadainsan için yedi ana renk var etmiştir. Biz sekizinci bir rengi zihnimizdecanlandıramayız. Bu, doğuştan kör olan birine kırmızıyı tarif etmeye benzer; nedersek diyelim yine de kırmızı rengi bu kişiye tam olarak ifade edemeyiz. Buörnek, Allah'ın bizi bu dünyada sınırlı bir kavram anlayışıyla yarattığının birdelilidir. Ancak "Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onunardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah'ınkelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm vehikmet sahibidir." (Lokman Suresi, 27) ayetiyle bildirildiği üzere, Allahsonsuz bir yaratma gücüne sahiptir ve ahirette hem cennet halkı hem de cehennemhalkı buna bizzat şahit olacaklardır.

Sonuç: Allah Kadir (İstediğini, istediği gibi yapmayagücü yeten)’dir

Yazı boyunca anlatılanlar, Allah'ın bize dünyadaöğrettiği bilgiler doğrultusunda geliştirilen düşüncelerdir. Ancak buradaunutulmaması gereken önemli bir nokta vardır; Allah'ın gücü ve büyüklüğüsınırsız olduğu için anlatılanların hepsinin Allah'ın dilemesiyle O'nunistediği anda gerçekleşmesi mümkündür.

Allah'ın ilmi sonsuzdur. Biz ancak Allah'ın ilminden bizeizin verdiği kadarını kavramaya güç yetirebiliriz. Burada iman edenlere düşenönemli görev, Allah'ın büyüklüğünü hakkıyla takdir etmek, O'nun benzersizvarlığı ve yarattıkları üzerinde düşünmek ve anlayışlarının sürekli artmasıiçin dua etmektir. Çünkü Kuran'da bu ahlaka sahip müminler, Allah Katındangüzel bir karşılık ile müjdelenmişlerdir:

"Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile mü'minler,sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar,zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte bunlar, Biz bunlarabüyük bir ecir vereceğiz.

Kalın Sağlıcakla…

 

YORUM EKLE

banner15