Teknolojinin dili: kodlama


 

Yazılım ve kodlamanın önemi hergeçen gün artıyor. Geleceğin teknolojisine giden yol kodlamadan geçiyor.Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesillerin yetiştirilmesihedefiyle, Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetlerBakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesikapsamında, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzincan Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yerel desteği ile Erzincan’ın köy ve kasabalarındakodlama eğitimi verdi. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda düzenleneneğitimlerle, yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 160 Erzincanlı çocuğakodlama öğretildi.

 

 Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesilleryetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği “YarınıKodlayanlar” projesi kapsamında Erzincan’ın köy ve kasabalarındakodlama eğitimleri düzenledi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü veErzincanAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yerel desteği ileYarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda düzenlenen eğitimlerle, yaşları 7-14arasında değişen yaklaşık 160 Erzincanlı çocuğa teknolojinin dilikodlama öğretildi. Erzincanlı çocuklar, programlama hakkında fikir sahibiolurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

 

Tüketen değil üreten bir nesilistediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı HasanSüel, şunları söyledi:

 

“Yarını Kodlayanlar projemizleçocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarınıhedefliyoruz. Projemizin ilk yıl sonuçlarına göre, çocuklarımızda önemlive olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik. ‘Scratch ile kendi oyunumuyapabiliyorum’ diyen çocuklarda yüzde 31’lik, ‘Bir yazılım problemini çözmekiçin daha zor ve uzun programlar yazabilirim’ diyenlerde ise yüzde 35’lik artışgördük. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmayadevam ediyoruz. Yeni dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla,kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda dezavantajlıbölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere Yarını Kodlayanlar EğitimTırı ile yola çıktık. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak.Bunun için eğitim tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz.”

 

Habitat Derneği Yönetim KuruluBaşkanı Sezai Hazır ise şunları kaydetti:

 

“Habitat Derneği olarak 20yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalaryürütüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplumkuruluşuyuz. Yarını Kodlayanlar ile bilişim odaklı dönüşümüzü çocuklararacılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmekkadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanınders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insangücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz veonlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Yarını Kodlayanlar KodlamaEğitim Tırımız ile ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknolojieğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.”

 

20 bin çocuğa daha ulaşılacak

 

“Yarını Kodlayanlar” projesiyleTürkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlamaeğitimi veriliyor. Projeyle, Ağustos 2016’dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkınçocuğa ulaşıldı. Üçüncü yılına giren “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında 20bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek. Böylece, Nisan 2019 sonuna kadar tümTürkiye’de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.

 

Eğitim tırı 7 ayda 2.500 çocuğaulaşacak

 

Türkiye Vodafone Vakfı’nınHabitat Derneği ortaklığında kodlama eğitimlerini ülkenin dört bucağına taşımahedefiyle yola çıkardığı Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, yaklaşık 7 ayda 6 binkm’nin üzerinde yol kat ederek 12 ilde 2.500 çocuğa ulaşacak. Ziyaret ettiğiillerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da giden YarınıKodlayanlar Eğitim Tırı’nda çocuklara 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta4’er saatlik Scratch eğitimleri veriliyor.

 

MIT’nin programı kullanılıyor

 

“Yarını Kodlayanlar” projesikapsamında, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş,uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik veuygulamalı eğitim veriliyor. Kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi tekniküniversitesi olarak tanınan MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology)çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor.

 

Geleceğin meslekleri kodlamayadayanacak

 

Dijital dünyanın lisanı olarakkabul edilen kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlarayenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. OECD’nin dijital ekonomi konulu sonraporuna göre 3 çocuktan 2’si bugün bilinmeyen mesleklere sahip olacak.Gelecekte robot veterinerliği, holoportasyon uzmanlığı, etik hacker’lık, duygutasarımcılığı, bilgi madenciliği, yapay organ imalatçılığı ve rüyagerçekleştiriciliği gibi meslekler ortaya çıkacak. Kulağa ütopik gelen bumeslekler 20 yıl içinde şirketlerdeki yerini alacak. Bu yeni mesleklerintemelinde ise kodlama olacak.

 

YORUM EKLE

banner15