TÜRK OLMAK

       Türk kelimesi ilk defa Göktürk Devletitarafından kullanıldığı bilinmektedir. Kelimenin anlamı güç,kuvvet vekudrettir. Batı kaynaklarına göre Türk adı;  korku, yılma, çaresizlik  olarak bilinir.

      Türk olmak  bir kan meselesidir. Bir insan Türkolur,İngiliz olur,Alman olur veya bir ırka mensup olur. Her insanın dayandığıbir ırk  var.

      Türk olmakile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmayı birbirine karıştırmamak gerekir. İnsanbir devletin vatandaşı olur ırkı başka olabilir. Misal, Almanya vatandaşı amaTürk'tür. Meseleye bu zaviyeden bakılmalı. Türkiye Cumhuriyeti devleti içindede başka ırklardan insanlar var.

     Anadolu dakurulan devletleri Türkler kurmuştur. Selçuklu,Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetidevletlerini Türkler kurmuştur.  Ancak budevletler Anadolu da yaşayan başka ırkları da kendi vatandaşı olarak bünyesine almıştır.

      Türkler tarihboyunca çok sayıda devlet kurmuştur. Kurduğu devletlere başka ırklardaninsanlar teba olmuştur.Çünkü Türkler, bağımsızlık aşkına sahip, pratik zekâlı,duygusal ve mensubu olunmaktan büyük mutluluk duyulan ırktır.

      Rivayetegöre, Nuh Peygamberin sekiz çocuğundan birinin adı Türk’tür. Babasınınölümünden sonra onun yerine geçmiştir. Onun nesline Türk nesli denmiştir.

     Türkler hiçbirzaman başka milletlerin himayesine girmemiştir. Türkler,  tarihin hiçbir döneminde sömürgecilik nedir bilmemiştir.Dünyanın yaklaşık yarısına hükmetmiş olduğu dönemde bile tebası olan ırklara   baskı yapmamıştır.Türkler insan onurunu, şerefini ve haysiyetini hiçbir zaman ayaklar altınaaldırmamıştır.

     Türk, Allah’ındünyayı yönlendirmekle görevlendirdiği birkaç milletten biridir. Kuran-ıKerim’in Maide Suresi’nin 54.Ayetinin müjdesine erişmek için kendini Allahyoluna adamış bir millettir. Bilindiği gibi İstanbul fethinde de  Peygamber müjdesine nail olmuştur.

     Türklerkadınlarına ve aile kavramına önem veren bir ırktır. Bu durumu  İngiliz yazar Lady Mary Montagu : ‘’ Türkkadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veyazümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş vekıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve pahabiçilmez bir pırlantadır’’ şeklinde anlatmaktadır.

    Fransız yazar PierreLoti ‘’Türk, asillerin asildir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüceasalet ona tabiatın hediyesidir’’ demiştir.

    Türkler tarih boyuncadevletsiz yaşayamayan millettir.41 Devlet, 33 Beylik, 21 Atabeylik,16İmparatorluk ve 10 Cumhuriyet bunun göstergesidir.

    Türk milleti ırkkavramını hiçbir zaman kendi ırkı için ön plana almamıştır. Üstünlük kaygısıtaşımamıştır. Ama insanı, adaleti ve takvayı ön plana alarak üstünlüğünü ispatetmiştir.

     Türk milletion bin yıllık geçmişi olan, tarihte ilk defa yazıyı kullanmış, bilim ve sanattaileri olduğu kadar savaş meydanlarında üstünlüğünü ortaya koymuştur.

      Türkler tarihdeğiştiren, tarih yazan, büyüklüğü tartışılmayacak olan bir millettir. Cihanagüçlülüğü ve yiğitliğiyle nam salmış bir millet olarak tarihte büyük destanlaraadını yazdırmıştır.

      Bugün dünyada250 milyon kadar Türk yaşar. Eğer Türkler  güçlerini birleştirirse  dünyaya hükmedebilir. Bazı devletler büyüknüfusları ve ekonomileri ile dünyaya meydan okuyor. Şimdi yapılacak en esaslıve kalıcı çözüm  Türk Birliğindedir.

      Türklerin sondevleti Türkiye Cumhuriyetidir.Onun kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK :

      ‘’Bumemleket tarihte Türk’tü, o halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarakyaşayacaktır’’derken Selçukludan Osmanlıya uzanan süreç de bu toprakların Türkvatanı olduğuna dikkat çekmiştir.

    Türk'ün dik duruşu Tüm İslam alemine de güç vermektedir. Türklerin enbüyük hizmeti dünyaya İslamı yaymak olmuştur.  Yesevi olmuş, Mevlana olmuş. Yunus olmuş, HacıBektaşi olmuş, Hacı Bayram Veli olmuş ,Üftade olmuş, Somuncu Baba olmuş,FatihOlmuş insanlığa örnek olmuştur.  İsimlerisayfalar dolusu olan ,kendilerini  devlet,millet , bayrak ve hürriyet davasına adayan ,İslamalimleri,dervişler,sultanlar,ilim adamları büyük zenginliktir.

     Türkolmak budur. Bu imzayı yer yüzüne attık. Bunu kimse silemez. Davamızın İlay-ıKelimetullah için Nizam-ı Alem dir.

YORUM EKLE

banner15