TÜRK'ÜM DOĞRUYUM ÇALIŞKANIM DİYORUZ AMA!

O kadar sorun var ama biz yinedöndük dolaştık ve basit bir tartışmanın içine girdik. Bu nasıl bir iştir inanınbir türlü anlayamıyorum. Galiba MHP’liler AK parti ile ortaklığını pekiştirinceiçlerinde uhde kalan bazı atılımları yapma gereği hissetti. Bunlardan ilki de Andımız oldu. MHP’liler kaldırılmasınahep karşı çıkmıştı. Hala da karşı çıkıyorlar. MHP; ‘madem ortaklığımız ilerledi,ortağımızdan bir isteğimiz olsun, o da Andımızın tekrar getirilmesi’ dedi. Ve böyleceülkede o kadar sıkıntı varken bu sıkıntılar içinde küçük bir mesele olanAndımızı merkeze oturtmayı başardılar. Onları tebrik ediyorum (!) böyle basitbir mesele ile ülke gündemini meşgul etmeyi başardılar. Şimdi gelelim bu kadar büyükkıyametlerin koparıldığı andımıza…

Andımız ilk olarak 1932 yılında o dönemin Maarif bakanıReşit Galip tarafından yazılmış ve okutulmuş. Irkçılığın tavan yaptığı birdönemden bahsediyorum. Daha sonra yani 1972 yılında da bazı değişiklikler yapılarakokutulmaya devam edilmiş. En son ise 1997 yılında değişikliğe uğramış vekaldırılana kadar da bu şekilde okutulmaya devam edildi. Nihayet hükümetimiz 2013yılında aldığı bir karar ile her sabah çocuklara zorunlu olarak okutulanandımızı kaldırdı. Birçok öğrenci ve öğretmeni bu işkenceden kurtardı.

Yıllardır çocuklarımız okul önlerinde her sabah asker gibi sırayageçerek (bizlerde okuduk) bu milli (!) andı okudu. Tıpkı komünist ülkelerinçocukları şekillendirmesi gibi bizimkiler de bizi şekillendirmeye çalıştı. AmaçTürk milliyetçisi bir toplum yaratmak ve onu bağıra bağıra okutmaktı onu daandımız ile yapmaya çalıştılar. Tıpkı komünist ve dikta rejimleri gibi onlarınişi; bol miktarda demogoji yapmak ve halkı demogojilerle oyalamak ve tribünlereoynamak. Yıllardır bizi; aç idik, fakirdik fukaraydık hikayeleriyle büyütenlerbir de ant koymuştu milliyetçi damarlarımızı okşamak için.

Bu andı getirip okutan da maalesef ülkenin en büyük solpartisi (!) CHP. Hadi neyse ilk dönemlerde solcu değil milliyetçiydiniz. Şimdiise solcu olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Hiç solcu bir parti böyle yapar mı?Irkçılığı savunur mu? Ne kadar acı değil mi? Hem sol parti olduğunu iddiaedeceksin hem de faşist partiler gibi hareket edeceksin. Bu kendini inkâretmekten başka nedir ki? Eğer CHP bir sol parti olsaydı, kaldırılmasına değil,okutulmasına karşı olurdu. Irkçılığı destekleyen ve ön plana çıkaran andımıza vekomünist sistemlerden hediye milleti hizaya sokma ve çocukları militan yetiştirmehedefine karşı çıkardı. Hiçbir özgür ve demokratik ülkede olmayan ve sadeceantidemokratik ve dikta ülkelerinde görülen küçük çocukları şekillendirme vehizaya sokma işine sahip çıkmazdı.

Artık bırakalım üçüncü dünya ülkeleri gibi insanlarışekillendirmeye çalışmayı ve hızlı bir şekilde insanları daha da özgürleştirmeyeve özgür düşünmeye çalışalım. Bu kadar sorunun olduğu ve sıkıntının yaşandığıbir ortamda muhalefet özellikle de CHP ve MHP bu işi bırakmalı ve ülkenin asılsorunlarıyla uğraşmalıdır. MHP; Türkçü olduğunu, en temel sorunlarının vekırmızıçizgilerinin Türkçülük olduğunu açık açık söylüyor. Bu nedenle onlar buişlerin peşine düşebilir ve işin takipçisi olabilir. Ama CHP ye ne oluyor. Hanisiz ülkenin en büyük sol partisiydiniz.  Bununyeri hangi solculukta veya hangi sol partinin tüzüğünde var. Tek partidöneminden ders çıkarmadınız mı? Halkı şekillendirmekteki beceriksizliğinizigörmüyor musunuz? Hangi parti halkı şekillendirmeyi başardı. En güçlü döneminizdebaşaramadığınız bu işi günümüz teknoloji çağında nasıl başaracaksınız?

Beyler ülke olarak bizim almamız gereken daha çok yol var vebu yolda emin adımlarla ilerlemeliyiz. Eğer gerçek muhalefet yapmakistiyorsanız hükümeti böyle boş şeylerle değil, daha ciddi ve gerçekçi işlerlesıkıştırmalısınız. Bu kadar sıkıntı varken millete hiçbir faydası olmayanaksine milleti bölme yolunda destek olan bu işlere neden yöneliyorsunuz.

Hükümeti sıkıştırmak için fırsat bu fırsat ekonomik sorunlarlahükümeti sıkıştırmaya çalışın. Hükümeti bu kriz durumunda bile ekonomik olaraksıkıştırmak yerine andımızı ön plana çıkarıyorsanız bu işi bırakın veya ‘acaba biznerede yanlış yapıyoruz?’ diye kendinize bir sorun.

Her sabah ant içmekle ne memleket düzelir, ne de bir gramyol alınır. Çünkü lafla peynir ekmek gemisi yürümüyor. Boş yere kendimizikandırmayalım ve bu boş sevdadan vazgeçelim. Hangi ülke bu antlarla ilerlemiş,gelişmiş veya ırkını yükseltip yüceltmiş, siz bilim ve teknolojide ilerlemeyebakın. Unutmayın! Türküm doğruyum çalışkanım diyenler değil, işin icraatınıyapanlar hedeflediğimiz çağdaş medeniyetler seviyesine çıktı.

YORUM EKLE

banner14

banner13

banner17