VERİLERİNİZİ YEDEKLEYİN

Yeterli önlem alınmaması yüzünden veri kayıpları oldukçasık yaşanmaya devam ediyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal,veri kaybının herkesin ya da her şirketin başına gelebilecek bir durum olduğunuhatırlatırken olası bir sorun öncesinde yedekleme yapmanın önemini vurguluyor.

 Verilerinin daima güvende kalacağı düşüncesiyleönlem almayan kullanıcılar, veri kayıplarına hazırlıksız yakalanarak şokyaşıyor. Güncel bir araştırma, veri kayıplarının %29’unun kazayla gerçekleştiğinigösteriyor. Her kullanıcının diske kahve dökmek, bir dosyayı yanlışlıklasilmek, bilgisayarı çaldırmak ya da tuvalete telefon düşürmek gibi basithatalara bile er ya da geç düşeceğini dile getiren Veri Kurtarma HizmetleriGenel Müdürü Serap Günal, “Bu felaket benim başıma gelmez.” yanılgısınakapılmak yerine birkaç depolama aygıtında yedekleme yaparak çok ciddi verikayıplarından bile korunabileceğinin altını çiziyor.

 

Her 4 Kullanıcıdan Sadece 1’i Verilerini Yedekliyor

 Günümüzde kazayla yanlış dosyayı silip geri dönüşümkutusunu da temizlemiş olmak, dosya isimlerini değiştirerek dosyaların üzerineyazmak gibi basit sebeplerden dolayı bile pek çok veri kaybı vakasıyaşanabiliyor. Yeni bir araştırma, insan hatalarının dışında teknik sorunlar, kötüniyetli yazılımlar ya da virüsler gibi pek çok sebepten kaynaklanabilen verikaybı vakalarına karşın her 4 kişiden sadece 1’inin düzenli olarak yedeklemeyaptığını gösteriyor. Aynı araştırma, kullanıcıların %30’unun şimdiye kadarhiçbir zaman yedek almadığını da ortaya çıkartıyor.

 

Verilerin Yedeğini Almak, Veri Kaybına KarşıRahatlatıyor 

Veri kayıpları ile ilgili en kötü senaryolar bile verilerüzerinde yapılan değişiklik, kayıt ve depolama işlemlerinin modern, organize vegünlük gerçekleştirilmesiyle önlenebiliyor. Ancak şanslarına güvenmek yerinebir plan oluşturarak veri kaybı ihtimaline karşı hazırlık yapan kullanıcılarbir veri kaybı anında kendilerini rahat hissedebiliyor. Yedeklemede iki anayöntem olarak kullanıcıların karşısına harici disk ve bulut tabanlı depolamaçıkıyor.

 

1. Harici disk

 Verilerin bulunduğu ana medya dışında bir haricidiske kaydedilmesi büyük önem taşıyor. Çok ucuz olmamalarına rağmen büyükoranlarda veri depolamaları nedeniyle hala tercih edilen harici diskler dışındabasit bir USB disk de ilk aşamada çözüm sağlayabiliyor.

 

2. Bulut tabanlı depolama

 Son yıllarda oldukça popüler olan, Google Drive,Dropbox, iCloud ya da Microsoft OneDrive gibi bulut tabanlı çevrimiçi depolamaservisleri, etkili ve kullanımı kolay bir hizmet sunuyor. Kullanıcıların veyaşirketlerin harici disk dışında bulut depolama servislerinde de yedekbulundurması, çift katmanlı koruma sağlasa da bu servislerden faydalanırkenhatalara karşı yenilmez oldukları yanılgısının bir kenara bırakılması gerektiğihatırlatılıyor.

 

“Verilerinizi 3 Farklı Medyada Tutun”

 İki yedeğin bulundurulmasınınen doğru replikasyon sayısı olduğunu dile getiren Veri Kurtarma HizmetleriGenel Müdürü Serap Günal, verilerin ana medya dışında iki cihazda dahayedeklenerek veri kaybına karşı üç bağımsız veri tabanı yaratılmasını öneriyor.Böylece ana disk çalışmaz hale geldiğinde ihtiyaç duyulacak yenileme sürecindekullanıcıların elinde hala iki kopyanın bulunacağını belirten Günal, üç diskinaynı anda işlevsiz hale gelme ihtimali de oldukça düşük olacağından, bukopyaların yardımıyla verilerin yeni bir diske geçirebileceğini açıklıyor.

 

YORUM EKLE

banner15