DUYDUK Kİ ZİRAAT BANKASINI DA YIKACAKLARMIŞ

Kahramanmaraş’ın ecdat yadigarı kadim tarihi eserlerinin kıymetinibilemediğimiz gibi, Cumhuriyet dönemi tarihi yapılarımızı da bir bir katletmeyedevam ediyoruz. Tıpkı, eski belediye binamız gibi, eski hükümet binamız gibi,eski hapishanemiz, eski vali konağımız ve diğerleri gibi; yok ettiğimiz tarihihanları, hamamları, çeşmeleri, camileri, mescitleri  tek tek sıralayacak olursak sayfalar tutar.

         Adamınbiri denizin kenarına oturmuş,  bir, iki,üç  … Diye sahile vuran dalgaları başlamış saymaya. Bir an gelmiş ki ne kadarsaydığını unutmuş. Hesabı düşünmeye kalksa, bir taraftan dalga gelmeye devamediyor, adam ne yapsın;  giden gittigelen bir, demiş,  başlamış yenidensaymaya.

Biz de şimdi yok edilen tarihi eserlerimizi sayacak olsaksayamayız, saymakla da zaten geri gelmiyor, adamın yaptığı gibi: giden gittigelen bir, deyip, elde kalanı korumamız lazım.

Duyduk ki Cumhuriyet dönemi tarihi binalarından, şehir merkezindeki  Ziraat Bankası da yıkılıp yerine yeni birbanka binası yapılacakmış.

Bir defa şehrin göbeğinde, trafiğin tıkış tıkış olduğubir yerde, otoparkı olmayan yeni bir banka binasının o alanıkirleteceğinden,  lüzumsuz olacağınıdüşünüyoruz. Hele hele tarihi bir banka binasının yıkılarak yerine yenisininyapılmak istenmesi ne kadar akla uygun siz karar verin.

Temennimiz odur ki, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü eğeryeni bir bina yaptıracaksa şehrin başka yerinde daha münasip bir yereyaptırabilir. Mevcut binayı  ise müzeolarak ya da başka bir kültürel amaçla kullanılıp, değerlendirilebilir.

Yoksa yılar sonra eski Maraş resimlerine baktığımız gibi,şurada şu varmış, burada bu varmış gibi eski tarihi binaları gördüğümüzdeyakınır dururuz. Tıpkı eski belediye binamız gibi. Şehrin göbeğinde göz göregöre tarihe gömdüler. Yıkılmasaydı ne kadar güzel olurdu.

Bir Uzunoluk Hamamımız vardı, Kurtuluş mücadelemizinsembollerinden. Sütçü İmam hadiselerine şahitlik etmiş tarihi bir hamam, birgecede yok etmişlerdi. Yerine yenisini yaptılar ama eskisinin yerini ne kadartutar siz düşünün. O nedenle tarihi değerlerimizi elimizden çıkmadan kıymetinibilmemiz lazım.

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir ve diğer ilçebelediyelerimizin, tarihimizi koruma da gösterdikleri gayretli çalışmalarıbiliyor, takdir ediyoruz. Yok olmak üzere olan bir çok konağımızı,camilerimizi, çarşılarımızı, çeşmelerimizi kurtararak turizmimizekazandırdılar, kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah Bir gün, Kapalı Çarşı ‘daki Saatçılar Pasajına da el atarlar da Dulkadiroğlu Alaüddevle Beyin vakfı, YumDede Zaviyesi, Maraş Mevlevihanesi’ni yeniden ihya ederek turizmimizekazandırırlar.

                Sonolarak Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş’taki mevcut tarihibinalarının  yıkıp, yerine yeni bir bankabinası hayata geçirme projelerini,  buşehrin kültürüne katkı için, bir defa daha gözden geçirmeleri gerektiğinidüşünüyoruz.

Şehrimize dair, kültürümüze ve tarihimize duyarlı  yetkili şahsiyetlerimizin, bilhassa siyasilerimizinbu konuya  sahip çıkacaklarını  umuyor ve arzu ediyoruz.

Selam ve sevgilerle.

 

            

 

 

YORUM EKLE

banner14

banner13