MEVLANA ve MESNEVİ ÜZERİNE Her An Taze ve Genç Mesnevi:


                Mesnevi,13. Yüzyıl Anadolu’sundan çağlar boyunca bütün insanlığa seslenen muhteşem bireserdir. Bunda hiç şüphesiz, Mevlana’nın yaşadığı şehrin, çağın ahlak vekültüründen yola çıkarak bütün insanların her devirde sahip olması gerekendeğerleri sıcak, çarpıcı bir anlatımla yürekten gelen bir sesle anlatmasındankaynaklanmaktadır. 

                Mesnevi’deaşk(ilahi), ahlak, ilim, akıl ve hakikat gibi yüzlere kavramın yanı sıraiyilik, kötülük, cömertlik, cimrilik, dünya hırsı, bilgelik, yardımseverlik,doğru ve yanlış dindarlık gibi güncelliğini her zaman koruyan konuların elealındığı nefis hikayeler anlatıldığını görüyoruz.

                Buözellikleriyle Mesnevi, her çağa hitap ettiği gibi her yaşa ve zümreye de hitapetmektedir. Çocukluk ve ilk gençlik dönemlerini yaşayanlar Mesnevi’yi bir uçsuzbucaksız masallar denizi olarak görebilir. Son derece zengin bir bitkiler vehayvanlar alemi içinde mutlu, huzurlu, eğleneli ve heyecanlı zamanlargeçirebilirler.

                Kişiliklerini(karakterleri) şekillendirme dönemindeki genç insan için Mesnevi, belkiyüzlerce ciltte bulamayacağı bilgi ve hikmetleri, yol ve yöntemleri severeksindirebileceği bir hazinedir.

                Felsefeyle,doğa bilimleriyle, din, tasavvuf ve ahlakla, edebiyatla, özdeyişlerleilgilenenlerin her biri için Mesnevi’de girip gezinebilecekleri derin vadilervardır.

                Tasavvufikodları henüz çözemeyen, ince mecazları , Mevlanaca kimi zaman özelliklegizlenmiş manaları kavrayamayan gençler için Mesnevi’deki hikayeler, sonsuz birdenize açılan kapı niteliğindedir. Yorulmadan okunacak, keyif alınacak herhikaye aslında bir insanlık dersi taşımaktadır. Her hikaye, daha derin, dahakapsamlı düşüncelerin kavranabilmesi için anlatılmıştır.

                Mesnevi’detoplam 254 hikaye yer almaktadır. Ben bunlardan birkaçını gazetemizde sizdeğerli okuyucularımla paylaştım. Bu öyküleri okuyup anladığınızda, bir bakımakendinizi, Mesnevi’nin kapısından girmeye hazırlamış olacaksınız. Bu da bizleriinşaallah, Mesnevi’yi okumaya yönlendirerek Mesnevi’yi daha iyi anlamamızavesile olur. (Bitti.) 

                                                                                                                             NOT:  Hayırlı Ramazanlar Dilerim.

                                                                                                                                                             

YORUM EKLE

banner22

banner19

banner34

banner37