MİLLİ EDEBİYAT (1911 – 1923)

Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati edebiyatsanatçılarının edebiyatımızla ilgili yenilikler hakkında söz verip deyapamadıklarını Milli edebiyat sanatçıları yapmıştır. Yani edebiyatımıza köktendeğişikliği getiren bu akım olmuştur.

Özellikleri:

ü  1911’de Selanik’te, Ömer Seyfettin vearkadaşlarının çıkardıkları “Genç Kalemler” dergisiyle Milli Edebiyat akımıbaşlamıştır.

ü  Milli bir edebiyat meydana getirmekiçin edebi dilin millileştirilmesinden başlanması gerektiğini bildiren “YeniLisan” makalesini yazarlar.

ü  Yazı dilini konuşma dilineyaklaştırmak istemişlerdir. Böylece ikililiği ortadan kaldırmış olacaklardır veİstanbul Türkçesi esas alınmıştır.

ü  Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçedesöylendikleri gibi yazılmaları istenmiştir.

ü  Dilimize yerleşen Arapça ve Farsçakelimelerin kullanılmasına devam edilmesi savunulmuştur.

ü  Arapça ve Farsça dilbilgisikurallarının kullanılmaması ve bu kurallarla yapılan tamlamaların, bazıistisnalarla, kaldırılması düşünülmüştür.

ü  Dilde sadeleşmeyi savunmuşlardır vebunu eserlerinde uygulamışlardır.

ü  Milli konulara yönelmişlerdir. Roman,hikaye ve tiyatroda mahalli ve ferdi konular işlenmiştir.

ü  İstanbul dışına çıkılarak Anadolu’yayer verilmiştir.

ü  Gerçek şiirimizin Halk şiiri ve milliölçümüzün Hece ölçüsü olduğunu ileri sürmüşlerdir.

ü  Realizm akımının etkisi altındakalmıştır. 

ü  Sanatçıları:

ÖMER SEYFETTİN

·        Akımınkurucularındandır.

·        GençKalemler dergisini çıkarmıştır.

·        YeniLisan makalesiyle dilde sadeleşme kaidelerini belirtmiştir.

·        Tanzimatile giren küçük hikayenin en başarılı örneklerini verir ve öykücülüğü birmeslek haline getirir. 

·        Diliolabildiğince sade ve akıcıdır. Edebi sanatlara yer vermez.

·        Realizmakımından etkilenmiştir.

·        Maupassanttarzı (olay) öykücülüğü benimser.

·        Öykülerikonulara göre çeşitlilik gösterir: gündelik hayat, çocukluk ve askerlikhatıraları; tarih ve milli bilinç; menkıbe ve efsaneler gibi…

·        Eserleri:Öyküleri (Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Beyaz Lale), romanları (Efruz Bey,Ashab-ı Kehfimiz), diğer eserleri ( Türk Masalları, Vatan, Yalnız Vatan, TuranDevleti, Yazmak Sanatı) ve şiirleri.

ZİYA GÖKALP

·        Türkçülükakımını bir sisteme bağlayıp topluma mal eden bir fikir adamıdır.

·        İlksosyoloğumuz kabul edilir.

·        Edebiyetkinlikten uzak, sade dil ve hece ile didaktik şiirler yazmıştır.

·        Dilimizeyeni kelimeler kazandırmıştır (mefkure, hars gibi…).

·        Fikiryönü daha ağır basar: Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek- İslamlaşmak-Muasırlaşmak, Türk Medeniyet Tarihi; Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık; MaltaMektupları.

MEHMET EMİN YURDAKUL

·        Vatan(milli) şairi ve gür sesli (Namık Kemal gibi) şair olarak tanınır.

·        Şiirleriteknik bakımdan basittir.

·        Şiireyeni biçimler getirmiştir (13-15’li hece kalıplarını kullanmıştır).

·        Gelenekselnazım şekilleri yerine 3-6 ve 8’zer nazım birimlerini kullanmıştır.

·        Eserleri:Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, ZaferYolunda, Aydın Kızları, Mustafa Kemal, Ankara.

ALİ CANİP YÖNTEM

·        Milliedebiyata yöneltilen eleştirilere cevap niteliğinde yazılar yazmıştır.

·        Eserleri:Geçtiğim Yol; Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey ile Münakaşalarım; ÖmerSeyfettin’in Hayatı ve Eserleri, Türk Edebiyatı Antolojisi.

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ

·        XX.yüzyıl yazar ve edebiyat tarihçilerimizdendir.

·        Eserleri:Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, Türk Edebiyatı Tarihi, TürkiyeTarihi, Bugünkü Edebiyat; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk SazŞairleri.

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER

·        Hitabetve nutuklarıyla tanınır.

·        Eserleri:Dağ Yolu (hitabeleri) ve Günebakan (makaleleri).

AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU

·        Türkçülükve halkçılık için mücadele etmiştir.

·        Eserleri:Gönül Hanım; Çağlayanlar ve Haristan ve Gülistan.

 

 

YORUM EKLE

banner14

banner13

banner17