TARİH KÜLTÜR VE TURİZMT PALTFORMUNDAN İDAM ÇAĞRISI

    Türkiye’dearka arkaya işlenen çocuk istismarı ve cinayetlerine ,anlamlı bir çıkışta KahramanmaraşTarih Kültür Ve Turizm Platformundan geldi. Platforma  üye Sivil Toplum Kuruluşlarıimza toplayarak bu suçları işleyenler  için idam cezasının getirilmesini istediler.

       KahramanmaraşZiraat Mühendisleri toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasındaPlatform Başkanı Ahmet Kolutek, platforma üye 40 sivil tolum kuruluşununimzasını taşıyan beyannameyi TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grupbaşkanlarına, il milletvekillerine, il başkanlarına göndereceklerini belirtti.

      BaşkanKolutek, “Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan çocuk kaçırmaları,tecavüzler, öldürmeler gibi işlenen cürümler bizi derinden yaralamaktadır.Çocukistismarı, cinsel tecavüz suçları, ahlaki ve insani boyuta karşı işlenensuçlardır. Bu suçlar, toplum vicdanını yaralamakta, milli ve manevi kültürümüzeağır tahribat vermektedir. Bundan mütevellit Müslüman Türk Milletinin busuçlara karşı refleksi farklıdır. Çünkü bizim medeniyetimizin temel eksenindesevgi,barış, hoşgörü, kardeşlik ve insan hakları vardır. Burada bizim busuçlara karşı olan tepkimiz asla siyasi değildir. STK’ların topluma karşısorumluluğunun dışa nüksetmesidir. Bundan dolayı bizler rengi, dini, cinsi,ırkı, ne olursa olsun, insana karşı işlenen her suça karşıyız. Bundan dolayı,Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu olarak; bu işlenen suçlara karşımilli ve manevi refleksimizi ortaya koymak adına TBMM’de grubu bulunan siyasipartilerin grup başkanlarına, il milletvekillerine, il başkanlarına verilmeküzere 40 STK’nın imzaladığı bu beyannameyi hazırladık. Konuya sahip çıkılmasıiçin milletvekillerimizle görüştük. Çünkü bu konunun çözüm adresi TBMM’dir.Bizler milli iradenin tecelligahı olan TBMM’den çıkan iradeye saygılıyız.Provokasyonlara gelip sokaklarda olmayacağız, sokağa çıkana da karşıyız.’’

     KahramanmaraşTarih Kültür ve Turizm Platformu’nun Çocuk İstismarı, Tecavüz ve Öldürmeyeİlişkin TBMM’den kamuya açık talepleri beyannamesi ise şu şekilde:

‘’Ülkemizde yaşanmakta olan çocuk istismarı, çocuklarakarşı tecavüz ve çocukların cinsel amaçla katledilmelerine ilişkin oluşantoplumsal infialde göz önünde bulundurularak bizler aşağıda imzaları bulunanKahramanmaraş’taki sivil toplum kuruluşları olarak bu konudaki görüş veönerilerimizi öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iletmek ve kamuoyuylapaylaşmak amacıyla bu beyannameyi yayınlıyoruz.

“ İnsan yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla ve yinehaksız ve sebepsiz yere bir kişiyi öldürmenin alemi öldürmek olarak niteleyenbir medeniyetin çocukları olarak yine can mal ve ırz güvenliğini teminat altınaalan ve bunun ihlali halinde savaş sebebi sayan bir inanç coğrafyasınınmensupları olarak bizler deriz ki:

Çocuk yaştaki kızlarımızı cinsel amaçla istismar edenlerve zor kullanarak tecavüz edip öldürenler hakkında TCK’nin 103/6. Maddesindebir değişiklik yapılarak “Suçun sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesi veyaölüm halinde “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” yerine “İDAMINA”hükmolunur.”şeklinde değiştirilmesi millet iradesinin tecelligahı olan TürkiyeBüyük Millet Meclisi’ne ve onun şerefli siz üyelerine ayrı ayrı talebimizibildirir gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.’’

    Sivilinisiyatif üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi görev milletin vekillerine düşmektedir. Bu konunun üzerikapatılamaz. "Bana değmeyen yılan bin yaşasın" safsatası ile banadenemez. Yaşayan yılan bir gün gelir sizi de sokabilir.

    KahramanmaraşTarih Kültür ve Turizm Platformunun çığlığı duyulmalıdır. Yoksa bedeli ağırolur. Bir gün aldırış etmeyenlere de ucu dokunabilir Allah korusun.

 

YORUM EKLE

banner14

banner19

banner13

banner17