CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI

CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI

 Cumhuriyet dönemi, millileşme akımının devamı olarak, hızlı birgelişme göstermiştir. Dil devrimi Türkçeyi ve Türk edebiyatını gerçekmacerasına sokmuş; milliyetçi, halkçı, devrimci, modern sanat ve edebiyatgörüşleri benimsenmişti. 

Cumhuriyet dönemi, sürüp gelen dil tartışmalarını bilimsel bir sonucabağlamış, Türk edebiyatı, Batı taklitçiliğinden kurtulmuş, yeni bir atılımlakendi kişiliğini bulmuştur. 

Halk ve aydın arasındaki uçurum kapatılmaya çalışılmıştır. Cumhuriyetinilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesinibaşarıyla sürdürmüştür. 

Genel özellikleri: 

Ø Yazı diliyle konuşma dili arasındaki farklılıklar ortadan kalmış ve dildesadeleşme çalışmaları aralıksız devam etmiştir. 

Ø Toplumcu bir karakter kazanmıştır ve gerçekçi bir anlayışgüdülmüştür. 

Ø Aruz ölçüsünün yerine hece ölçüsü ile serbest ölçü yer almıştır. 

Ø Şiir, roman, öykü, tiyatro gibi türler gelişmiş, bu türlerde başarılıürünler verilmiştir. 

Ø Uluslararası düzeyde şair, romancı ve eleştirmenler yetişmiştir. 

Ø Birçok akım gelişmiştir. 

BEŞ HECECİLER 

ü Anadolu’yu ve bildik insan tipini şiire soktular. Memleket sevgisi, yurtgüzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır. 

ü Hecenin bu beş şairi, Milli edebiyattan etkilenmişler ve aruz ölçüsüylebaşladıkları şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlar, bunda da oldukçabaşarılı olmuşlardır. 

ü Hecenin klasik ölçülerini bırakarak 11’li, 12’li ve 14’lü kalıplarınıdenemişlerdir. 

ü Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercihetmişlerdir. 

ü Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denemişlerdir. 

ü Dörtlük esasına bağlı kalmayıp yeni biçimler denemişlerdir. 

ü Gerçekçi olmayı amaçladıkları halde savaşın da etkisiyle duygusal veyüzeysel bir memleket edebiyatı yapmaktan öte gidememişlerdir. 

ü Temsilcileri: 

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL 

· Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten romantik ve realist konu ve hayatlarıişleyen şiirleriyle ün yapmıştır. 

· Çamdeviren ve Dili Ozan takma adlarıyla mizah şiirleri yazmıştır. 

· Sanat şiiri memleketçi şiirimizin bildirgesi niteliğindedir. 

· Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üslubuvardır. 

· Eserleri: Şarkın Sultanları, Bir Ömür Böyle Geçti, Tatlı Sert, ElimleSeçtiklerim, Akıncı Türküleri, Han Duvarları, Zindan Duvarları, Çoban Çeşmesi,Dinle Neyden, Gönülden Gönüle; Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı;Yıldız Yağmuru. 

 

 

ENİS BEHİÇ KORYÜREK 

· Türk denizciliğini destanlaştıran şair olarak bilinir ve Eski KorsanHikayeleri adlı manzumesiyle tanınır. 

· Hece ile yazdığı ilk şiirlerinde aşk duygularına yer vermekle beraber,daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıklarıişleyen heyecan yüklü epik şiirler yazmıştır. 

· Eserleri: Miras, Varidat-ı Süleyman ve Güneş’in Ölümü. 

HALİT FAHRİ OZANSOY 

· Şiire aruzla başlamıştır ve Aruza Veda adlı şiiriyle aruzu bırakıp heceyeyönelmiştir. 

· Şiirlerinde daha çok egzotik sahnelere, hüzün ve melankoli gibi bireyselduygulara, aşk ve ölüm temalarına rastlar. 

· Eserleri: Rüya, Cenk Duyguları, Efsaneler, Sulara Dalan Gözler, Hep Onunİçin, Sonsuz Gecelerin Ötesinde; Sulara Giden Köprü, Aşıklar Yolunun Yolcuları;Baykuş, İlk Şair, Sönen Kandiller, Hayalet, İki Yanda, Bir Dolaptır Dönüyor;Edebiyatçılar Geçiyor, Eski İstanbul Ramazanları, Darülbedayi Devrinin EskiGünleri. 

ORHAN SEYFİ ORHON 

· Serbest müstezat şeklinde yazdığı Fırtına ve Kar adlı uzun şiiriyletanınır. 

· Hece ölçüsüyle ve günlük dille yazdığı Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlıeser güzel bir manzum masaldır.  

· Bazı şiirlerinde Halk şiirinin şekillerini de kullanmıştır. 

· Eserleri: Gönülden Sesler, O Beyaz Bir Kuştu, Kervan; Çocuk ve Adam;Fiskeler, Gençlere Açık Mektup ve Hicivler.  

YUSUF ZİYA ORTAÇ

· Akbaba adlı mizah dergisini Çimdik imzasıyla çıkarmıştır. 

· Şairliğinden daha çok gazetecilik ve eleştiri, gülmece türlerinde başarılıolmuştur. 

· Eserleri: Akından Akına, Cenk Ufukları, Aşıklar Yolu, Yanardağ, Bir ServiGölgesi, Kuş Cıvıltıları, Bir Rüzgar Esti; Göç, Üç Katlı Ev, Kürkçü Dükkanı,Şeker Osman; Beşik, Ocak, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Gün Doğmadan; Binnaz,Nikahta Keramet, Kördüğüm, Latife, Name; İsmet İnönü ve Göz Ucuyla Avrupa; Portrelerve Bizim Yokuş.

 

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2017, 08:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15