DÜNYA GÜVENLİK KONSEYİ KURULMALI

DÜNYA GÜVENLİK KONSEYİ KURULMALI

BirleşmişMilletler, dünya ülkeleri arasında barışı, güvenliği ve huzuru kurmak vekorumak amacı ile 24 Ekim 1945’te kurulmuşuluslararası bir örgüttür.

Birleşmiş Milletler kendini “adalet vegüvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkeleresağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş” olarak tanımlamaktadır. Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu anitibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti veson katılan ülke olan Güney Sudan dahil 193’e ulaşmıştır. Türkiye, bu örgütünkurucu üyeleri arasında yer alır. Örgütün yönetimi New York’ta bulunan genelmerkezden yürütülür. BM’ye üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılantoplantılar da New York’taki genel merkezde gerçekleştirilir.

BirleşmişMilletler’in Antlaşmada beyan edilen amaçlarına bakalım!1-uluslararası barış ve güvenliği korumak; 2-hakeşitliği ve halkların kendi geleceğini belirleme ilkelerine saygı göstererekmilletlerarasında dostça ilişkiler geliştirmek; 3- uluslararası ekonomik,sosyal, kültürel, insani sorunların çözümünde işbirliği yapmak ve temel insanhak ve özgürlüklerine karşı saygıyı teşvik etmek; 4-bu ortak çıkarların eldeedilmesi hususunda milletlerarasında uyum sağlayıcı bir merkez olmak.

Birleşmiş Milletleraşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda hareket eder:

  • Tüm üyelerinin eşit egemenliğine dayanır;

  • Tüm üyeler iyi niyet çerçevesinde Antlaşmada belirtilen yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmelidir;

  • Tüm üyeler uluslararası anlaşmazlıkları, uluslararası barış, güvenlik ve adaleti tehlikeye sokmadan barışçıl yollarla çözümlemelidir;

  • Tüm üyeler başka bir devlete tehdit oluşturmaktan ya da başka bir devlete karşı güç kullanmaktan kaçınmalıdır;

  • Tüm üye devletler, Birleşmiş Milletler Antlaşmasına göre vukuu bulan her faaliyetin uygulamasına tam destek vermelidir;

  • Antlaşmada geçen hiçbir madde Birleşmiş Milletler’e hiçbir devletin iç işlerine karışma yetkisi vermez.

BM kuruluş amacı, ilkeleri dikkatealındığında bugün dünyanın hiçbir yerinde savaş, katliam, hak gaspı olmamalıydı!  Zaten Batılıülkeler ve BM kurucu ülkelerde dahil, kağıt üzerinde, metinlerde çok barışçıl,insan hakları, demokrasi konularında çok iyi niyetliler ama gel gör kiuygulamada hiç de öyle değiller! Ama nedense bu BM kurucuların baş rollerindeyıllardır Afganistan’da, Afrika’da, Ortadoğu’da ve nedense hepte Müslümanülkelerinde terör, insan hak ve hürriyetleri gaspı ve katliamlar hiç eksikolmamıştır. 

Savaşı vekatliamı başlatan güçler kendileri ama bu adaletsizliği haksızlığı, katliamlarıortadan kaldıracak kurumların kurucuları da kendileri olduğu için bu kurumlardayetkisiz ve işlevsiz kalmaya devam edecektir. Biz zavallı Müslümanlar da bu emperyalistlerin kurduğu kurumlardanmedet umuyoruz! Ne saçma değil mi?

Birleşmiş Milletler 5 daimi üye ile ABD,İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin dünyanın gidişatına yön veriyor. Peki bu ne kadar sağlıklı? Dünyanın bugün içinde bulunduğu savaşlar özellikle Müslüman ülkelerinölen vatandaş sayısına bakıldığında Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacınahizmet etmediği aşikardır. Yakılan, yıkılan ve zayıflatılan ülkelere birbakalım! Endonezya, Mısır, Pakistan, Afganistan, Irak, Yemen, Lübnan, Libya, Sudan,Somali ve Suriye hepsini ortak özelliği Müslüman ve yer altı zenginliklerioldukça iyi...

Dünyaülkeleri ile ilgili bir karar alınacağı zaman bir ülkenin veto etmesi o kararıgeçersiz kılıyor. Bu 5 ülkeye bakın! zaten bunlar insan haklarına, ülke haklarına saygıgösterseler dünya daha mutlu olacak, daha barışçıl bir ortamda yaşayacak! Geçmiştengünümüze dünya ülke hakları, hukukları çoğu zaman bu 5 ülke tarafındançiğnenmiştir. Aynen bugün olduğu gibi, ABD başka ülkelerin iç işlerinekarışıyor! Başka ülkelerin güvenliğinin tehlikeye atacak hamleler yapıyor! Bugün Müslümanların kabesi olan Kudüs’üYahudilere peş keş çekerek ben Küdüs’ü İsrail’in başkenti ilan ediyorum diyor.Bu hakkı nereden kendinde buluyor?   

BuBM artık işlevsiz ve yetkisiz bir kuruluş olduğu için, antidemokrat yapısı, kararmekanizması, barışı tesis edemeyişi, sadece emperyalist ülkelerden ibaretolması gibi çeşitli bozukluklar nedeni ile bu kuruluşa alternatif  kurumlar geliştirilmelidir. 

YineBirleşmiş Milletlerde bulunan ülkelerin dini inanışlarına bakıldığında Müslümanbir ülkenin bulunmayışı Birleşmiş Milletlerin din ayrımcılığı yaptığını sorgulamamızgerektiğini gösteriyor.   

Türkiye bu çerçevede konuyu bütün ülkelerinüyesi olduğu BM Genel Kurulu'na taşımayı planlıyor. Tasarının “Uniting forPeace" (barış için birlik) formatında Genel Kurul’da kabul edilmesidurumunda, BMGK tasarısı gibi bağlayıcılığı bulunuyor. Ama bu karar ABD’yi bağlayabilir mi? Mısır tarafından BirleşmişMilletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve ABD Başkanı Trump'a Kudüs'üİsrail'in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısıWashington tarafından veto edildi. Bir ülke dört ülkeye karşı üstüngelebiliyor! Bu nasıl demokrat bir sistem (?)

İşte bu gibi anti demokratuygulamalara ve haksız hukuksuz uygulamalara karşı Dünya Güvenlik Konseyikurulmalı, her kıtadan her dinden her dilden dünya ülkelerini temsiledebilecek daha demokrat daha insan haklarını, ülke haklarını gözeten günümüzdünya ülke ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir sisteme ve tam anlamı ilebarışcıl dünya düzeni sağlayacak çoğunlukçu bir sistem kurulmalıdır.

Haydi Türkiye sen bunu başlatabilirsin...

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2017, 09:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15