EĞİTİMCİLERDEN İLGİNÇ ÖNERİLER

EĞİTİMCİLERDEN İLGİNÇ ÖNERİLER

Dünkü yazımda, eğitimde yapılması düşünülendeğişiklikleri yazmış, yazımın sonunda ise Kahramanmaraşlı eğitimcilerdenİbrahim Gülsü’nün teklif ve önerilerine yönelik bir yazı kaleme alacağımıbelirtmiştim.

Gülsü kardeşim, özellikle Fen Liselerinde değişiklikleryapılması gerektiğini belirttiği “ Proje, Bilim ve Teknoloji Üretmek”başlığıyla kamuoyuna ve çeşitli sivil toplum örgütlerine gönderdiğiaçıklamasında;  Amacının; “Ülkenin mucitbeyinlerini bir alanda yoğunlaştırıp, en kısa sürede bu beyinleri ülkeyekazandırmak, bilgi ve teknoloji üretimini hızlandırmak, yerli ve milli bilgiyeulaşmak” olmalıdır bunun için, önceliğimiz, ülkenin üstün zekâlı, mucit çocuklarından üst düzeydeyararlanmak olmalı.

Bu nedenle ‘’Fen Lisesi’’ adını kaldırıp, Fen LiseleriniFen ve Teknoloji Araştırma Enstitülerine dönüştürmeli ve bunun içinde bölgeselyatılı enstitüler açmak, gerekiyor.

 

FEN LİSESİNİ TEK ALANA İNDİRGEMELİYİZ

Gülsu, kendince bu söylediklerinin yapılması için FenLiselerinin tek alana indirgenmesini isteyerek, önerisini şöyle sürdürüyor.‘‘Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ayrı ayrı enstitü haline getirilebilir.Sözgelimi;‘‘Adana Fizik, Ankara Kimya Araştırma Enstitüsü gibi’’.Bu alanlar dakendi içinde detaylandırılmalı. Elektrik, Optik, Hareket Fiziği Bölümlerigibi...

Bu bilim enstitülerine öğrenci seçimi,  ‘‘BİLİM ve SANAT ‘’ merkezlerine gelenöğrenciler arasından yapılabilir.

Bilim üretecek bu öğrencilere maaş verilmeli veöğrencilerin hayat güvencesi olmalı. Öğrenci de ‘‘ Bulma ve Araştırma ’’hırsının oluşması için öğrencinin ruh cephesi beslenmeli. Böylece Fen Liseleri;sadece başarılı öğrencilerin bir araya geldiği, üniversite sınavlarındakibaşarıya odaklı okullar olmaktan çıkacaktır.

Fen Liseleri gibi,devlet adamı,sosyal bilimci, SosyalBilimler Liseleri de aynı tarzda dönüştürülebilir.Zira ülkenin kalkınması,ortakaklın verimli kullanımı, barışın sağlanması, ortak paydalarıngüçlendirilmesi,sosyolojinin,sosyal bilimlerin konusudur.Milletlerin maddenyükselip,manen yücelmesi her şeyden önce sosyolojik bir vakadır.Bir ruhhalidir…”

 

YÖNLENDİRMEK GEREK

Gülsu her öğrencinin ilgi, istidat ve kabiliyetleridoğrultusunda ilkokuldan sonra yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, liseleregeçiş konusunda ise şu değerlendirmeyi yapmış. “Günümüz mesleklerinin envanteriçıkarılmalı ve birbirine yakın olan meslekler bir lise çatısı altındatoplanmalı. Her lisenin bir mesleki tanımlaması olmalı.

Bir meslek grubunu çatısı altında toplayan her mesleklisesinin üst yapısı aynı mesleki bölümleri bünyesinde bulunduran üniversitelerolmalı. Meslek lisesinin ve üniversitenin müfredatı da birbirini desteklemeli.

Lise bitiminde her meslek lisesi Türkiye genelinde kendigrubuyla ve okulun müfredatına uygun sorularla imtihana alınmalı; üst grupöğrenci lisans,diğerleri önlisans okullarına yerleştirilmeli.Daha alt grup9.sınıf itibariyle sanayi bölgelerine veya yönlendirilmeli.

9.sınıfa kadar (7.,8.sınıf da olabilir) öğrencininmesleki yönelimini çok yönlü testlerle ve uzmanların gözlemiyle tespitetmek.Ayrıca öğrenciyi  iş hayatıylayüzleştirerek hassas meslek tanıtımı yapıp öğrencileri ilgi duydukları okulayönlendirmek.Konunun en büyük engeli alan seçimine bilinçsiz velimüdahalesidir.

Sözgelimi; Sağlık Meslek Liselerine yönelen öğrenciler,akademik potansiyeline göre ya TIP.ECZACILIK,FİZİK TEDAVİ,REHABİLİTASYON….gibilisans; ya da  bu mesleklerin ara elemanıolmak için ön lisans okullarına  gitmeli.

Meslek liselerine alınan bu öğrencilerin akademikseviyeleri farklı olduğu için öğrenciler kurum içi sınavıyla akademik düzeyinegöre sınıflara ayrılmalı.Ama başarıyı teşvik için öğrenciye yıl sonu notunagöre sınıflar arasında geçiş imkanı verilmeli.

Eğitimdeki bu yapılanma, mesleki formasyonun kalitesiniartıracak ve ülkenin kalkınması hızlanacak. Böylece liselere geçiş sınavlarınınher türü de ortadan kalmış olacak..” diyor. Gülsu yazısının sonunda iseüniversitelerinde bu yönlendirmeye esas olarak, yeni isimler adı altındayeniden düzenleme yapılmasını öneriyor.

Bu arada, bu konuların olgunluk kazanması içinde, buradaneğitim sendikalarına birlikte panel yapmalarını öneriyorum. Kalın sağlıcakla.

 

 

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2017, 08:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15