BARUT KOMPLOSU VE EKİM DEVRİMİ

Farklı tarihlerde fakat aynı günlerde meydana gelenİngiltere ve Sovyet Rusya’ da yaşanan iki olay sonuçları itibarıyla ilginçgelişmelerin başlangıcını oluşturmaktadır.

Bir adam 5 Kasım 1605 tarihinde İngiliz Parlamentobinasını havaya uçurmaya çalıştı. ‘Barut komplosu’ olarak bilinen olay amacınaulaşamadan engellense de ‘5 Kasım’ tarihe geçti ve anarşi hareketlerininöncülerinden oldu…

Guy Fawkes… İngiliz tarihinin en büyük vatan haini…36 yaşındaidam edildi. Çünkü sistemin karşısındaydı. Çünkü aristokrasinin ve burjuvazininçürümüşlüğünden ve halkı umursamamasından rahatsızdı. Robert Catesby, ThomasWinter ve diğer komplocularla birlikte Kral I. James’e ve tüm aristokrasiyekarşı büyük bir plan yaptılar. ‘Barut komplosu’ olarak bilinen olay çok şeyideğiştirdi.

Robert Catesby ve Guy Fawkes’un öncülüğünü yaptığı on ikikişilik grup, her sene tekrarlanan Aritokrasi zirvesinin olduğu gün parlamentobinasını havaya uçurma planı yapıyor. Böylece devlet adamlarının ortadankaldırılması ve bir halk ayaklanması sonucu baskıcı yönetimdevrilecek — aslında bomba patladığı anda bitecek — ve yönetim halkın elinegeçecektir.

Ama ne var ki eylemcilerden bir tanesi sarayda çalışanyakınına durumu haber veriyor ve kraliyet tarafından eylem planı öğreniliyor. 5Kasım günü Guy Fawkes eylemi gerçekleştirmeye giderken yakalanıyor ve sonuçolarak eylem hiç bir zaman gerçekleştirilemiyor. Guy Fawkes ve arkadaşlarıysaasılarak idam ediliyor.

İngilizler açısından da bu korkunç girişimin önlenmesiher yıl 5 Kasım’da coşkuyla kutlanır. Etkinliğin ismi ise “Guy Fawkes Gecesi”olarak kalmıştır. Bu gecede havai fişekler, barut dolu fıçılar patlatılır. GuyFawkes — V — maskesi giyen çocuklar sokaklarda dolaşıp, “Guy için bir kuruşlütfen” diyerek dilenirler. Daha da ötesi Guy Fawkes maskesi giymiş kuklalaryakılır. Bu kutlama Birleşik Krallık ve krallığa bağlı tüm eyaletlerde yapılırve kutlamanın en coşkulu geçtiği gece olan 5 Kasım dâhil bir hafta boyuncasürer. Böyle bir kutlamanın nedeniyse elbette Guy Fawkes’u kötü ve ezik birtipleme olarak hafızalara kazımaktır. Çünkü İngiliz kraliyeti de biliyordu kiGuy Fawkes’un hikâyesi asla gizlenemeyecek ve bir gün ondan etkilenen birileriolacaktı. Ama her yeni doğan nesil Guy Fawkes’u alçak olarak tanırsa bununönüne geçilebilirdi. Önyargıları yıkmak neredeyse imkânsızdır, siz debilirsiniz.

Ekim devrimi

Tarihin akışını değiştiren Büyük Ekim SosyalistDevrimi'nin 101'üncü yılı kutlanıyor. 7 Kasım 1917'de (Julyen takvimine göre 25Ekim) gerçekleşen devrimin yıldönümü kutlamaları Rusya'da başladı. EkimDevrimi, Bolşevik Devrimi ya da Rus Devrimi... Adına ne derseniz deyin, 20'nciyüzyılın dünya tarihini etkileyen en önemli olaylarından biri olduğu gerçeğinideğiştiremezsiniz. Peki, nedir Rus devrimi?

Şubat 1917'de çarın devrilmesinin ardından iktidara gelengeçici hükümette, ülkeyi burjuvalar yönetiyordu. İnsani ve adil bir çalışmadüzeni yoktu. İş kanunu yoktu. Demokratik hak ve talepler karşılanmıyordu.Savaşın, ekonomik krizin, açlık ve sefaletin sürmesi ve tüm bunlara karşıyapılan Protesto eylemlerinde, sürekli sosyalist devrim çağrısı yapılıyordu.Kadınların çoğunlukta olduğu bu protesto eylemlerinde "Ekmek ve adaletistiyoruz!" deniliyordu.

Ekim devrimi sonrası; Bankalar kamulaştırıldı.Fabrikaların denetimi Sovyetlere geçti. Banka hesapları hazineye aktarıldı.Kiliselerin mal varlıkları (banka hesapları da dâhil) hazineye aktarıldı.Asgari ücrete zam yapıldı ve günlük çalışma süresi 8 saate indirildi. Çarlıkhükümetinin bütün dış borçları reddedildi. Ülkenin tüm doğal kaynaklarımillileştirildi. İdam cezası kaldırıldı. Kilisenin devlet üzerindeki otoritesikaldırılarak laik bir sistem getirildi. Din ve inanç özgürlüğü getirildi vedini propaganda yasaklandı. Kadınlara seçme-seçilme hakkı verildi. Medeni kanunkabul edilerek, medeni nikâh ve boşanma hakkı yasallaştı.

Soyluluk unvanları kaldırıldı ve herkes yasalar önündeeşit kabul edildi. Çalışanlara, çocuklara ve çalışamayacak durumda olan yaşlıve hastalara sosyal güvence sağlandı. Eğitim ücretsiz ve mecburi halegetirildi. Laik bir eğitim sistemi getirilerek kilise-eğitim ilişkisiyasaklandı. Çocuk işçi çalıştırılması yasaklandı. Ülkemiz de dâhil 20.yy dayeni kurulan devletler ekim devriminin sonuçlarından etkilendi.

 

YORUM EKLE

banner14

banner13

banner17