KAPİTALİZMİN GİZLİ DİNİ EVANJELİZM VE BRUNSON

Songünlerde Türkiye ve Amerika’nın karşılıklı restleşmesine neden olan bir rahipgündemi bir hayli meşgul etti ve edeceğe de benziyor. Hatta bazı uzmanlarrahibin ev hapsinde iken CIA tarafından öldürülebileceğini bu neden ile deilişkilerin daha farklı boyut alacağından bahsediyor.

Sıradanbir din adamı olmadığı aşikâr olan Brunson’un, emperyalizmin gizli bahçesi olan evanjelistler ile güçlü bir bağı olduğuortada. Daha önceki yazılarımda da bahsettiğim üzere ABD başkanı Trumpkurgulanmış ve gizli eller tarafından idare edilen zavallı güçsüz güçlü!Konumunda.

 Rahip Brunson’un niçin tutuklandığı veevanjelizm ile ilişkisine ve kısaca evanjelizmin ne olduğuna bakalım.

ABD'lirahip Andrew Brunson 9 Aralık 2016'de tutuklanmıştı. Rahip Brunson hakkındaörgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askericasusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezasıtalep edilmişti. Mahkeme de geçen günlerde Brunson'a ev hapsi kararı verdi.

“FETÖve PKK adına casusluk yapmak”, “örgüt adına suç işlemek” “askeri casusluk” gibiağır suçlamalarla yargılanan Brunson’un tahliye edilmemesine tepkiler sürerkenABD’den gelen açıklamalar bardağı taşırdı. Özellikle ABD de yaşayan ve sayıları100 milyonu bulan evanjelistleri çok rahatsız etti. Çünkü rahip de bir evanjelistidi.

Evanjelkelimesinin kaynağı Yunancada "İyi haber" veya "Müjde"anlamına gelen "evangelion"dur. Evanjelizm adını ilk kullanan kişi,Reform hareketinin lideri Martin Luther'dir.Evanjelizm, Amerika'daki Hristiyantoplumunun en tutucu ve radikal dinci kanadıdır. Aslında kapitalizmin gizlidini Evanjelizm’dir.

Evanjelikler,Eski Ahit'te savunulan; Yahudilerin Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğu, kutsaltoprakların (Kenan diyarı veya Tanrı tarafından Yahudilere vaat edilmiş Arz-ıMev'ud’un) Yahudilerin malı olduğu ve Yahudilerin Mesih'in gelişiyle birliktedünya egemenliğine ulaşacakları şeklindeki kehanetlerini kabul ederler. Bukonuda kendilerine düşen en büyük görevinin ise Yahudilerin dünya egemenliğinedestek olduğunu düşünürler.

Birnevi Hristiyanlık ve Yahudiliğin karışımından meydana gelen ve Protestanlığınbir alt mezhebi olan Evanjelistlere "Siyonist Hristiyanlar" da denilmektedir.İkinci Dünya Savaşı sonrası Nixon ile yavaş yavaş politikaya ısınmaya başlayanEvanjelist taban, asıl uyanışını ise Ronald Reagan döneminde gerçekleştirdi.Bill Clinton döneminde bir miktar geri planda kalsalar da, kendisini"Tanrı'nın kelamını dünyaya getiren adam", Amerikalıları da"Tanrı'nın seçtiği halk" olarak tanımlayan ve İncil’in kehanetlerineinanan oğul George W. Bush döneminde sahneye çıktılar.

Evanjelistlerdünya çapında güçlü televizyonlardan, gazete yayınlarından, internetsitelerinden, video oyunlarından, sinema sektöründen ve bilim-kurguromanlarından yararlanarak misyonerlik yapmaktadırlar. Bunun neticesindeAmerika'daki Evanjelist Protestanların sayısında ciddi bir artışgözlenmektedir.

 Evanjelistler 1987'de Protestan nüfusun yüzde41'lik bir dilimini oluştururken, 2004'e gelindiğinde bu oran yüzde 54'eulaşmıştır. Nüfusu 300 milyonu bulan Amerika'da Evanjelistlerin sayısı 100milyonu aşmıştır. Tüm dünyadaki sayılarının 500 milyon olduğu tahminedilmektedir.

BugünEvanjelistlerin, ABD'nin ulusal ve uluslararası politikalarını etkileyecekgüçte olduğu tartışılmaması gereken bir gerçektir. Türkiye de yaşayan hattaTürk olan evanjelistler boş durmayacaktır. Belki de rahibin konuşması bazıplanları deşifre edeceği için bu kadar gürültü çıkarmaktadırlar.

 

YORUM EKLE

banner14

banner13