Siber Güvenlik Uzmanları Buluştu

BTK’nın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye e-SafeKurucusu Musa Savaş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı MüsteşarYardımcısı Galip Zerey, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel ilebilişim uzmanları, hukukçular, kamu kurum ve kuruluşlarından ve sektördentemsilciler katıldı. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ise zirveye videokonferans yoluyla katılarak, bir konuşma yaptı.

2. e–Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde konuşan BTK BaşkanıDr. Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ni (USOM)bünyesinde barındıran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak e-SafeSiber Güvenlik Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyetiifade etti.

Bilgi teknolojilerinin tüm sektörlerin gelişmesi içinlokomotif olduğunu belirten Sayan, “Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan budönemi iyi anlayan ve öncü olan ülkeler, bir yandan ekonomik ve sosyal anlamdarefah düzeylerini artırırken, diğer yandan da dünyadaki gelişmelere yön vereceklider ülke konumuna geleceklerdir. İşte bu açıdan, Türkiye olarak Sn.Cumhurbaşkanımızın bizlere çizmiş olduğu 2023 hedefleri doğrultusunda,gelişmeleri takip eden değil, gelişmelere yön veren ülkeler arasına girmek içinçalışmalarımızı sürdürmemiz gerekmektedir” dedi.

BTK’nın ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelikfaaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatan Sayan, USOM’un giderek bir marka halinegeldiğini kaydetti. Sayan, USOM tarafından 2017 yılı içerisinde 1.550’ye yakınKurum/Kuruluş/İşletmeye resmi yazı ile siber güvenlik bildirimindebulunulduğunun altını çizdi. BTK’nın, yapay zekâ imkânlarını siber tehditlerlemücadele kapsamında yürüttüğü projelerde kullandığını vurgulayan Sayan,“Özellikle AVCI, AZAD ve KASIRGA olarak adlandırılan uygulamalarımız, zararlıyazılım komuta sunucularının, ele geçirilmiş sistemlerin ve zararlı yazılımbulaşmış sistemlerin tespitinde aktif olarak kullanılmakta ve daha sofistikeanalizler yapabilmesi için de geliştirilmeye devam etmektedir.” dedi.

Toplantının açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, siber güvenlik konusununhem kamu hem özel sektör açısından çok önem taşıdığını, dolayısıyla konununBakanlık olarak gündemlerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Siber güvenlik alanında, Siber Güvenlik Kurulu’nunfaaliyetlerini aktaran Zerey, Bakanlık tarafından hazırlanan Siber GüvenlikStratejisi ve Eylem Planı’nın bir süre önce yürürlüğe konulduğunu, bunun yanısıra BTK bünyesindeki USOM’ların Türkiye’deki siber güvenlik olaylarınıyakından izlediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını kaydetti.

“Kamu tarafında sıkıntı, siber güvenlik uzmanı sayısı çokaz. Bir hesaba göre 30 bin civarında siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var.Özel sektöre baktığımızda siber güvenlik konusunda oldukça başarılı personelvar” diyen Zerey, kamunun gerektiğinde siber güvenlik alanında çeşitlisertifikalara sahip şirketlerden hizmet aldığını söyledi.

Zerey, şöyle devam etti: “Türkiye olarak sıkıntımız halenkullandığımız siber güvenlik yazılımlarının yüzde 90’dan fazla yabancı menşeli.Belki o siber güvenlik yazılımının olmaması daha iyi. Çünkü ne yaptığınıanlamak çok zor, güncellemek için yurt dışına bağımlısınız. Bunların yerineTürk firmaları tarafından yazılmış yerli ve milli siber güvenlik yazılımlarınınkullanılmasını öneriyoruz ve teşvik ediyoruz. Bu yönde hem kamuda hem özelsektörde çok önemli farkındalık var Belli bir süre içinde bunları tamamen yerlive milli hale getirmek zorundayız. Yazılımı biz yazmalıyız, biz yönetmeliyiz.Hatta tercihen yurt dışına satabilirsek daha da iyi olur.”

RTÜK Üyesi Taha Yücel, bilgi güvenliğinin topyekündüşünülmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayarak, “İstediğiniz kadarcihazlarınızı kontrol altında tutun ciddi bir açıkla karşı karşıyaolabilirsiniz, ne kadar önlem alırsanız alın size hediye edilen bir hafızakartından ve size gelen e-postadan güvenliğiniz tehdit altına girebilir.Elimizden geldiği kadar önlem almamız ve eğitimlerimizi buna göre planlamamızgerekir” dedi.

 

 

 

e-Safe’in amacının siber güvenlikte yerel problemlereodaklanmak olduğunu vurgulayan e-Safe Kurucusu Musa Savaş ise "Sibergüvenlik alanında ağırlıklı olarak ülkemizin ihtiyacı olan siber güvenliktekiinsan kaynağı açığını nasıl kapatırız üzerine yoğunlaştık. Temel amacımızülkemizin siber güvenlik alanındaki insan ihtiyacını gidermeye çalışmak” diyekonuştu. Savaş, e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin Türkiye’nin sibergüvenlikteki ihtiyacı olan insan kaynağı açığının nasıl kapatılacağı konusubaşta olmak üzere kamudaki zafiyetlere odaklanarak düzenlendiğini belirtti.

Zirve, bilişim uzmanları, hukukçular, kamu kurum vekuruluşlarından ilgililerin hazırladığı; Siber Güvenlikte En Zayıf Halka: İnsanve Sosyal Mühendislik, Siber İstihbaratın Kamu Güvenliği İçin Rolü ve Önemi,Sinyal İstihbarat ve Mobil Casusluk, Web’in Perde Arkası, Kritik AltyapılardaSiber Güvenlik, SOME'lerin Kurulmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler başlıklıoturumlar ile gün boyu devam etti.

 

YORUM EKLE

banner22

banner19

banner34

banner37