ÜNİVERSİTEDEN HABERLER

Kahramanmaraş konumu itibariyle biraz içerde kalmış,otobandan uzak ama ulaşımda son yapılan yatırımlarla ulaşım işini de çözmüş,yalnız Kayseri yolunun yapımı devam ediyor.

Sanayide gelişmiş ama kendisini tanıtım noktasında bir hayligerilerde kalan bir iliz. Ne kadar uğraşılırsa tanıtım ve turizm konusunda birmesafe kaydettiğimiz söylenemez.

Sosyal, kültür, eğitim, tarım, ulaşım, turizm vb. gibiişleri de tamamen KSÜ, sanayi işbirliğine bağlıyoruz.  Geçtiğimiz hafta, ilk kez ticaret ve sanayiodası meclis toplantısını üniversitede yaptı. Meclis toplantısından sonra; KSÜ Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can, KMTSOyönetim kurulu başkanı Serdar Zabun, Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, ÜSKİM müdürü Doç.Dr. Mustafa Şekkeli, Teknokent Müdürü Prof.Dr.Mahit Güneş ve meclisüyeleri katıldılar. Yapılan konuşmalardan sonra soru cevap sırasında, ÜskimMüdürü  Doç.Dr. Mustafa Şekkeli,   ve Teknokent müdürü Prof.Dr.Mahit Güneş   . Kurumları ile ilgili bilgilerverdiler. Teknokent müdürünün yalnız yazılımdan kaynaklandığı başarı yeterlibulunmayarak. Yeni bir buluş yaptınız mı? Sorusuna sert cevap veren Şekkeli;Toplantının içeriği birden bire değişti. Bundan on yıl önce olsa belki ne gibiyeni bir buluş yaptınız? Sorusunun elbette karşılığı olmazdı.

Ama Artık Türkiye’de birçok üniversitede buluşlaryapılıyor.  Örneğin: Acıbadem Mehmet AliAydınlar Üniversitesinden Prof.Dr. Özlem Er. Kanserle mücadele konusunda yeniaşı ve kanser, daha dokuya geçmeden kan testi ile kanda teşhis edilebilirkanısını buldu. Bu yöntem İnsanlar daha kanser olmadan kanserin oluşma durumunuönceden anlamamızı sağladı.

İşte bizim istediğimiz AR-GE çalışmasına ağırlık vererekbuna benzer buluşlara imza atılmasıdır. Üniversitelere bunun için Üskim veTeknokent kurulmuş. Bu işler kızmakla olmuyor… Bul bir şeyler senin isminidünyaya tanıtalım. Her şeyi dışarıdan ithal ettiğimizden sık sık krizlekarşılaştığımız da ortada.

Ekonominin her alanda öne geçtiği günümüzde üretken nesileryerine, tüketen nesiler yetiştirmenin sıkıntılarını hep birlikte çekiyoruz.

Bugün hayattan kopuk, bir el becerisi, meslek pratiğiveremediğimiz, milyonlarca üniversite ne umdum, ne buldum yaşıyor. Onlarcayılın sonunda üretemeyen, tüketen bir nesil yetiştiriyoruz. Belli bir yaştansonra beklentilerine ulaşamayan bu gençlerin bir mesleğe, işe ve beceriye sahipolması zorlaşıyor.

Sonuç olarak eğitimi üretkenleştirmeden borç ekonomisi dâhilhiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Her alanda olduğu gibi eğitimde de uzun solukluüretkenliğe dönük uygulamaları, geç kalmadan başlatmalıyız. Bunun başında üniversitelergeliyor.

+++

Basın olarak bizimde görevlerimiz bulunmakta. Kamu adınagörev yapıyoruz. Üniversite ne gibi başarılara imza atıyor? Üniversitenin negibi eksiklikleri var? Basının üzerine düşen görevler bu iki kalemle bitmez.Ama ben kısa kesiyorum. Biz bunları haber yaparak gerekli yerlere bildirmekdurumundayız. Eğer bunları yapamazsak basın basınlıktan çıkar, yalnız görevyapmayan bir basın önümüze çıkar. Bunun da ne kamuya ne insanlarımıza ne ülkemizene de üniversiteye yararı olur.

Başta Rektör Niyazi Can mutlak ve mutlak üniversiteyi aldığıyerden çok daha ileriye taşımak istiyorsa;  basınla birlikte çalışması ve basınla iyidiyaloğa girmesi gerekecektir. Bundan önceki rektörlerin tamamının hiçbir zamanbasınla yakınlık kurmadıkları da bir gerçek. Ne zaman bir sıkıntıya girselerişte o zaman basın toplantısı yaparak soruları cevaplıyorlardı.

Bundan önceki Rektör Durmuş Deveci ’de bizim bazısorularımıza “Şeytan taşlamaktan vakit bulamıyoruz.” demişti. Tabi bunlar geçiştirmelaflardan ibaret. “Biz şeytan taşlayan rektör değil; aldığı bu üniversiteyi araştıran,geliştiren, teknoloji üreten, ürettiği teknolojiyi satabilen bir üniversitehaline getirmesini istiyoruz.” Üskim ve Teknokent de bunun için kurulmuştur.

 

 

 

YORUM EKLE

banner14

banner13

banner17