SAVUNMASIZ MELEKLERİN SİPERİ OLALIM!

Farkındalık ve bilinçlenme artınca toplumsal baskıdan dolayısöylenmeye korkulan, ört bas edilen konular artık ortaya çıkmaya başladı.Bunlardan en önemlilerden biri de ÇOCUK İSTİSMARI…

İyi niyetli temiz kalpler, kirlenmemiş duygu ve düşüncelerinsahibi ÇOCUKLAR. Kendilerine yapılacaklardan habersiz, saf bir güven ve inançlahayatı yaşamaya çalışıyorlar. İşte tam da o anda fırsat kollayan canilerinkurbanı oluyorlar. Nasıl mı? Olmasını istemediğimiz istismar yollarınınfarkında olalım ki bu can yakıcı travmalar yaşanmasın hep birlikte DUR!Diyelim.

Duygusal İstismar:Çocuğu aşağılama, küçümseme, bağırma, çağırma, kötüleme, baskı, dışlama gibiçocuğu pasifleştirme tepkileri vermektir. Çocuğun gücünün ve yeteneklerininüstünde beklenti içine girme, kendi çıkarı için kullanma, bir birey olarakdeğil de, yönetilebilecek bir nesne olarak görmek çocukların üzerinde olumsuzetkilere neden olmaktadır. Özgüven eksikliği, içine kapanıklık, dikkatbozukluğu, öğrenmede güçlük gibi kalıcı etkileri bulunmaktadır. Daha iyi vemutlu nesiller için sevgi saygıyla büyütelim çocuklarımızı.

Fiziki istismar: Kendiniifade etme güçlüğü çeken ebeveynler, şiddete daha yatkın oluyorlar. Bu türdurumlarda çocuğa karşı; fiziki yaralama, fiziki şiddet, sağlığına zararverecek davranışlarda bulunmaktır. Aile içi şiddete maruz kalan çocuklardavranış bozukluğu, sinir, stres yaşamaktadırlar ve geleceğin istismarcılarıolma olasılıkları daha yüksek. Anlayıp, anlatabildiğimiz bilinçli, yetişkinbireyler olalım sağlıklı iletişim sağlıklı nesiller oluşturur.

 Cinsel İstismar: Asıl kalıcı ve ciddi hasarlara neden olan istismarçeşididir. Cinsel istismara uğrayan bir çocuk ömür boyu o travmayı atlatamıyor.Cinsel istismara uğrayan kişi genellikle psikolojisi bozuk ve davranışbozukluğu olan bir yapıya sahip olmaya başlıyor. Öfkeli, nefret dolu, bir okadar yalnız ve çaresiz bir ruh halini alıyorlar.

Cinsel istismarın nedenlerini şu şekilde ifade edebiliriz:

Şiddet ortamında büyüme, baskı ve zorlama özellikle sevgisiz,ilgisiz, şefkatsiz, duygusal yalnızlık çeken bir çocuğun dışarıdan gelen hertürlü ilgi hoşuna gidecektir. O yüzden onları anlamalı, dinlemeli, ilgi vesevgiyle koruyup kollamalıyız ki; savunmasız dünyalarına vahşet saçanyaratıklar zarar vermesinler.

Aile içindeki bireylerin alkol ve madde bağımlısı olması,bilinçsiz düşünce ve tavırlar, yeteri kadar çocuğunun ihtiyaçlarının farkındaolamamak, çocuğu dış dünyanın etkisine itecektir. Yanımda kal, güvende oldiyerek sahip çıkalım çocuklarımıza. Ama maalesef bazen ailelerde çocuklarınazarar vermektedirler işte o anda da biz duyarlı insanlar buna kesinlikleinsanlık adına, vicdanlık adına müdahale etmeliyiz; sanki bize veya canımızayapılmış gibi...

Cinsel istismarın dini, dili, ırkı, ismi, cismi, olmaz. Bubir fikir veya siyasi politikaya göre değerlendirilecek bir konu değil herinsanın duyarlı olması gereken insanlık adına tepki verilmesi gereken bir konu.

Çocuklarımızı kendini koruma konusunda eğitmeliyiz. Yabancıveya tanıdık kimselerin kendilerine dokunmalarına, bir yere getirmesine,götürmesine izin vermemeleri gerektiğini anlatmalıyız. Fiziki temasa hayır diyerek,direk ailelerine söylemeleri konusunda uyarmalıyız. İnsanlara karşı mesafeli vedikkatli davranmaları konusunda bilgi vermeliyiz. Gözümüzün önünden mümkünolduğu kadar ayırmamalıyız. Okulda, evde, yolda daima dikkat edip takipetmeliyiz. Çocuk bizim olsun olmasın bunun önemi yok böyle bir duruma şahitoluyorsak sonucu ne olursa olsun engel olmalıyız İNSANLIK ADINA!

Çocukların SessizKalma Nedenleri:

1)Karşısındakinin tavırlarını sevgi olarak görmesi.İstismara uğradığı bilincinde olmaması. 

2)Duyulursa tepki almaktan, kendisine inanılmamasındankorkabilir.

3)İstismarcının tehdidinden korkuyor olabilir.

4)Cinsel konu olduğundan anlatmaya çekinebilir.

Bu gibi sebepleri sıralayabiliriz. Çocuklara istismar konusuaileler tarafından dikkatli bir şekilde veya uzmanlardan destek alarakanlatılmalı ve bilinçlendirilmeli. Kendini korumalı ve bu tür olaylaryaşandığında müdahale etmesi gerektiğini öğretmeliyiz.

İstismar sonucu çocuklarda ciddi kalıcı hasarlaroluşmaktadır. Çocukların her türlü sağlığı için bu konuya tüm vicdanımızladuyarlı olalım. Çocuk istismarı konusunda gerekli, etkili cezalarınoluşturulmasını insanlık adına bende bekliyorum.

Hepimiz Sessiz Meleklerin Sesi Olalım! Susma Susturma!

 

YORUM EKLE

banner14

banner19

banner13

banner17