YERLİ TURİSTTE ÖNEMLİYMİŞ!

Yoğun ülke gündemi, yaşanan siyasi, sosyal olumsuz olaylarülkemizin dış turizm talebini düşürmüştür. Yabancı turistler can, malgüvenliğinden, ailelerinin güvenliğinden, endişe ettikleri için ülkemize girişçıkışları azaltmış durumdalar.

Kapanan oteller, boş sahiller, plajlar, turizmde yaşanankayıplar bu alandaki işletmeleri tedirgin etmekte. Bu durum daha da kötüyegitmeden çözümler üretilmeli. Uygulamaya koyulduğunda getirisi olacak en iyiçözümlerden bir tanesi; yerli turistin ülke turizmine ilgisini attırmak.

Turizmde kriz dönemi yaşanıyor diyebiliriz. Yabancıturistler ülkemize gelmek zorunda değiller; ama yerli turistimiz kendivatandaşımız olduğu için tatillerini ülkelerinde geçirebilirler. İşte buihtimali arttırmak için yerli turistin turizme olan talebini arttırmalıyız.

Yabancı turistin çok geldiği, turizm sektörünün çok iyiişlediği dönemlerde; yerli turist ihmal edildi. Nasılsa kendi insanımız, azgelir getirir gibi düşüncelerle yabancı turiste ilgi daha yoğundu ve yerliturist birazda dışlanmış gibiydi. Hâlbuki bize daimi olarak kalacak turistler;kendi ülkemizin turistleridir.

Yerli turistimizin kıymetini bu süreçte anladık. Ve bu zorlusüreçte ancak onların turizm sektörünü canlandıracağını da biliyoruz. Yerlituriste karşı ilgi, alakayı ve imkânları arttırmalıyız. Yalan yanlış fiyat veyapaketlerle kandırmamalı ve kişiye göre değil, adaletli turizm aktivitelerisağlamalıyız.

Günümüzde artık yerli turisti de ülke de tutmak zor. Nedenmi? Yerli turist dışlanarak geçirdiği uzun dönemlerde keşfetmeye başladı. Farklıülkeler görme isteği oluştu ve daha sosyal, aktif bir şekilde yurt dışıtatillerine yöneldiler. İç turizme olan talebi arttırmak için, dış turizmolanaklarından daha iyi imkânlar sunulmalı.

Yerli turiste yapılan haksızlıkların ve yanlışlarındüzeltilmesinin tam vakti.  Kendituristimizin değerini bilmeliyiz ve karşılıklı destek içinde maddi- maneviülkemizin gelişimi için çabalamalıyız. Turizm sektörünün sıkıntılarını kendiiçimizde halletmeliyiz. Ülkemizdeki sorunlar çözüldüğünde tekrar iç ve dışturizmi arttıracak alternatifler geliştirilmelidir.

“Kenetlen ve Kazan”: Bu düşünce bir ülkenin her alandagelişimi için fayda sağlamaktadır.

 

YORUM EKLE

banner16

banner15