KİŞİYE VE TOPLUMA ZARARLI DAVRANIŞLAR

  1. Zulüm ve Haksızlık

 Zulüm;

Adaletsizliktir.

Hakkı yerine getirmemektir.

Başkalarını ezmektir.

Doğruluğun ve gerçeğin ortayaçıkmasından kaçınmaktır.

 Zülüm ve haksızlık, kişiyi huzursuzluğa iten davranışlardandır. Kişiyikötülüğe götürür, mutluluktan uzaklaştırır. Çevresinde sevilmeyen ve sayılmayanbir insan haline sokar. Toplumun düzenini bozar. Birlik ve beraberlik ve güvenduygusunu ve dayanışmayı sarsar.

 Zülüm ve haksızlık, insanlar arasında kin vedüşmanlık duygularını artırır. Kişilerde öç alma duygusunu uyandırır.

  1. Yalan ve Hile

    Başkalarını aldatmak amacıyla gerçek dışısöylenen sözlere yalan denilir. Dinimiz her türlü yalanı ve yalan şahitliğiniyasaklamış ve haram kılmıştır. Ayet-i Kerimelerde ; “ Ey iman edenler!Yapmayacağınız şeyleri niye söylersiniz? “Yapmayacağınız şeyleri söylemenizAllah katında çok sevimsiz bir davranıştır.”[1] “…Asılsızsöz(yalan)den de kaçınınız.”[2]

    Ayet-i kerimede asılsız söz (yalan) denuzaklaşması gerektiği istenirken aynı zamanda yalan söylemenin büyük günahlardanolduğu belirtilmiş olmaktadır. Kur'an'ın pek çok yerinde daha çok"kezib" kelimesiyle bazan da bu âyette olduğu gibi"kavle'z-zûr" şeklinde anılan asılsız söz söyleme veya yalan, İslâmahlâk kültüründeki ifadesiyle "ümmü'l-habâis" yani bütün kötülüklerinanasıdır. Çünkü yalan, kötülük ve haksızlıkları, çirkinlik ve edepsizlikleriörtbas etmek için başvurulan bir yoldur. İnsan yalan söyledikçe kötülük işlemecesareti ve alışkanlığı artar. Hz. Peygamber bir hadisinde bu hususa dikkatçekmiştir. İslâm âlimleri Hz. Peygamber'in bir hadisine dayanarak sadece şu üçdurumda bilerek yalan söylemeyi caiz görmüşlerdir: Savaşta düşmanı yenmek için;insanların arasını düzeltmek ve barıştırmak için; yıkılmak üzere olan biraileyi kurtarmak için.

İslam Dinine göre, yalan yalnız şu durumlarda söylenebilir;

  1. Zulüm ve haksızlığa uğrayan  bir kişinin, canını, malını,imanını ve namusunu kurtarmak için
  2. Birbirine dargın olan iki insanı, karı ve kocayı barıştırmak için
  3. Bir hastaya ümit vermek için
  4. Savaşta düşmanı yenmek ve düşmana sır vermemek için

    Yalan her türlü kötülüğün kaynağıdır.Yuvaları yıkar, insanları birbirine düşürür, toplumları çökertir ve huzurubozar.

 Yalancı herkesi aldatır ama yüce Allah’ı aldatamaz.

Peygamberimiz; Doğruluğa sarılın; çünkü doğrulukiyiliğe,iyilikte cennete götürür.Kişi doğru söylemeye devam eder,daima doğruyuararsa,Allah katında “sıddîk” olarak kaydedilir. Yalancılıktan sakının, Çünküyalancılık, kötülüğe, kötülükte cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devameder ve yalan söylemeyi âdet ederse, Allah katında “yalancılar” olarakkaydedilir.

Atalarımız da “Yalancının mumuyatsıya kadar yanar, yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.” Demişlerdir.[1] Saf Suresi,2-3. ayetler

[2] Hacc Suresi,30. ayet

YORUM EKLE

banner14

banner13