MÜSLÜMANIN ÜÇ GAYESİ

  Yüce Allah canlıcansız bütün varlıkları insan için,insanı da kendisi için yaratmıştır.. Bunedenle insanın mesuliyeti ve sorumluluğu çok fazladır. Yüce Allah insanınibadetine muhtaç değildir. Ancak insanlar ibadetlere muhtaçtır. Kuran-ı kerimdeyüce Allah ; “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet(kulluk) etsinler diyeyarattım.”[1]Buyurarak, insanın yaratılış gayesini belirtmiştir. Bu bakımdan insan gayesiz, amaçsız,başıboş olamaz. İnsan yaratılış gayesine uygun olarak yaşamalıdır. Bugayelerden üçünden birincisi; Yaptığı işlerde, ibadetlerde Allah’ın rızasını(rıza-i İlahi) kazanmaktır.

    Rıza-i İlahiyi kazanmak için, önce YüceAllah’ın gönderdiği dinini yaşamaktır. Dediklerini yerine getirmektir. İbadetetmektir. Zamanın imkânlarını, teknik vasıtalarını iyi kullanmaktır. Düşmanınsilahları ile silahlanmak gerekir. Televizyon, bilgisayar, kitaplardanyararlanmak gerekir.

    Müslüman’ınikinci gayesinden olan,  Yüce Allah’ınyarattığı kulları sevmek ve onlara yardım etmektir. Peygamberimizin Hadisinde;”İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olanlarıdır.” Buyrulmaktadır. Budabaşkalarına iyilik yaparak ve başkalarının başına gelecek kötülükleri önlemekleolur.

    Müslüman’ınüçüncü gayesi ise, ihtiyacını gidermek, temin etmek ve para kazanmaktır. Parakazanmakta ilk iki gayesini yapabilmek içindir. Günümüzde, dine hizmetedebilmek için,para ve mal kazanma gerekmektedir. İnsan menfaati için, parakazanmak için dini kendine alet etmemesi gerekir.

     Mal ve para kazanmakçok zordur. Yüksek dağa yük taşımaya benzer. Para harcamakta çok kolaydır, yuvarlaktaşı,dağdan aşağıya yuvarlamak gibidir. Para kazanmalı ama israf etmemelidir.Kazanırkende meşru yoldan ,helalinden kazanılmalıdır..Helalinden kazanılan zenginlikkusur değildir. Ayet-i kerimede; Mallarınızdan zekâtı veriniz değil, zekâtvermek için mal kazanınız ifadesi geçmektedir.

  MÜSLÜMAN İSMİKOYMAK

   İslami usullerdedoğan bir çocuğa, birkaç gün içinde sağ kulağına ezan, sol kulağına da gametokunmak suretiyle güzel bir isim konulur. Dualar yapılır ikramlar verilir.

  Her ana vebabanın çocuğuna karşı ilk vazife ve mükellefiyeti doğan çocuklarına isimkoymaktır. Çünkü mahşerde çocuklar isimlerine nispet olunarak çağrılacaktır.

  Müslüman ismindenmaksat, peygamberlerin ismi, sahabelerin ismi, Peygamberlerimizin eş veçocuklarının ismi ve İslam büyüklerinin isimlerinden birinin ismini koymaktır.Ayrıca bilinmeyen bir isimlerin manalarına bakılır.  Mana güzel ise Müslüman ismi olarak kabuledilir.

    Peygamber Efendimiz(s.a.v) , manası kötüolan isimleri,iyi olanlarla değiştirmiştir. Mesela harp ismini uygun bulmamış,mürre diyenlere de izin vermemiştir. Harb. Savaş demektir. Peygamberimiz savaşıdeğil sulh’u sever. “Sulh antlaşmanın en güzelidir.” Buyurmuştur.

Mürre de, acı demektir. Peygamberimizin istediği hayatacı değil tatlı olmalıdır.

  Bundan dolayıPeygamberimiz: “ çocuklarınıza Peygamber isimleri koyunuz. Allah’ın(c.c) en çoksevdiği isim Abdullah ve Abdurrahman dır. Sevmediği isimler ise harb  ve mürre dir.” Buyurmuştur.

  Cahiliye devrindeiçinde putların ismi olan isimler koyuluyordu. Ebu Leheb’in ismi AbdülUzza’dır. Uzza’nın oğlu manasında, babası sonradan ebu Leheb demiştir.

  PeygamberEfendimiz bir gün birine,” senin adın nedir” diye sormuş. O da Hazen, demiş.Peygamberimiz,  Hazen değil Sehl olsunbuyurmuştur. (Hazen: Üzüntü ve sıkıntı

Sehl :Sevinç ve kolaylık) Ancak adam isminin babasıtarafından konulduğundan ismini değiştirmiyor. Bu aileden ömür boyu üzüntü ve kedereksik olmuyor.

 PeygamberEfendimiz, Asi, ismini Cemile’ye çevirmiştir. (Asi: İsyankâr, Cemile: Güzel)

   Peygamberimiz, çocuklara kendi ismininverilmesine, konulmasına izin vermiş “ Çocuklarınıza, benim ismimi verin amakünyemi (Ebu’l Kasım) vermeyin buyurmuştur. Bundan dolayı Muhammed isminikoymakta mahsur yoktur ama isme saygısızlık yapılmamalıdır. İsme saygısızlıkolur yahut isim söyleyince salâvat getirmek gerekir diye Türk Milleti Muhammetismini koymaktan çekinmişlerdir. Onun yerine Mehmet ismini koymuşlardır. Ensevdikleri, gözde ordularının neferlerine de “Mehmetçik “ demişlerdir.

 

YORUM EKLE

banner14

banner13

banner17