SAVURGN OLMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

    İnsanın malını yerli- yersiz saçıp savurmayasavurganlık( israf) denir. Kuran-ı Kerim de “ Yiyiniz, içiniz,fakat israfetmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”[1]Buyurmuştur. Diğer bir ayeti kerimede ise ; “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışyolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanlarınkardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.”[2]Buyrulmuştur.

   İsraf edene müsrifdenir. Allah’ta müsrifleri sevmez. Cimri ise; kendisi ve başkalarınınyararlanmadığı eli sıkı kimsedir. Cimri olmada yerilmiştir.

Savurgan olmamak için

 1. İnsan kendi malını, parasını, zamanını ve ömrünü boş yere harcamamalıdır.
 2. Yurdumuzun akarsularından, güneş ve denizinden yeterince yararlanmalıyız.
 3. Çalışan insanın emeklerine değer vermeliyiz.
 4. Zaman israfı savurganlıktır. Zamanımızı boşa harcamamalıyız.
 5. Yemek, ekmek ve yiyecek artıkların çöpe atmamalıyız.
 6. Giydiklerimizi ve kullandıklarımızı, temiz ve tertipli kullanmalıyız.
 7. Tutumlu olmalıyız.

Savurganlığın zararları

 1. Savurgan insanlar, sonunda sıkıntıya düşerler. Kuran-ı Kerim de; “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.”[3] Buyrulmuştur.
 2. Sadece kendisi değil, ailesini de sıkıntıya sokar
 3. Milli servet yönünden ülkesine ve milletine zarar verir.
 4. Vücudunu,zamanını israf eden kimse çeşitli hastalıklara yakalanır..
 5. Malını mülkünü savuranlar başkalarına muhtaç olur.
 6. Savurgan insan, birlikte yaşadığı insanın nefretini kazanır.
 7. Ülke ekonomisi dengesizleşir.
 8. Allah’ın sevgisini kaybeder. Ayet-i kerime de ; “fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.”[4] Buyrulmuştur.
 9. Savurgan insanlar sonunda yoksul kalır. Peygamberimiz; “İktisada riayet eden fakir olmaz. Buyurmuştur..

İSLAMDA TUTUMLULUK

    Tutumluluksavurganlığın(israf) karşıtıdır Bir kimsenin malını, parasını zamanı  yerli yersiz savurmayıp yerli yerincekullanmaktır. Peygamberimiz ; “Abdest alırken bir ırmak kenarında bile olsanız,suyu tutumlu kullanınız.”[5]  Buyurmuştur. Burada suyun biteceğinden değil,tutumlu olmaya alıştırmaktır.

Atalarımızın Tutululuk hakkında sözleri;

1.Sakla samanı, gelir zamanı.

2.Yılan bile tükenmesin diye toprağı azar azar yalar.

3. Damaya damlaya göl olur. Damlacıktan sel olur.

4.Her şeyin azı karar, çoğu zarardır.

5.Ak akçe kara gün içindir.

6. Aç dedilerse, çeşmeyi kurut demediler.

7.Tutumlu gelmez dara, artır koy bir kenara.

8.Lokmayı yutacağın kadar kopar

9.Varsa aşın, rahattır başın

10. Bugünün yarını, yarının başka bir günü vardır.[1] A’raf suresi,31.ayet

[2] İsrâ suresi,26,27. ayetler

[3] İsrâ,29

[4] En’am suresi,141.ayet

[5] İbn. Mâce

YORUM EKLE

banner14

banner19

banner13

banner17