Genel Bilgiler… Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yakın ilişkili iki alan olup siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenirler. Siyaset Bilimi disiplini siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini inceler. Disiplinin incelediği konular bir yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları içermektedir. Disiplin aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile özgürlük, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal fikirleri inceler.

Kamu Yönetimi disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içerir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi gözardı edemezler. Aynı şekilde kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini gözardı edemezler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin Önemi Nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Bu disiplin günlük yaşamda karşılaştığımız bir problemin iç yüzünü anlamamıza ve ufkumuzu genişletmemize yarayan yeni bakış açıları kazanmamıza olanak sağlar. Günümüzde Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmamız ve daha üretken katılımcılar haline gelmemiz için bizleri hazırlar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini, bize herhangi bir kamu alanında profesyonel olmamız için gerekecek bilgi ve becerileri kazandırır. Bu alan teori ve pratiği birleştirdiği için siyaset yönetim çalışmaları hem ödüllendirici hem de heyecan vericidir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Derecesi ile Neler Yapabilirsiniz?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi derecesi birçok alanda kullanılabilir. Kamusal alanı içeren herhangi bir meslek bu alanda yapılmış bir lisans derecesiyle elde edilen bilgi ve yeteneğe gereksinim duyar. Bu dereceyle mezunlar kamu ve özel sektörde bir çok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olmak mümkündür.

İnovasyon Nedir? En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, hale getirmektir.

…..Yönetici konumunda olan kişilerin Teorik Bilgi olarak öğrendikleri ve uygulamada sorun yaşadıkları Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi…  ‘’Yetkiyi kötüye kullanma ve kullanmama o görevi icra eden kişilerin inisiyatifindedir. ‘’Ben her türlü yetkiye sahibim…’’ diye, her istediklerini yapabilecekleri bir alan değildir. Kamu Yönetimi’nde görevi kötüye kullanma –kullanmama yetkisini aşan- aşacak olan veya aşmayacak olan insanlar için daha iyi anlaşılabilmesi açısından…

007 James Bond ‘’Spectre’’ filmi… Bir alıntı… ‘’ Sana drone, teknik ekipmanlar öldürüp öldürmemen gerektiğini söyleyemez. Öldürme yetkisi aynı zamanda öldürmeme yetkisidir...’’ ‘’ her şey yapabilme yetkisi aynı zamanda hiçbir şey yapabilme yetkisidir…’’ Yüksek makamlarda oturanlar o makamı kötüye kullanıp kullanmamak size kalmış… Türkiye geçmişte başarısız siyasetçilerin elinde oyuncak olmuştu. Bu kez rasyonel davranılsın boş yere vakit kaybedilmesin… Başkanlık Sistemi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (bürokrasi, tüm istihbarat birimleri ile) iyileştirilsin. Zafiyete yer yok…‘’Hz. Ömer: Kişiliğini makamdan alanlar, makamdan sonra kişiliksiz kalırlar… (r. a)’’ Ne dersiniz! Gününüz sağlık ve başarılarla geçsin. Hoşça kalınız.

Evrensel Hukuk… 8- Hak Arama Hürriyeti: Herkes, meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle bağımsız ve tarafsız yargı önünde iddia ve savunma ile dürüst yargılanma hakkına sahiptir. Hak arama hürriyeti kısıtlanamaz.

 

 

 

YORUM EKLE

banner14

banner13

banner17