DUVAR RESMİ TARİHİ

Duvar resmi bir duvar ya da tavan yüzeylerine yapılanresimdir. İnsanların yaşadıkları mekânları süsleme içgüdüsünden doğmuş, onlarındüşünce, duygu ve inançlarını yansıtabildikleri bir iletişim aracı olmuştur.Tarih öncesi çağlarda Resim ve simgeler Bütün boşalanlara(duvar-tavan-döşeme)belli sınırlar olmadan çizilmiştir. Anadolu’daNeolitik ve Kalkolatik Çağlara tarihlenen Çatalhöyük’te Duvar resimleri büyükölçüde mağara resimlerini anımsatmıştır. Ayrıca; Fransa’daki Font-de-Gaume Mağarası,Gargas Mağarası, Niaux Mağarası, Trois Freres Mağarası, Lascaux Mağarasıİspanya’daki Altamira Mağarası bu dönemin en iyi korunmuş örnekleridir. Dahasonraları, özellikle yapının işlevi ve önemini belirtmek istenilince resimlersınırlı alanlar içine yapılmaya başlandı. Bu durumda yapının ölçeği, üslubu veiç mekan etkisi kadar, ışık kaynağı, bakış yüksekliği gibi izleyici ile resimarasındaki ilişkilerde önem kazandı.

Özellikle mezarlar, tapınaklar, kutsal alanlar vekatukomblarda görülen ilk duvar resmi örnekleri sınırları belirli dikey veyatay alanlar kullanıldı. Bu erken örneklerde duvarın düz yüzeyi olduğu gibikullanılıyor, yanılsamalı hacimlendirmeye gidilmiyordu. Duvarın yenilenenstilize örgelerle bezeli etek bölümünün üstünde kalan Düz alanlarda imgelersilüet olarak çiziliyordu.

 Tempera; çizimlebirlikte duvar resminde uygulana ilk tekniktir. Duvar resmi doğrudan mimarlığabağımlı olduğu için, Resim türlerinden oldukça farklıdır. Gerek kullanımı gerekdesen ve tasarım, yapının mekânsal oranda algılama açısından önemlideğişiklikler yaratabildiğinden resim türleri içinde gerçek üç boyutluluğuveren tek türdür. Var olan mekanı değiştirirken aynı zamanda yapının birparçası durumuna gelir.

Bizans duvar mozaiklerinde mimari biçime özel bir özengösterildiği görülür. Rönesans ustaları yanılsamalı bir mekân duygusu yaratmayaçalışırken, Barok sanatçılar çizdikleri resimlerle duvar ve tavanları bütünüyleyok etmeye yönelik bir anlayışla çalışmışlardır. Mimarlıkla organikilişkisinden başka duvar resmini ikinci bir özelliği de geniş halk kitlelerineseslenebilmektedir. Mısır’da duvar resim ve çizimleri eski krallık döneminde3.sülaleden başlayarak özellikle soyluların mezarlarında görülür.

Ayrıca bu dönemde kabartmalarda renklendirilmiştir. OrtaKrallık Dönemi’nde de süren bu resim türü Yeni Krallık Dönemi’nde 18.sülalededoruk noktasına ulaşır. Teb ve Tel el-Armana’da mezarlardan başka villa vesaraylarda da soyluların yaşamlarından sahneleri ve görkemli bahçelericanlandıran doğalcı nitelikte resimler yapıldı. Minos Uygarlığı’ndan günümüzeulaşan en güzel duvar resimleri Knossos Sarayı’ndadır. Yunan dyuvar resmindenbugüne örnek kalmamışsa da vazo resmindeki Gelişmeye ve yazılı kaynaklara dayanarakbu alana ilişkin bilgi edinilebilir. Roma Uygarlığı’ndan günümüze ulaşan enönemli duvar resimleriyse Pompei’dekilerdir.

Asya’da Çin en eski duvar resimlerinin örnekleriningörüldüğü bölgedir. Han hanedanı döneminde malikâne ve sarayların figürler,portreler ve öğretici tarihsel konularda benzerliği, edebiyat ürünlerindenanlaşılır. Hindistan’dan Ajantu mağara tapınaklarında duvar resimlerinin enözgün Budacı örnekleri vardır. Türkistan’ın doğu bölgesinde Niş’de (2. yy) veMiran’da (3. yy) duvar resimlerine rastlanır. Daha geç tarihli Bamyan ve Kızılduvar resimlerindeyse Budacı etkiler görülür. Batı Türkistan’daki en önemlimerkez 3-4 yy’larda Varahşa’dır. Semerkant’ta da benzer örnekler çıkarılmıştır.

Varahşa Sarayı’nın (7. yy) duvarlarında yüksek kabartma alçıpanolar, ahşap oyma ile birlikte kullanılmıştır. Japonya’da Nasa döneminde,Kore’de de üç krallık döneminde 5. yy ortalarından itibaren Kogurya krallığımezar odalarının duvarlarına çok renkli resimler yapılmıştır. Fresktekniğindeki bu resimlerde önceleri gömülü olan kişinin portresi, sonraları dayaşamından sahneler işlenmişti. Çoğu kez dağ gibi engebeli alanlar düz yüzeyekil parçaları eklenerek canlandırılmıştı. İlk dönem Kogurya resimlerindeÇin’dekilrden etkilenmiş zarif çizgiler egemendir. Orta dönemde atak ve canlıbir üslup, geç dönemdeyse (7. yy) yine Çin etkisinde zarif imgeler görülür.Ayrıca bu evrede fresk tekniği de oldukça gelişmiştir. Ortaçağ’da BizansSanatı’nda ikonoklazm dışında duvar resimleri yaygın biçimde kullanıldı.

Alınan kaynak: http://kavramsalsanat.blogcu.com/duvar-resmi-tarihi/1049351

YORUM EKLE

banner22

banner19

banner34

banner37