YENİ YILA DAİR

Bir yıl bitip yeni bir yıla girerkengeriye dair her ne varsa hepsi geçmişte kalıp bitti sanırız. Halbuki onlarbizden hiçbir zaman kopmayacak birer parçalardır hayatımızda.

                 Binaenaleyh yeni yıla nasıl girersek hayatımızda o şekilde devam eder gibi bu ve buna benzer asılsız safsatalara yeni birbaşka ifadeyle hurafelere inanıp da kanmamalıyız. Kanmamalıyız çünkü hayatımızönceden belirlenip belli bir düzen içinde kurulmuş imtihandan ibarettir, hem deçok çetin ve bir o kadar da kolay. İşte bu şekilde kendi içinde zıtlıklarlasürekli mücadele halindedir.

                Tabiiki galip gelecek olan bizim inandığımız değerler ölçüsünde şekillenenolaylardır. (cüzi ve külli irade). Evet bizi biz yapan insanlarımıza örf veadetlerimize ve değerlerimize önce yaşayarak sonra da yaşatarak sahip çıkarsakbütün mesele kendiliğinden ortadan kalkmış demektir.

                Başımızagelebilecek ve yaşanılan her türlü hadiselerde ve girdiğimiz yeni yılın ne deyeni yıla girerken nerde ne şekilde ve durumda olduğumuz hiçbir önemi yahutetkisi yoktur. Yaşamımızdaki her türlü vuku kendi yanlışımız, kusurumuz veimtihanımızla alakalıdır. Bu yüzdendir ki insanoğlu kendine dönüp bir boyaynasından bakmadan; çeki düzen vermedikten sonra başına gelen ve gelecekdurumları hiçbir yere ve zamana bağlanmayıp etrafındaki kişilere mal etmemelidir.

                Neticeitibariyle yeni yılı değil de yeni yılın kendimiz için hayırlı, uzun ömürlü,sağlıklı ve mutlu, huzurlu, bereketli; Sevgi ve barış dolu, kardeşçe, dostçasıkı sıkıya bağlı, birlik ve beraberlik içinde tek yürek tek beden olarak;dürüstçe, saygı ve sevgi çerçevesin de geçmesini temenni etmektir. YüceMevla'dan. 

YORUM EKLE

banner15